Lühilaineil on võistlusi peetud juba alates 1920-ndate lõpust, ala pioneerideks jällegi ameeriklased. Esimeseks "ametlikult organiseeritud" rahvusvaheliseks võistluseks oli ARRL-i poolt 1928.a. korraldatud International Relay Party, mis 1936.a. nimetati ümber ARRL International DX Contest'ks - seda nime kannab antud võistlus tänaseni! 

Tänapäeval on rahvusvaheline raadiospordivõistluste kalender väga tihe, huviline leiab igalt nädalavahetuselt (et tegemist on siiski hobiga, toimuvad võistlused alati nädalalõppudel) mingi võistluse - tihti on neid samadel kuupäevadel lausa mitu! Üldiselt püütakse suurema kaaluga võistlustele kõrvale teisi mitte panna, samuti mitte korraldada samadel tööliikidel ja sagedusaladel erinevaid võistlusi samaaegselt jne - ent ega selline koordineerimine ka alati ei pruugi õnnestuda. Võistlusi korraldavad eri maade rahvuslikud amatöör-organisatsioonid, klubid, ka rahvusvahelised ühendused jmt struktuurid. Eks igaüks neist üritab maksimaalselt just enda poolt ellu kutsutut reklaamida ja arendada.     

Internetist leiab mitmeid kodulehti, kus on jooksvalt kirjas võistluskalender, viited reeglitele jne. Nendest soovitame:

  
- SM3CER Contest Service
   - WA7BNM Contest Calendar
   - QRZ.RU võistluste kalender


Ilmselt maailma kõige kõrgemalt hinnatud lühilainevõistlusi organiseerib USA-s välja antav ajakiri CQ Magazine.
Ajakiri ise hakkas ilmuma 1945, selle poolt korraldatavad võistlused ulatuvad aga 1948. aastasse. Eelkõige tuleb siin nimetada CQWW DX Contest'i, mille SSB osavõistlus on traditsiooniliselt oktoobri viimasel nädalavahetusel ja CW osavõistlus novembri viimasel nädalalõpul. Need mõlemad võistlused kestavad kokku 48 tundi ja on sellega väga tõsiseks katsumuseks neile, kes kogu nimetatud aja ka tegelikult aparaatide taga töötavad... Sama ajakiri korraldab veel ka WPX Contest'i, mille SSB osavõistlus on märtsi lõpus ning CW osavõistlus mai lõpus. Ka on mõlemal (st nii DX'il kui ka WPX'il) veel ka RTTY tööliigi võistlused, mis koguvad arvutite võidukäiguga üha enam populaarsust. 

Ülevaadet CQ Magazine'i poolt korraldavatest suurtest rahvusvahelistest võistlustest, nende reeglitest, tulemustest jmt

vaata CQWW kodulehelt siit!

Eesti võistlejate tulemusi ja edetabeleid ajakirja CQ võistlustel vaata siin! 


IARU poolt juulis korraldatavat IARU HF Championship'i nimetatakse ka lühilaine raadiospordi "ametlikeks" maailmameistrivõistlusteks, kuid see 24 tundi kestev võistlus ei too kaugeltki niisugust osalejate hulka eetrisse, kui eelmainitud CQ võistlused. Iga nelja aasta tagant peetakse aga selle suvise võistluse raames ka kohalesõiduga raadiospordi meeskondlikud maailmameistrivõistlused (WRTC), kus Eestil on 2010.a. suvest ette näidata ülivõimas II koht! 

IARU HF Contesti ametlik koduleht on siin!
 
Et Eesti on mereriik koos arvukate saartega, siis üheks põnevaks suviseks võistluseks ka meile on RSGB poolt organiseeritud IOTA (Islands on the Air) Contest juuli viimasel nädalalõpul. Eestil on teatavasti kolm IOTA saartegrupi numbrit (EU-034, EU-149 ja EU-178), seega on võimalus teha väljasõit mõnele Eesti saarele, valida sobiv võistlusklass ning veeta (raadio-)aktiivne nädalavahetus!   

Vaata IOTA Contest'i veebilehte siin!
 
Teised olulisemad ning märkimist väärt lühilainevõistlused on:

  - NRAU-Baltic Contest (CW & SSB);
  - CQ WW 160m Contest (CW & SSB);
  - ARRL International DX Contest (CW & SSB);
  - Russian DX Contest;
  - Baltic Contest;
  - All Asian DX Contest (CW & SSB);
  - European HF Championship;
  - Worked All Europe DX Contest;
  - SCC RTTY Championship;
  - Scandinavian Activity Contest (CW & SSB);
  - Worked All Germany Contest;
  - Ukrainian DX Contest;
  - ARRL 160m Contest;
  - ARRL 10m Contest;
  - OK-OM DX Contest (CW & RTTY).

Meeldetuletus: kui osaled võistlustel, siis võta vaevaks saata ka aruanne, kasvõi kontroll-logina! Soovituslik aruande formaat on üldjuhul cabrillo. Reeglitest vaata logide saatmise tähtaega ja e-posti aadressi. Peale aruande saatmist veendu, et saad korraldajatelt kinnituse logi kättesaamise kohta. 

Edukat võistlemist!

ERAÜ LL-toimkond

SAC CW sellel nädalalõpul!

Eeloleval nädalalõpul (20.-21.09.) toimub traditsiooniline Scandinavian Activity Contest (SAC) telegraafis. Kuid selle aasta võistluses on ka oluline muudatus - nimelt on esmakordselt võimalik osaleda low band klassis, st vaid 40 ja 80 meetri arvestuses. See loob head võimalused ka lähinaabritele võrdseks võistlemiseks ja on olnud kauaoodatud samm, mille NRAU nüüd siis lõpuks astus! Loodame seega aktiivset ES-de osavõttu! SAC reeglitega tutvu siin!

LL toimkond 

   

 

Kui oled olnud varemalt N1MM-i kasutaja, siis soovitame ES Open'i tegemiseks endale programm uuendada ning installeerida N1MM+ (vanemat versiooni on nad hakanud nimetama Classic'uks ning sellele enam tehnilist tuge ei pakuta). Nagu testimine näitab, siis uue versiooniga ning vastavate abifailidega töötab N1MM+ nüüd meie võistluses õigesti, mida ei saanud paraku öelda eelmise N1MM-i kohta. Allpool leiad juhise, kuidas endale juba arvutisse installeeritud N1MM+ seadistada ES Open'i tarbeks.  

Kõigepealt laadi alla see zip.fail, mis sisaldab kahte faili - "ES-Open-HF_cty.dat" ning "esopen_hf_2016.udc". Paki see zip omale arvutisse lahti ja kopeeri ES-Open-HF_cty.dat fail N1MM+ kataloogi SupportFiles ning esopen_hf_2016.udc fail kataloogi UserDefinedContests. Kordajate õigeks arvestamiseks tuleks Sul esopen-i udc-faili ise veidi kohendada - seda sõltuvalt Sinu kutsungipiirkonnast (võib ka mitte kohendada, sel juhul loetakse ka Su enda piirkond kordajaks - aga kohtunikud nagunii teevad ümberarvestuse...). Otsi failist üles (faili saad vaadata ja editeerida nt Notepad-iga) parameeter: CountMultOnlyFor = , selle taga on ES piirkondade loetelu. Siit tuleks siis Su enda piirkonna prefiks maha kustutada, jättes teised alles (komadega eraldatuna) - nii ei loeta Sinu piirkonda Sulle kordajaks (nagu ka reeglid seda ette näevad). Pärast muudatust ära unusta faili üle salvestamast!  

Käivita nüüd N1MM+ ja alusta uut võistlust (st defineeri omale uus logifail). Võistluste valikusse on nüüd tekkinud "ESOPEN" - see tulebki valida.

Järgnevalt tuleb Sul programmi laadida (N1MM Tools menüüst - seal on võimalus ka faili laadida arvutist ("import country list from downloaded files")) enne SupportFiles kataloogi salvestatud ES-Open-HF_cty.dat fail õigeks kordajate arvestuseks. See fail tagab, et kordajaks on ka erinevad ES-kutsungipiirkonnad, eelviidatud udc-fail aga defineerib, et kordajateks on ainult need piirkonnad. 

Sellega ongi N1MM+ töökorda seatud, programm arvestab õigesti tuure ja kordussidesid, samuti punkte ning kordajaid. 

Head N1MM+ kasutamist ning edukat võistlust!

ERAÜ LL-toimkond

 

Üldjuhul ei ole ES Open võistlus-tarkvarade testide nimekirjas, seega ei saa seda menüüst otse valida. Eranditeks on siin nt SuperDuper (vt all), DX-Log (vt all) ja CGLog2 (samuti N1MM+ peale alltoodud protseduuri läbitegemist, mille tulemusena muutub ES Open N1MM-is nn "user defined contestiks"). Kuid põhimõtteliselt sobivad meile kõik programmid, mille puhul on tunni vahetusel võimalik kordus-sidede arvestus (nn dupe sheet) taas nullida, st et saaks uues tuuris jälle kõigiga töötada - punktiarvestuse saab hiljem teha ka käsitsi juurde.

Teiseks võimalikuks lahenduseks kordus-sidede osas on igat tundi alustada uuest aknast uue logifailiga - vt nt Win-Testi õpetus.

Leidub ka selliseid programme (nt CGlog2), milles saab kordusside pidamise perioodi ise conf-i failis defineerida. Kuna kordajateks on erinevad ES prefiksid, siis on näiteks võimalik kasutada WPX võistluse confe (TRLog'i puhul seda tehaksegi - vt TRLog'i juhend), samas tuleks silmas pidada, et hiljem tuleb kõik teised prefiksid kordajast peale ES-de sel juhul eemaldada ja punktid ise käsitsi kokku võtta - seda juhul, kui ei õnnestu WPX-i conf-i vastavalt muuta ja töötate lihtsalt WPX-i seadistustega.

Alljärgnevalt anname juhiseid konkreetsete programmide jaoks:

N1MM+ 
N1MM+ programmi kasutamiseks mõeldud konfiguratsioonifailid ja juhised koos failidega saab siit.
LL-toimkond soovitab ES Open'i jaoks N1MM+ kui kaasaegset, Windows'i keskkonnas töötavat võistlusprogrammi, milles on eeltoodud muudatuste tegemisel võimalik võistelda ilma "lisa-kavalusi" rakendamata! :)

Win-Test:
- Kasuta näiteks Russian DX contesti konfiguratsiooni MIXED modes (kui osalete SSB või CW klassis, siis muidugi pole MIXED vaja). RDXC on mixed mode contest ja seetõttu ta lubab korrektselt iga jaamaga töötada mõlemas tööliigis mõlemal sagedusalal - kokku 4 korda tuuri jooksul!
- Ava enne võistlust 4 erinevat akent Win-Testiga erinevate logifaili nimedega, aga sama konfiguratsiooniga. Pärast iga tuuri lõppu vaheta lihtsalt akent, vali menüüst EDIT->EDIT SERIAL NUMBER ja sisesta jooksvalt õige number ning tööta edasi uues aknas. Saad taas jällegi iga jaamaga mõlemal bändil ja model ühe side teha.
- Kordajaid ja sidepunkte muidugi õigesti ei arvestata, kuid kordajate jaoks soovitame lihtsalt eraldi paberil neid ükshaaval maha tõmmata kui töötatud on, sest maksimaalne arv on ju vaid 36 (18 ühes modes).
- Pärast võistlust tee igast logist cabrillo fail ja tõsta ühte faili kokku, muud ei ole vaja muuta, sest kordajaid ja sidepunkte selles cabrillos õigesti ju ei ole. Saate punktid ise käsitsi kokku võtta ja skooriks märkida, ent kontrollimise käigus arvestatakse tegelik tulemus nagunii kohtunike poolt õigesti kokku.

Win-Test on tõsiste contest-man'ide seas üks enim kasutatavaid programme, selle hinnaks on 50 EUR-i ja seda saab hankida nende kodulehelt.
 
DX-Log: 

Youtube on lisatud eesti keelne juhend. Klikka SIIA!

DX-Log on põhimõtteliselt Win-Testi analoog logiprogramm, mida on juba üksjagu aega arendatud. Logi on kättesaadav siit. Erinevalt Win-Testist võimaldab DX-Log modifitseerida kõiki contest faile (just nagu N1MM). Käesoleva seisuga on olemas kõik ES võistlused (ka ULL) va käsivõti. DX-Logi kasutamiseks ei ole oluline arvuti ja jaama vahelise liidese kasutamine, ent see eeldab sellisel juhul operaatori väga tähelepanelikku bandi ja mode vahetust. Tihti võib juhtuda see, et võistlushoos mode või bandi vahetades jääb see logiprogrammis tegemata. Sellisel juhul oleks ikkagi hea kui oleks arvuti ja jaama vahel mõni interface (Microkeyer, EZmaster, Rigexpert, Omnirig vms). See kindlasti väldiks vigade tekkimist.  

- Logi avades tuleb luua uus võistlus (soovitan My Documents alla luua eraldi kaust "DXLog"), valida vastav kategooria milles võistlete ning kindlasti määrata ka oma kutsung.
- Pärast logi loomist, on kõige olulisem toiming Options menüüst konfiguratsiooni määramine. Olenevalt siis millisesse COM-porti on määratud teie raadio ja keyer, samad seaded tuleb teha ka konfiguratsioonides. Olgu märgitud, et väga oluline on see, et ühenduse kiirus (bits per second) vastaks teie jaama kiirusele.
- Edasi saate juba Windows menüüst kujundada logiprogrammi täpselt nii nagu teile meeldib. Kindlasti multiplier aknakeses vajutage parem klikk ja veenduge, et näeksite kõikide bändide kaupa kordajaid. Hetkeseisuga pakub ta võistluse käigus ka enda regiooni kordajaks, ent hilisemal arvutusel saate te need lihtsalt välja arvata.
- Kõik lisavõimalused, nagu näiteks RBN-i ja clusteri kasutamine on tehtud automaatseks. Selleks tuleb Commands menüüst valida endale meelepärane cluster ning see käivitada.

- CW sõnumid on DXLogis juba olemas. Kes tahab neid muuta peab kutsungi reale kirjutama tähed MSGS ja vajutama enter. Sellisel juhul avaneb uus aken, mille vasakpoolses tulbas on näha kõik CW sõnumid. Hetkel näeb see välja selline:

F1=TEST $MYCALL $MYCALL
F2=$SPACEBAR$LOGGEDCALL 5NN $SERIAL (Spacebar liigutab kursori automaatselt järjekorranumbri reale, Loggedcall saadab välja kutsungi reale kirjutatud kutsungi)
F3=5NN $SERIAL
F4=$CR$CORRECT TU $MYCALL (CR tähistab enter nupu funktsiooni ja lööb side logisse, Correct aktiveerub juhul kui kutsungi real on tehtud parandus)
F5=$MYCALL
F6=NR
F7=?

Ehk siis kõige tavapärasem stsenaarium näeb välja selline, et CQ andmiseks vajutate F1. Kui keegi vastab, siis F2 ning kui side on kinnitatud siis F4. Juhul kui tegeled teiste jahtimisega, siis kõigepealt saadate oma kutsungi F5 nupuga ning oma numbri F3 nupuga. Sellisel juhul lööte pärast side lõppu enteriga ise side logisse.

- Võistluse lõpus on File menüü all vajalik valida Export ning luua Cabrillo fail, mille võite salvestada siis juba loodud DXLog folderisse.

Kes jääb hätta saab infot ES7GM-i käest.

SuperDuper

   
SuperDuper (autoriks EI5DI) on programm, milles on kohe olemas ES Open'i seadistus (tuleks valida vastav template), kordussidede lubamiseks tuleb tunni vahetusel kasutada SETDUPE käsku, millega saab korduste kontrolli alustada uuesti.
SuperDuperi saab alla laadida aadressilt: http://www.ei5di.com/

TRLog


N6TR-i poolt loodud TRLog on samuti küllalt populaarne võistluste logiprogramm, ehkki uuema aja, Windows-ile sobiva(ma)d tarkvarad on TR-i laiemast kasutusest tänaseks paljuski juba ka välja tõrjunud. TRLogi saab endale tasuta alla laadida lehelt: http://www.trlog.com/free.shtml . Samal, TRLog'i kodulehel soovitame tutvuda selle programmi kirjeldusega ning omadustega. Küll on aga UA4WLI loonud TRLog'i baasil sellest Windows'i versiooni, seda saab alla laadida lehelt: http://www.tr4w.com/  - soovitame katsetada, eriti neil, kellele TR-i üldine kasutusloogika on meeltmööda.

Alljärgnevalt on toodud juhised TRLog'i (ei kehti Windows'i versiooni kohta) kasutamiseks ES Open testis.
Alustuseks lae endale siit alla zip-fail! See sisaldab kolme faili, mille edasiseks kasutamiseks saad juhised siit!       
Küsimuste korral pöördu TRLog'i staažikate kasutajate (nt ES5QX) poole. 
 

Võistlesid siiski paberlogiga - kuidas edasi? 


Kui võistlesid siiski ilma arvutita ja tegid logi käsitsi (st paberile), siis on kohtunikel SUUR PALVE - tulemuste kiiremaks saamiseks säästa kontrollijate aega ning sisesta ISE oma sided arvutisse. Sobivaks programmiks, millest saab tekitada Cabrillo formaadis logi on ES5JR-i poolt tehtud Exceli macro - lae see alla siit!

Seal on kaks sheet'i, esimene on andmete sisestamise leht, kus määrad ära oma kutsungi jt personaalsed andmed, võistlusklassi, kuupäeva, edasi aga sisestad väljade kaupa nõutud sideandmed. NB! Selle programmiga töötamiseks peab olema lubatud "macrode kasutamine", st arvuti võib küsida, et kas seda lubada - siis vali "enable"!

Sisestamise töö hõlbustamiseks on võimalus, et nt ei pea märkima kellaaja korral alati tundi, kui see on sama jmt (vt punaste linnukestega ruutudel ilmuvaid kommentaare). Kolm viimast kollast tulpa täidetakse automaatselt, sinna esialgu midagi ei sisesta!
Kui oled sisestamise lõpetanud, siis vajuta paremal ülanurgas asuvat halli kasti (Logi väljade lõplik täitmine ja kontroll) - see täidab siis eelnevalt "poolikult" täidetud väljad, samuti eelmainitud kollased väljad (nt raportid) jne. Cabrillo logi tekib teise sheet'i, vt sheet Cabrillo. See on puhas tekstifail, mida saate sealt kopeerida nt Notepad'i (võite ka kasutada halli nuppu Cabrillo salvestamine - kui see ei peaks töötama, siis on kindlam kasutada lihtsalt "copy-paste" funktsiooni Cabrillo sheedilt) - ja ongi logi tehtud!  
       
Edukat võistlemist ning aruannete vormistamist!      

ERAÜ organiseerimisel peetakse lühilainetel mitmeid võistlusi, millest üks, Eesti Lahtised Lühilaine Meistrivõistlused (ES Open), on ka rahvusvaheline jõuproov. Eesti-sisestest võistlustest on kaks mitme-etapilised, kus võitjad selguvad kohapunktide süsteemi alusel. 

Eesti Lahtiste Lühilaine Meistrivõistluste (ES Open HF Championship) lühiinfo:
    - toimub aprilli kolmandal laupäeval;
    - algus kell 5:00 UTC (8:00 EA);
    - kestab 4 tundi, on jagatud neljaks ühetunniseks tuuriks; 
    - lainealad: 80m ja 40m samaaegselt (vt sagedused juhendist!)
    - tööliigid: CW ja SSB;
    - raport: RS(T) + side jrk number (alates 001), mis on võistlust läbiv;
    - võistlusklassid: SO Mixed, SO CW, SO SSB, MO - kõikidel ka low power arvestus;  
    - igas tunnis tohib samal lainealal töötada sama jaamaga 1x mõlemas tööliigis, st 1x SSB-s ja 1x CW-s;
    - ES jaamad töötavad kõikidega, välismaa jaamad aga vaid ES-dega;
    - sidepunktid: CW side - 2 punkti, SSB side - 1 punkt;
    - kordajad: ES-kutsungipiirkonnad (ES0-ES9) mõlemal tööliigil ja lainealal, enda piirkond kordaja ei ole!
    - lõpptulemus: sidepunktid x koond-kordaja;
    - aruanne: saata hiljemalt sama aasta 1.maiks aadressile:  või laadida üles võistluse 
      kodulehe kaudu aadressil:  http://esopen.erau.ee   
    - autasustamine: klasside/tööliikide lõikes, LP eraldi, tiimide karikas, noorte auhinnad jne (vt juhend!).

     Vaata võistluse täielikku juhendit siin!

     Soovitusi logiprogrammide valikul vaata siit! 


Eesti Lühilaine Karikavõistluste (LL KV) lühiinfo:
    - toimuvad etappide kaupa (kokku 9) vastavalt Eesti LL-kalenderplaanile;
    - arvesse lähevad 7 etappi üheksast;
    - lühiülevaade reeglitest:
                a) toimuvad laupäeva hommikuti (vt kalender), algus kell 10:00 EA, lõpp 10:59 EA;
                b) töösagedused: 80m - CW 3530-3560kHz ; SSB 3600-3650kHz;
                c) etapp koosneb kolmest võrdse pikkusega, 20 min perioodist;    
                d) iga perioodi jooksul saab töötada sama jaamaga ühe side mõlemas tööliigis (kui mixed klass); 
                e) lubatud väljundvõimsus: kuni 100W;
                f) raport: RS(T) + side jrk number (alates 001);
                g) sidepunktid: CW side 2 punkti, SSB side 1 punkt; kordajaid ei ole;
                h) etapi lõpptulemus: sidepunktide summa;
    - aruanded: saata 7 päeva jooksul etapi toimumisest aadressile   või laadida üles LL KV
      kodulehe kaudu: http://minitest.erau.ee;
    - aasta tulemus: seitsmelt parimalt etapilt saadud kohapunktide (vt juhend) summa;    
    - auhinnad: üldklass, tööliikide kaupa, noored, klubijaamad, QRP-jaamad - vt juhend!         

    Vaata võistluse täielikku juhendit siin!

    Soovitame logiprogrammina kasutada nt N1MM tarkvara, mis koos vastava conf'i failiga (udc-fail) arvestab õigesti
    perioode ja kordussidesid - vastava konfiguratsioonifaili zip-fail laadi alla siit! Paki zip lahti ja kopeeri see fail
    (ES_LL_KV_2-0-0.udc) N1MM alamkataloogi UserDefinedContests, seejärel käivita N1MM ja alusta uut võistlust -
    valikusse on nüüd tekkinud ES-LL-KV, mis tulebki valida.
    Teine võimalus - kasuta DX-Log'i, mille seadistamist vaata siin!
 
 
Eesti Lühilaine Välipäeva (LL VP) lühiinfo:
    - toimub juuni esimesel laupäeval;
    - võistlejad jagatakse kahte gruppi - välitingimustes (nõuete kohta vt juhendist!) ja statsionaaris võistlevad jaamad; 
    - algus kell 16:00 ja lõpp 17:29 Eesti aja järgi;
    - töösagedused: 80m - CW 3530-3570 kHz; SSB 3600-3660 kHz; Viimane 10kHz on CQ-ks VAID QRP-jaamadele!
    - võistlus koosneb kolmest perioodist: 16:00-16:29 ; 16:30-16:59 ; 17:00-17:29;
    - võistlusklassid:  

A: üks operaator, välitingimustes, kuni 100W;
B: mitu operaatorit, välitingimustes, kuni 100W;
C: üks operaator, välitingimustes, QRP (kuni 10W);
D: üks operaator, mitte-välitingimustes, kuni 100W;

    - vastavalt eelnimetatud klassidele lisavad A, B ja C klassis võistlevad jaamad eetris oma kutsungile üle murru 
       klassi tähise, nt ES1OX/A, ES5AM/C jne - vt ka juhend! Regiooni numbrit ei lisata!
    - välitingimustes olevad jaamad töötavad kõikide võistlejatega, D-klassi jaamad aga vaid välitingimustes olijatega;
    - igas perioodis saab töötada sama jaamaga ühe korra mõlemas tööliigis (st 1x CW-s ja 1x SSB-s);
    - raport: RS(T) + side jrk number (alates 001) + kahetäheline maakonna lühend (NRAU nimekirjast);
      Näide: 59 001 HR
    - sidepunktid: iga side jaamaga A või B klassist - 2 punkti, C klassi jaamaga - 3 punkti; D klassi jaamaga - 1 punkt;
    - kordaja: iga maakonna tähis annab ühe kordaja, enda maakond kordaja ei ole; Max kordajaks 15; 
    - lõpptulemus: sidepunktide summa korrutatuna kordajaga;
    - aruanne: saata 5 päeva jooksul aadressile ;
    - autasustamine: klasside lõikes, parimale noorele, võimalikud eriauhinnad.

    Vaata võistluse täielikku juhendit siin!

    Soovitame arvutiga võistlemiseks kasutada:
      - N1MM+ programmi, mille seadistamisega tutvu siin!
      - DX-Log programmi, mille seadistamisega tutvu siin!

   

Eesti Käsivõtmevõistluse lühiinfo:
    - toimub neli korda aastas (korra kvartalis) vastavalt Eesti LL-kalenderplaanile;
    - etapid toimuvad laupäeviti, algusega 08:00 ja lõpuga 08:44 Eesti aja järgi;
    - võistlus on jagatud 3 perioodiks, igaüks 15 minuti pikkune (vt juhend);
    - igas perioodis saab töötada sama jaamaga uuesti sõltumata eelmise side kellaajast;
    - töösagedused: 80m - CW 3530-3560 kHz;
    - lubatud väljundvõimsus: kuni 100W;
    - võistluses kasutatakse saatmiseks ainult käsivõtit, automaatvõti ja arvutiga saatmine ei ole lubatud!
    - raport: staaž + vanus + side jrk nr (kõik kahekohalistena), nt 15 44 02;
    - sidepunktid: korrespondendi staaži number annab igale sidele punktide arvu;
    - lõpptulemus: kõikide peetud sidede staažipunktide summa + kolmekordne võistleja enda staaž;
    - aruanne: saata 7 päeva jooksul aadressile ;
    - autasustamine: aasta parim kolme (parima) etapi tulemusena kohapunktide süsteemi alusel + Kuldvõtme autasu.

   Vaata võistluse täielikku juhendit siin!


    

N1MM 
Seoses Eesti ULL Välipäeva muutumisega Eesti ULL Lahtisteks Meistrivõistlusteks alates 2023.a. on muutunud ka seadistus N1MM+ Loggerile, mida ULL toimkond soovitabki antud võistlustes kasutada. Eesti ULL Karikavõistluste tarvis on N1MM põhivalikus jätkuvalt olemas VHFNAC, ULL MV jaoks on aga loodud vastav UUS udc-fail, mis võimaldab N1MM-i kasutamist ka uuenenud reeglitega meistrivõistlustel. 

Tutvu N1MM kasutamisega ULL meistrivõistlustes siin!

Vaata N1MM kodulehte siin! 


SM0LCB
Üks populaarseimaid, nii Skandinaavias kui Baltimaades ULL võistlustes kasutatavaid logiprogramme on ka nt SM0LCB poolt loodud Logger - paindlik (võimaldab defineerida erinevaid punktiarvestus-süsteeme, teha endale sobiv täiesti uus conf vmt), küllalt lihtne seadistada (kui mõned peamised nõksud kätte saada...), ei ole riistvara suhtes nõudlik, on töökindel jne. Puuduseks on, et kaasaegsetel Windows'i arvutitel tuleb töötada nn DOS-i aknas ning et Logger on programmeeritud DOS-i graafika-võimalusi silmas pidades, seega ekraanil avanev pilt ei ole väga moodne... Oluline on ka see, et antud programmi enam edasi ei arendata, seega tehnilist tuge siin tulevikus enam oodata pole. Sellele vaatamata, päris arvestatav hulk täna Eesti ULL karikavõistlustes osalevaid operaatoreid kasutab veel Loggerit. 

Vaata Loggeri kodulehekülge siin!DX-Log
DX-Logis on kenasti kõik eesti ULL võistlused sisse integreeritud. Tuleb vaid enne võistluse algust vastav logi luua. Logis on võimalik kõike käsitsi muuta, sh näiteks mode ja sagedust. Küll aga oleks ikkagi hea kui jaama ning arvuti vahel oleks ühendus. Sobivad nii erinevad valmis toodangud (Microham, RigExpert jms) kui ka tavalised USB-COMport kaablid.

Videõpetuse leiab siit - https://www.youtube.com/watch?v=Sj1FW_sFJZI&list=PLocD-w_5-Mz6_XwZBmopHGfozUgmCxjCD


CGLog
Viimasel ajal on populaarsust võitnud LY2CG poolt Windows-i keskkonnale loodud CGLog2 programm, mille plussideks on kaasaegne kasutaja-sõbralik liides, eesti keele valiku võimalus programmi keskkonna keeleks, mitmete just meile oluliste (ja ka Eesti kohalike) võistluste valmisseadistatud confid jne. Ka ES ULL Välipäeva uute kordusside reeglitele vastav seadistus on CGLog'i jaoks ette valmistatud - vastavad template failid on alla laaditavad siit! Samas ei ole mitte kõik antud programmiga töötada proovinud Eesti jaamad suutnud vältida probleeme, mis ilmsesti tulenevad küll pigem konkreetsest kasutaja arvutist ja selle Windows'i seadistustest, ent on siiski pahatihti rikkunud katsetaja võistluse ning edasise soovi just seda logiprogrammi kasutada. Samas on ka palju neid, kellel CGLog2 töötab laitmatult, seda nii ULL- kui ka LL-võistlustes. Probleemide tuumani ei ole aga teadaolevalt veel jõutud. :)


CGLog2 koduleht on siin!Palju erinevaid logiprogramme, mille hulgas sobivaid ka ULL-tööks, leiab aga AC6V kodulehel - vt siin!  Kui võistlesid siiski paberlogiga, sisesta hiljem oma aruanne edi-generaatorisse, millest on mitmeid versioone:

http://ok2kjt.net/edi/  

Simple EDI Generaator by ES1BBQ

ES1BBQ - ES ULL Välipäeva EDI logirakendus

Kui aga oled võistelnud mingi programmiga, mille tulemuseks on vaid adif-formaadis logi, siis sellest edi-faili tegemiseks vaata juhist siin!

Nii saad pärast ikkagi nõuetekohase edi-faili kohtunikele saata!

 
 

ERAÜ organiseerimisel peetakse ultralühilaineil kahte võistlust - need on Eesti Lahtised ULL Meistrivõistlused ning läbi aasta kestev Eesti ULL karikavõistlus etappidena 50, 144, 432 ja 1296 MHz-il.

ULL karikavõistluste lühiinfo:
   - peetakse samaaegselt NAC e. Nordic Activity Contest-iga;
   - etapid toimuvad: iga kuu esimene teisipäev: 144MHz;
                                 iga kuu teine teisipäev: 432 MHz;
                                 iga kuu teine neljapäev:  50 MHz;
                                 iga kuu kolmas teisipäev: 1296 MHz;
   - etapi algus on alati kell 20:00 Eesti aja järgi (NB! seega suve- ja talveajal erinev UTC!);
   - iga etapp/osavõistlus kestab 4 tundi, st lõpp on 23:59 EA;
   - tööliigid: A-klassides CW, SSB, FM, MGM;
                   B-klassides SSB, FM (phone);
   - klassid on laineala põhised, multiband arvestust alates 2023 ei ole;
   - raport: RS(T) + QTH lokaator (nt 599 KO29HI)
   - iga jaamaga saab võistluses pidada ühe side, seda sõltumata tööliigist; 
   - iga side annab sidepunkte vastavalt jaamade vahekauguse kilometraažile; 
   - iga töötatud lokaatori ruut (nt KP20) annab ühekordselt 500 boonuspunkti;
   - võistluse lõpptulemus on sidepunktide ja lokaatorite boonuspunktide summa;
   - etapil suurima punktisumma saavutanud võistleja antud klassis saab etapilt 1000 kohapunkti;
   - teiste võistlejate tulemus leitakse suhtarvudena selle klassi esikoha tulemusse (nt 53% annab 530 punkti);
   - aasta kokkuvõttes läheb igal lainealal võistlejal arvesse 9 parima etapi tulemust.

     Vaata ka: ULL karikavõistluste täielik juhend

     Vaata ULL karikavõistluste veebirakendust (logide laadimine ja tulemused) siin!

     Tutvu ULL karikavõistluste tulemustega siin!


ULL Lahtiste meistrivõistluste lühiinfo (NB! võistlus sellisena peetakse esmakordselt 2023.a.):
   - toimub alates 2023.a. augusti kolmanda nädalalõpu laupäeval;
   - viiakse läbi ühe võistlustena, kus samaaegselt on töö 144, 432 ja 1296 MHz-l;                 
   - võistluste aeg: 15.00 - 21.00 UTC;
   - võistlusklassid: nii välitingimustes kui statsionaaris kas "single-band" või "multi-band", MO-l
     ühine nii statsionaaris kui välitingimustes jaama kohta - vt juhend!
   - tööliigid: CW, SSB, FM; 
   - raport: RS(T) + side jrk nr (alates 001) + QTH lokaator (nt 59 001 KO18GG);
   - igal lainealal algab side jrk number jälle 001-st;
   - iga jaamaga saab võistluses töötada ühe side antud lainealal sõltumata tööliigist;
   - iga side annab sidepunkte vastavalt jaamade vahekauguse kilometraažile ja lainealale (vt juhend!);
   - laineala lõpptulemuse moodustab sidepunktide summa;
   - võistluse mitme laineala arvestuses ("multi-band") moodustab võistluse lõpptulemuse lainealade punktide koondsumma.

     Vaata ka: ULL Lahtiste Meistrivõistluste täielik juhend

     Vaata soovitusi logiprogrammide kasutamiseks siin!

     Tutvu eelnevate aastate Eesti Lahtise ULL Välipäeva tulemustega siin!

Infosaade Eesti raadioamatööridele 80m lainealal on ammuste traditsioonidega. Esimene info-ring (või lihtsalt "ring", nagu seda kutsutakse amatööride endi kõnepruugis) toimus 1965.a. tollase Eesti Raadiospordi Föderatsiooni egiidi all ja selle läbiviimist alustas Arvo Kallaste (siis UR2CW) Tallinna Raadioklubist UR2KAA. Läbi aegade ongi ringi pidanud peamiselt need kolm aktiivset ning tublit amatööri - Enn Lohk (UR2AR/ES1AR), Heiki Kallas (UR2AW/ES1AW) ja Arvo Kallaste (UR2CW/ES1CW). Kahjuks on tänaseks kõik need tegijad meie hulgast juba lahkunud, aga infosaate traditsioon kestab sellele vaatamata edasi. Kõrvaloleval pildil on Heiki Kallas  raadioklubis ringi pidamas.    

NB! Kuulake ERAÜ infosaateid laupäeviti kell 9:00 Eesti aja järgi sagedusel 3670 kHz, tööliik LSB.
 
Infosaadetele on nüüd loodud uus alamleht 3670, kus on lingid ka lähiümbruse WEB-SDR vastuvõtjatele ning ringide salvestused alates 2019.a. augusti lõpust - vt siin!
  

Eetris toimunud infosaadete kokkuvõtted failidena kuni 2018.a. lõpuni on siin:

9.04.2011 ; 16.04.2011 ; 23.04.2011 ; 30.04.2011 ; 07.05.2011 ; 14.05.2011 ; 21.05.2011 ; 28.05.2011 ; 4.06.2011 ;
11.06.2011 ; 18.06.2011 ; 25.06.2011 ; 09.07.2011 ; 16.07.2011 ; 23.07.2011 ; 30.07.2011 ; 06.08.2011 ; 20.08.2011 ;
27.08.2011 ; 03.09.2011 ; 10.09.2011 ; 17.09.2011 ; 24.09.2011 ; 1.10.2011 ; 8.10.2011 ; 15.10.2011 ; 22.10.2011 ;
5.11.2011 ; 12.11.2011 ; 19.11.2011 ; 3.12.2011 ; 10.12.2011 ; 17.12.2011 ; 31.12.2011

7.01.2012 ; 14.01.2012 ; 21.01.2012 ; 28.01.2012 ; 04.02.2012 ; 18.02.2012 ; 03.03.2012 ; 10.03.2012 ; 17.03.2012 ;
24.03.2012 ; 31.03.2012 ; 14.04.2012 ; 28.04.2012 ; 05.05.2012 ; 12.05.2012 ; 19.05.2012 ; 2.06.2012 ; 9.06.2012 ;
16.06.2012 ; 07.07.2012 ; 14.07.2012 ; 21.07.2012 ; 28.07.2012 ; 11.08.2012 ; 18.08.2012 ; 25.08.2012 ; 1.09.2012 ;
8.09.2012 ; 15.09.2012 ; 22.09.2012 ; 29.09.2012 ; 6.10.2012 ; 13.10.2012 ; 20.10.2012 ; 3.11.2012 ; 10.11.2012 ;
17.11.2012 ; 1.12.2012 ; 8.12.2012 ; 15.12.2012 ; 22.12.2012 ; 29.12.2012

5.01.2013 ; 12.01.2013 ; 19.01.2013 ; 26.01.2013 ; 02.02.2013 ; 09.02.2013 ; 16.02.2013 ; 23.02.2013 ; 2.03.2013 ;
9.03.2013 ; 16.03.2013 ; 23.03.2013 ; 30.03.2013 ; 13.04.2013 ; 27.04.2013 ; 4.05.2013 ; 11.05.2013 ; 18.05.2013 ;
1.06.2013 ; 08.06.2013 ; 15.06.2013 ; 22.06.2013 ; 29.06.2013 ; 13.07.2013 ; 20.07.2013 ; 27.07.2013 ; 10.08.2013 ;
17.08.2013 ; 24.08.2013 ; 31.08.2013 ; 7.09.2013 ; 14.09.2013 ; 21.09.2013 ; 28.09.2013 ; 5.10.2013 ; 12.10.2013 ;
19.10.2013 ; 2.11.2013 ; 9.11.2013 ; 16.11.2013 ; 30.11.2013 ; 7.12.2013 ; 14.12.2013 ; 21.12.2013 ; 28.12.2013

4.01.2014 ; 11.01.2014 ; 18.01.2014 ; 25.01.2014 ; 1.02.2014 ; 8.02.2014 ; 15.02.2014 ; 22.02.2014 1.03.2014 ;
8.03.2014 ; 15.03.2014 ; 22.03.2014 ; 29.03.2014 ; 12.04.2014 ; 26.04.2014 ; 3.05.2014 ; 10.05.2014 ; 17.05.2014 ;
31.05.2014 ; 7.06.2014 ; 14.06.2014 ; 21.06.2014 ; 5.07.2014 ; 12.07.2014 ; 19.07.2014 ; 26.07.2014 ; 9.08.2014 ;
16.08.2014 ; 23.08.2014 ; 30.08.2014 ; 6.09.2014 ; 13.09.2014 ; 20.09.2014 ; 27.09.2014 ; 4.10.2014 ; 11.10.2014 ;
18.10.2014 ; 1.11.2014 ; 8.11.2014 ; 15.11.2014 ; 22.11.2014 ; 6.12.2014 ; 13.12.2014 ; 20.12.2014 ; 27.12.2014

3.01.2015 ; 10.01.2015 ; 17.01.2015 ; 24.01.2015 ; 31.01.2015 ; 7.02.2015 ; 21.02.2015 ; 28.02.2015 ; 7.03.2015 ;
14.03.2015 ; 21.03.2015 ; 28.03.2015 ; 04.04.2015 ; 11.04.2015 ; 25.04.2015 ; 2.05.2015 ; 9.05.2015 ; 16.05.2015 ;
23.05.2015 ; 6.06.2015 ; 13.06.2015 ; 20.06.2015 ; 27.06.2015 ; 11.07.2015 ; 18.07.2015 ; 25.07.2015; 8.08.2015 ;
15.08.2015 ; 22.08.2015 ; 29.08.2015 ; 5.09.2015 ; 12.09.2015 ; 19.09.2015 ; 26.09.2015 ; 3.10.2015 ; 10.10.2015 ;
17.10.2015 ; 31.10.2015 ; 7.11.2015 ; 14.11.2015 ; 21.11.2015 ; 5.12.2015 ; 12.12.2015 ; 19.12.2015

2.01.2016 ; 9.01.2016 ; 16.01.2016 ; 30.01.2016 ; 6.02.2016 ; 13.02.2016 ; 20.02.2016 ; 27.02.2016 ; 05.03.2016 ;
12.03.2016 ; 19.03.2016 ; 9.04.2016 ; 23.04.2016 ; 30.04.2016 ; 07.05.2016 ; 14.05.2016 ; 21.05.2016 ; 4.06.2016 ;
11.06.2016 ; 18.06.2016 ; 25.06.2016 ; 9.07.2016 ; 16.07.2016 ; 23.07.2016 ; 30.07.2016 ; 13.08.2016 ; 20.08.2016
27.08.2016 ; 3.09.2016 ; 10.09.2016 ; 17.09.2016 ; 24.09.2016 ; 1.10.2016 ; 8.10.2016 ; 15.10.2016 ; 22.10.2016 ;
5.11.2016 ; 12.11.2016 ; 19.11.2016 ; 3.12.2016 ; 10.12.2016 ; 17.12.2016 ; 31.12.2016

7.01.2017 ; 14.01.2017 ; 21.01.2017 ; 28.01.2017 ; 11.02.2017 ; 18.02.2017 ; 4.03.2017 ; 11.03.2017 ; 18.03.2017
1.04.2017 ; 22.04.2017 ; 29.04.2017 ; 6.05.2017 ; 13.05.2017 ; 20.05.2017 ; 3.06.2017 ; 10.06.2017 ; 17.06.2017
15.07.2017 ; 22.07.2017 ; 29.07.2017 19.08.2017 ; 26.08.2017 2.09.2017 ; 9.09.2017 16.09.2017 ; 23.09.2017 
30.09.2017 ; 7.10.2017 ; 14.10.2017 ; 21.10.2017 ; 4.11.2017 ; 11.11.2017 ; 18.11.2017 ; 2.12.2017; 9.12.2017 ;
16.12.2017 30.12.2017  

6.01.2018 ; 13.01.2018 ; 20.01.2018 ; 27.01.2018 ; 3.02.2018 ; 10.02.2018 ; 17.02.2018 ; 24.02.2018 ; 3.03.2018 ; 10.03.2018 ; 17.03.2018 ; 7.04.2018 ; 14.04.2018 ; 28.04.2018 ; 5.05.2018 ; 12.05.2018 ; 19.05.2018 ; 2.06.2018 ; 9.06.2018 ; 16.06.2018 ; 23.06.2018 ; 14.07.2018 ; 21.07.2018 ; 28.07.2018 ; 11.08.2018 ; 18.08.2018 ; 25.08.2018 ; 1.09.2018 ; 8.09.2018 ; 15.09.2018 ; 22.09.2018 ; 29.09.2018 ; 6.10.2018 ; 13.10.2018 ; 20.10.2018 ; 3.11.2018 ; 10.11.2018 ; 17.11.2018; 1.12.2018 ; 8.12.2018 ; 15.12.2018 ; 22.12.2018 ; 29.12.2018

 Infosaadete audiosalvestusi leiab: http://foorum.erau.ee/ringid/

    ULL KV uus veebirakendus logide saatmiseks ja tulemuste vaatamiseks