Diplomite jahtimine on väga oluline osa raadioamatörismist, saades alguse varsti pärast QSL-kaartide vahetuse tekkimist 1920-ndatel aastatel. Siin tuleks koheselt teha vahet diplomitel, mida saab taotleda, kui oled täitnud vastavad nõuded (töötanud erinevate maadega, tsoonidega jmt) ja diplomitel, mida on võimalik saada võistlustes saavutatud sportlike tulemuste eest. Käesolevas rubriigis käsitleme just esimesi. 

Tänapäeval on maailmas väga suur hulk erinevaid raadioamatöristlikke diplomeid, millel on ka väga erinev kaal ja raskusaste - seega vastavalt on mõnede tingimused üpris lihtsad ja teistel on need vaeva ja head aparatuuri nõudvad. Diplomite kogumine on saanud lausa meie hobi eri-haruks, diplomitest huvitunud amatöörid loovad eraldi ühendusi ning klubisid jne (neist tuntuim on ilmselt Saksamaal asutatud DIG - Diplom Interessen Gruppe). Kaasaja elektroonilise posti levikuga on olulisel määral lihtsustunud ka paljude diplomite taotlemine - tihti ei ole vaja saata enam QSL-kaarte füüsiliselt kontrolliks jne. Hea koondi raadioamatööridele mõeldud diplomitest maailmas saab AC6V kodulehe vastavast rubriigist:

http://www.ac6v.com/hamawards.htm  

Alustavale amatöörile võiks olla esimeseks teetähiseks töötada ära kõikide kontinentidega - seda saavutust hinnatakse diplomiga, mis kannab nime Worked All Continents (WAC). Selle diplomi saamiseks vaata juhiseid siin!
 
Maailma prestiižikaim diplomiprogramm on aga ARRL-i poolt ellu kutsutud DXCC (DX Century Club), selle järel on arvatavasti teisel kohal ajakirja CQ Magazine poolt välja antav WAZ (Worked All Zones) - anname mõlemast neist ülevaate meie ajaloo ühe prominentsema DX-mehe, Enn Lohu (ES1AR) abiga. 

DXCC diplomiprogramm

WAZ diplomiprogramm


ERAÜ-l on ka oma diplom:
 
Estonia Award, mille tingimustega saab tutvuda siin!

ESFF (Estonian Flora Fauna) diplomiprogramm on hetkel peatatud ja on uuendamisel. 


Head diplomi-jahti!

  


 

Eeloleval nädalavahetusel toimub üks suviseid lühilaine suurvõistlusi - RSGB poolt organiseeritav IOTA (Islands On The Air) Contest. Võistlus algab laupäeval, 26.juulil kell 12:00 UTC ja lõpeb pühapäeval, 27.juulil kell 12:00. Võistleja võib valida, kas teeb kaasa kõik 24h või osaleb vaid nt 12h võistlusklassis. Eestile on eraldatud kolm IOTA saarterühma numbrit:

  - Saaremaa, Hiiumaa jt Lääne-Eesti saared: EU-034
  - Põhjaranniku saared Soome lahes: EU-149
  - Liivi (Riia) lahe saared (Kihnu, Ruhnu jt): EU-178

Loodetavasti saavad ka kõik olema eelseisvas võistluses esindatud! Aga loomulikult saavad võistelda ka jaamad, kes saartel ei paikne - võtke osa ja andke saartelt töötajatele punkte!

Tutvu võistluse täielike reeglitega siin!

Eesti jaamade seniseid tulemusi vaata siit (brausige dokumenti IOTA tabelini!)!

Edukat saartejahti!

LL-toimkond
 

  

Nordic Activity Contest (NAC)

Need on põhjamaades (Skandinaavia ja Soome) peetavad ULL aktiivsusõhtud (peamiselt teisipäeviti - aga vt ka all!), kus iga maa peab siiski omaette arvestust ja autasustab omi võitjaid aasta kokkuvõttes, mingit "maade ülest" arvestust ja autasustamist läbi ei viida. Meie ULL KV etapid (nagu ka paljude teiste Euroopa riikide ULL võistlused) toimuvad tegelikult NAC-i võistlustega samal ajal ja samade "aktiivsusõhtute" raames, luues nii antud lainealale konkreetsel õhtul igati mõistliku aktiivsuse. Seega on iga kuu esimesel teisipäeval 144MHz, teisel teisipäeval 432MHz ja kolmandal teisipäeval 1296MHz etapid - nagu see on meile tuttav ka varasematest Eesti ULL KV reeglitest. Alates 2012. aastast lisandus Eesti ULL KV programmi ka 50MHz osavõistlus, mis toimub iga kuu teisel neljapäeval. Iga NAC etapp kestab 4 tundi ja algus on 20:00 Eesti aja järgi (NB! algus on alati kell 20:00, seda sõltumata, et kas meil on suve- või talveaeg!).

Siiski on NAC-is veel osavõistlusi, mis meie KV arvestusse ei kuulu, aga millest on huvilistel igati soovitav osa võtta! Sellisteks etappideks on:

- NAC Microwave (2.3GHz ja kõrgemad sagedused samaaegselt) contest: iga kuu neljandal teisipäeval,
  algus kell 20:00 EA (iga jaamaga saab pidada antud lainealal ühe side).
- NAC 70MHz contest: iga kuu kolmandal neljapäeval, algus kell 20:00 EA.

NAC võistlustes on raporti formaat identne meie ULL KV-ga, st RS(T) + QTH lokaator, seega mingeid täiendavaid seadistusi logiprogrammis tegema ei pea!


IARU Reg1 poolt korraldatavad ULL võistlused:

- 50MHz võistlus toimub alati juuni kolmandal nädalavahetusel;
- 144MHz võistlus toimub alati septembri esimesel nädalavahetusel;
- 432MHz ja kõrgemad sagedused - võistlus toimub alati oktoobri esimesel nädalavahetusel.

Võistluste reeglitega tutvu siin!


CQWW VHF Contest

Ajakirja CQ poolt organiseeritav rahvusvaheline VHF Contest peetakse alati juuli kolmandal nädalalõpul - peale meie välipäeva ümber tõstmist samale nädalavahetusele langeb osaliselt kokku meie välipäevaga - 2m ja 6m osas. Võistluses kasutatakse vaid 50MHz ja 144MHz lainealasid. Võistluse algus on kell 18:00 UTC laupäeva õhtul ja lõpp kell 21:00 pühapäeva õhtul. See on väga suure aktiivsusega võistlus USA-s, aga on ka küllalt populaarne Euroopas, eelkõige Vahemere piirkonnas, kus suviti stabiilselt hea levi ja sidekaugused korralikud. Läänemere maades on tüüpiliselt osavõtt kasin, aga loodame, et lisab natuke meile aktiivsust, kuna meie välipäeva 2m ja 6m osavõistlused mahuvad selle võistluse ajaraamidesse.

Vaata võistluse kodulehekülge siin!


LY VUSHF Contest

Leedu lahtine ULL võistlus, mis toimub augusti kolmandal nädalavahetusel. Võistluses on kõik ULL lainealad korraga kasutuses, mis teeb sellest eelkõige 144MHz "aktiivsuskeskmega" testi, kus kõrgematele sagedustele minnakse kokkuleppel ja "alt-üles". Võistlust saab teha N1MM-iga, selleks vajalik udc-fail on leitav siit!

Võistluse reeglitega tutvu siin!


ARRL EME võistlused:

- International EME Competition (2.3GHz ja kõrgemad): septembri viimasel nädalavahetusel; 
- EME Contest 50-1296MHz, Round 1: oktoobri eelviimasel nädalavahetusel;
- EME Contest 50-1296MHz, Round 2: novembri eelviimasel nädalavahetusel.

Võistluste reeglitega tutvu siin!


Rahvuslikud ULL võistlused ja välipäevad

IARU poolt on soovitatud läbi viia rahvuslikke ULL välipäevi/võistlusi juuli esimesel nädalavahetusel - nii on see ka kirjas IARU VHF Manager'i käsiraamatus jm ULL materjalides. Paljudes maades on seda soovitust järgitud ning võite leida nende võistluskalendritest just sellelt nädalalõpult kaaluka ULL võistluse. Nii on see nt Venemaal, Inglismaal, Taanis, Saksamaal, Lõuna-Euroopa riikides jm. Üldjuhul ei ulatu aga nende maade ULL aktiivsus levi tõttu meieni ning siinkandis osutub võistlemine küllalt igavaks. Siiski soovitame juuli alguse nädalalõppu ka ULL aktiivsuse aspektist silmas pidada!


Üldjuhul tehakse võistlust kohe online režiimis ning sisestatakse sided jooksvalt arvutiprogrammi. Siiski võib olla vajadus mõnikord võistluse ajal (nt välitingimustes autost vmt) ka paberlogi kasutada - sel juhul aitavad alltoodud logilehtede vormid, kuhu on mugav sidesid kirja panna. Loomulikult tuleks logi lõplikul vormistamisel sided ikkagi programmi sisestada (enamikel logiprogrammidel on nn post-contest funktsioonid), sest paberlogide esitamise aeg on tänasega küll ammu möödas... hi!

Lühilaineil kasutatavad vormid:

   30-ne sidega logilehe blankett
   40-ne sidega logilehe blankett
   40-ne sidega logileht tavasideks
   LL-võistluste tiitelleht


Ultralühilaineil kasutatavad vormid:

   ULL-võistluste logilehe blankett
   ULL-võistluste tiitelleht

Ilmunud on 2023. aasta ES-QTC! Nagu varemgi, on alla võimalik laadida kahte erinevat faili - ekraanilt vaatamiseks igati sobiv väikese mahuga (ca 8M) versioon ning kvaliteetselt värvilisena trükkimiseks suuremahuline versioon (ca 48M, pildid on siin kindlasti palju parema kvaliteediga!). ES-QTC mustvalge paberversioon, mida trükime piiratud koguses, on saadaval QSL-büroost.   
 
ES-QTC-2023-veeb             ES-QTC-2023-print

Head lugemist!

ES-QTC toimetus
 
Eesti lühilaine välipäev toimub tavapäraselt juuni esimesel laupäeval, s.o. 1.juunil algusega kell 16:00 Eesti aja järgi. LL-välipäeval töötatakse vaid 80m lainealal, kahes tööliigis (CW ja SSB) ning oluline on tähele panna, et välitingimustes võistlevad jaamad kasutaksid õigesti oma kutsungi järelliidet vastavalt võistlusklassile! Meenutame, et võistlusel on ka kordajate süsteem, kordajaks on maakonna tähis raporti osana. Tutvu välipäeva reeglitega alltoodud lingil.

Tutvu võistluste reeglitega siin!

Arvutiga võistlemiseks soovitame kasutada kas N1MM+ tarkvara, mille seadistamist vaata siin või DXLog-i, mille seadistamist vaata siin! 

LL toimkond kasutab ka seekordsel välipäeval juhendi punkti 6.5. (eriauhindade määramine) ning kutsub üles kõiki huvilisi võistlema parima "seljakotiga" välipäevaoperaatori tiitlile! Antud võistleja peab võistlema klassis C (QRP), kuid tema kogu varustus, k.a. toide peab mahtuma ühte seljakotti. Seega eeldame, et antud võistleja ei kasuta suurt akut (nt autoakut) ega ei võta toidet auto sigaretisüütajast, tema toiteelement peab samuti mahtuma mõistlikult seljakotti. Antenni paigaldamiseks võib kasutada nt eraldi õngeritva, kuid ka see peab olema jalgsi võistluspaika kohaleviidav. Lubatud on antenni nööriga puu otsa viimine jne. Autoga võistluspaika kohale sõitmine ei ole keelatud, aga võiks kokku leppida, et autot jaama asupaigana ei kasutata. Muidugi ootame pärast teie pilte ja kommentaare!   

Kui juba tead, kuhu välja lähed, registreeri oma osavõtt välipäevast siin! 

Kohtumiseni "põllul"!

LL toimkond 
 

Eesti lühilaine välipäev on taas peetud - tänud kõikidele, kes võtsid vaevaks äikest ja vihma trotsides välja sõita! Aruanded tuleb saata viie päeva jooksul aadressile LLVP[ät]erau.ee - ärge jätke seda viimasele minutile! Enne logi vormistamist vaadake veelkord võistluse juhendit alltoodud lingilt, märkige õigesti osavõtuklass jne. Kes võistles paberlogiga ning sooviks vormistada arvutilogi ilma spetsiaalset võistlusprogrammi kasutamata, siis on abiks Jaani, ES1BBQ (TNX!) poolt loodud rakendus, vt: ES LL Välipäeva logirakendus 2024 - ES1BBQ 
 
Tutvu võistluste reeglitega siin!

Ootame ka teie pilte ning kommentaare!

Kohtumiseni VP-l 2025!

LL-toimkond  

 
UR5EQF on Windows'i keskkonna jaoks loodud, kompaktne ja hõlpsalt käsitletav logiprogramm, mis ei nõua arvutilt
erilisi ressursse. Programm on mõeldud raadioamatöörile või SWL entusiastile igapäevaste ja võistlussidede pidamiseks, statistikaks ning QSL-andmebaaside haldamiseks. Sellel on lihtne ja mugav kasutajaliides, suur valik erinevaid instrumente ja temaga saab teostada järgmisi funktsioone:
 
 • juhtida kuni kahte transiiverit, kasutades selleks Omni-Rig liidest;
 • töötada erinevate digiside liikidega, kasutades sisseehitatud MMTTY või MMVARI mootoreid;
 • kasutada DX või Telnet’i clustereid;
 • võimalus töötada läbi lokaalse koht- või interneti võrgu;
 • käivitada erinevaid lisaprogramme, kasutades ära nende võimalusi (nt CwType, CwGet, TrueTTY, AAVoice, MixW2 ja MixW3, Band Master, DXAtlas);
 • pidada võistlusi (UR5EQF toetab erinevaid rahvusvahelisi conteste), aga ka ise lisada juurde uusi võistlusi ja nende reegleid;
 • pidada erinevate diplomite arvestusi, samuti saata programmist otse diplomite taotlusi ja luua ka ise juurde uusi diplomite tingimusi;
 • kasutada voice keyer’i funktsiooni, seda nii tavasidede kui ka võistluste puhul;
 • trükkida tekste otse QSL-kaardile, samuti saab kiiresti trükkida stickereid või labeleid;
 • oma logi üles või alla laadida e-QSL või LOTW keskkonda;
 • saada koheselt (interneti olemasolu korral) korrespondendi kohta olulist teavet, kasutades selleks erinevaid otsingumootoreid ja andmebaase;
 • talletada korrespondendi andmed ja ka nt pilti automaatselt programmi andmebaasi;
 • häälestada programmi kasutajaliidest vastavalt oma maitsele - erinevad värvid, fondid jne;
 • koostada erinevaid logide andmebaase kutsungite järgi, nt ES2BH, ES1BH, ES2BH/2 jne või ka muude kriteeriumite alusel.
 
Mõningad UR5EQF-i tänased puudused:
 • puudub antennipööraja juhtimise liides, mida küll kompenseerib MixW2 kasutamine, kuna seal on selline võimalus olemas;
 • sidede lisamine mitte-reaalajas on liiga aeganõudev ja keerukas;
 • kui lisada võistlusliidesele uus võistlus, siis punktiarvestust ei toimu, see tuleb endal ära teha.
 
UR5EQF on vabalt alla laaditav – tutvu UR5EQF-i kodulehega siin!
 
Ülevaate koostas:
Veiko, ES2BH
 
 
 
  

IARU HF ja WRTC sellel nädalalõpul!

 

Sellesuvine raadiospordi tipp-sündmus, IARU HF Championship koos WRTC-2014 toimub juba eeloleval nädalavahetusel! Võistluse algus on tavapäraselt laupäeval, 12. juulil kell 12 UTC, võistlus kestab 24 tundi. Paralleelselt IARU ametlike LL-meistrivõistlustega toimub ka iga nelja aasta järel peetav WRTC - seekord USA-s, Bostoni lähistel.

Eestit esindab ja püüab 4 a. tagust hõbemedalit kaitsta taas meie HF supertiim - Tõnno (ES5TV) ja Toivo (ES2RR). WRTC tiimidele eraldatakse kutsungid seeriast K1X, N1X ja W1X, kus X-i asemel on erinevad tähed. WRTC jaamadega töötamise eest on välja pandud ka erinevad auhinnad ning meened - vt siin! Seega on mõtet neid jaamu jahtida ning neile punkte anda - äkki satute ka omadele! 

Võistluse kulgu reaalajas on võimalik vaadata siin!

Tutvu IARU HF Championship reeglitega siin!

WRTC kodulehte vaata siin!

ES-tiimile edu soovides,

LL-toimkond

  

Arvutustehnika arenguga on jäädavalt möödas aeg, kui võistlustel kirjutati peetud sided käsitsi paberile, seejärel kirjutati need pikad logid (aga ka varemalt peeti ju sadu, isegi tuhandeid sidesid!) puhtalt ümber ning saadeti see "paras patakas" paberit võistluste kohtunikele... Tõepoolest, seda ei kujutaks kaasajal enam ettegi! :)

Õnneks on tänapäeval saadaval lai valik erinevaid arvutiprogramme, millega kohe online-režiimis oma võistluslogi pidada. See muudab raadioamatörismi sportliku poole oluliselt sisukamaks ("kirjatöö" maht on viidud miinimumi) ning plussiks on ka kohene ülevaade oma tulemusest, info statistilistest näitajatest jmt parameetritest, mida on edukaks võistlemiseks vaja. Muidugi on kaasaja tasemel programmid võimelised juhtima ka jaama, saatma eelnevalt sisseprogrammeeritud sõnumeid, olema ühenduses internetiga ja näitama saadaval ning vajalikke korrespondente jpm. Erinevate digitaalsete sideliikide võidukäik ja arvutite areng on aga omavahel kõige otsesemas seoses. 

Alljärgnevalt on toodud hetkel maailmas võistlusteks enim kasutatavad ja hinnatud programmid.


Win-Test

Win-Test on tõsiste contest-man'ide seas tõusnud ilmselt maailma kõige enim hinnatud ning kasutatavaks võistlustarkvaraks. Paljude võimalustega, väga hea statistikapaketiga, on see programm eelkõige sobiv just "klassikaliste" tööliikide (st CW ja SSB) võistlusteks. Programm on tasuline ja maksab 50 EUR-i, kuid on seda investeeringut väärt.

Vaata Win-Test'i kodulehte siin!


N1MM+

N1MM+ on tasuta allalaaditav vabavaraline võistlusprogramm, mis on seetõttu ka väga populaarne - eriti nn "pühapäeva-võistlejate" seas. Kasutajaliides on sõbralik, akende süsteem sobiv Windows'i keskkonnale. N1MM-i on võimalik ka ise võistlusi juurde defineerida (tuleb küll saada aru conf'i failide loomise loogikast), näiteks on loodud sobiv pakett meie ES Open'i jaoks. 

Tutvu Mammaste kokkutulekul peetud ettekandega N1MM seadistamisest siin!

Vaata N1MM'i kodulehte siin!

DX-Log

Youtube'i on lisatud eestikeelne juhend. Klikka SIIA!

DX-Log on põhimõtteliselt Win-Testi analoog logiprogramm, mida on juba üksjagu aega arendatud. Logi on kättesaadav siit. Erinevalt Win-Testist võimaldab DX-Log modifitseerida kõiki contest faile (just nagu N1MM). Käesoleva seisuga on olemas kõik ES võistlused (ka ULL) va käsivõti. DX-Logi kasutamiseks ei ole oluline arvuti ja jaama vahelise liidese kasutamine, ent see eeldab sellisel juhul operaatori väga tähelepanelikku bandi ja mode vahetust. Tihti võib juhtuda see, et võistlushoos mode või bandi vahetades jääb see logiprogrammis tegemata. Sellisel juhul oleks ikkagi hea kui oleks arvuti ja jaama vahel mõni interface (Microkeyer, EZmaster, Rigexpert, Omnirig vms). See kindlasti väldiks vigade tekkimist.  

- Logi avades tuleb luua uus võistlus (soovitan My Documents alla luua eraldi kaust "DXLog"), valida vastav kategooria milles võistlete ning kindlasti määrata ka oma kutsung.
- Pärast logi loomist on kõige olulisem toiming Options menüüst konfiguratsiooni määramine. Olenevalt siis millisesse COM-porti on määratud teie raadio ja keyer, samad seaded tuleb teha ka konfiguratsioonides. Olgu märgitud, et väga oluline on ka see, et ühenduse kiirus (bits per second) vastaks teie jaama kiirusele.
- Edasi saate juba Windows menüüst kujundada logiprogrammi täpselt nii nagu teile meeldib. Kindlasti multiplier aknakeses vajutage parem klikk ja veenduge, et näeksite kõikide bändide kaupa kordajaid. Hetkeseisuga pakub ta võistluse käigus ka enda regiooni kordajaks, ent hilisemal arvutusel saate te need lihtsalt välja arvata.
- Kõik lisavõimalused, nagu näiteks RBN-i ja clusteri kasutamine on tehtud automaatseks. Selleks tuleb Commands menüüst valida endale meelepärane cluster ning see käivitada.

- CW sõnumid on DXLogis juba olemas. Kes tahab neid muuta peab kutsungi reale kirjutama tähed MSGS ja vajutama enter. Sellisel juhul avaneb uus aken, mille vasakpoolses tulbas on näha kõik CW sõnumid. Hetkel näeb see välja selline:

F1=TEST $MYCALL $MYCALL
F2=$SPACEBAR$LOGGEDCALL 5NN $SERIAL (Spacebar liigutab kursori automaatselt järjekorranumbri reale, Loggedcall saadab välja kutsungi reale kirjutatud kutsungi)
F3=5NN $SERIAL
F4=$CR$CORRECT TU $MYCALL (CR tähistab enter nupu funktsiooni ja lööb side logisse, Correct aktiveerub juhul kui kutsungi real on tehtud parandus)
F5=$MYCALL
F6=NR
F7=?

Ehk siis kõige tavapärasem stsenaarium näeb välja selline, et CQ andmiseks vajutate F1. Kui keegi vastab, siis F2 ning kui side on kinnitatud siis F4. Juhul kui tegeled teiste jahtimisega, siis kõigepealt saadate oma kutsungi F5 nupuga ning oma numbri F3 nupuga. Sellisel juhul lööte pärast side lõppu enteriga ise side logisse. Aga loomulikult saate kõik sõnumid endale meelepäraselt ümber defineerida.

- Võistluse lõpus on File menüü all vajalik valida Export ning luua Cabrillo fail, mille võite salvestada siis juba loodud DXLog folderisse.

Kes jääb hätta saab infot ES7GM-i käest.

    
Writelog

Writelog on samuti spetsiaalselt Windows'i keskkonna tarvis programmeeritud võistlustarkvara, mis oli enne Win-Testi võidukäiku ilmselt üks enim hinnatud tasuliste programmide seas. Writelog on eelkõige mõeldud CW, SSB aga ka RTTY tööliikide jaoks. Writelog'i litsents maksab 30 USD.

Vaata Writelog'i kodulehte siin!


TRLog

N6TR-i poolt arendatud TRLog oli DOS-i ajastu parimaid võistlustarkvarasid, mis on paljudel siiani kasutusel. Eelkõige on TRLogi plussideks väga paindlikud võimalused defineerida sinna uusi võistlusi, mistõttu on just kohalike (ja tihti eriliste tingimustega) võistluste korral seda programmi sobiv kasutada. Vaata TRLogi kasutamise õpetust ES Open'i puhul siin! TRLog ei ole vabavara, ent vanemat versiooni saab ka tasuta alla laadida.

Vaata TRLog'i kodulehte siin!

UA4WLI on loonud TRLog'i baasil vabavarana TR-i Windows'i versiooni, seda saab alla laadida siit!


CGLog2

CGLog2 on Leedu amatööri, LY2CG poolt loodud Windows'i all töötav võistlustarkvara, mis sobib kasutamiseks nii lühi- kui ka ultralühilainete testides. Selle programmi plussideks on eesti keele valikuvõimalus töökeskkonna keelena, erinevate Eesti ja lähinaabrite kohalike võistluste (ka nt ES Open, meie LL karikavõistlused jne) olemasolu valikus (st ei pea kasutama muude võistluste kohaldatud conf'e), lihtne kasutajaliides. Peab paraku mainima, et mitte kõikidel seda tarkvara kasutada proovinutel ei ole õnnestunud seda laitmatult tööle saada, on esinenud arvuti hangumist ja muid tõrkeid. Ilmselt on probleemid Windows'i seadistustes ja lähtuvad konkreetsest arvutist, ent probleemide tuumani ei ole kahjuks jõutud. Samas on neid kasutajaid, kes sellega on töötanud väga erinevates võistlustes ning on programmi tööga igati rahul. Niisiis, soovitame proovida ja CGLog2 endale seadistada.

Vaata CGLog2 kodulehte siin!


UR5EQF

UR5EQF on Windows'i keskkonnale loodud, kompaktne ja hõlpsalt käsitletav logiprogramm, mis ei nõua arvutilt erilisi ressursse. Programm on mõeldud raadioamatöörile või SWL entusiastile nii igapäevaste kui ka võistlussidede pidamiseks, statistikaks ning QSL-andmebaaside haldamiseks. Sellel on lihtne ja mugav kasutajaliides, suur valik erinevaid instrumente, võimalus lisada ja ise defineerida täiendavaid (uusi) võistlusi jmt. Tutvu UR5EQF-i põhjalikuma ülevaatega siin. Programm on tasuta alla laaditav:

vaata UR5EQF kodulehte siin! 
 


... loetelu ootab täiendusi ja kaastöid!