Tähtsamad rahvusvahelised ULL võistlused

  

Nordic Activity Contest (NAC)

Need on põhjamaades (Skandinaavia ja Soome) peetavad ULL aktiivsusõhtud (peamiselt teisipäeviti - aga vt ka all!), kus iga maa peab siiski omaette arvestust ja autasustab omi võitjaid aasta kokkuvõttes, mingit "maade ülest" arvestust ja autasustamist läbi ei viida. Meie ULL KV etapid (nagu ka paljude teiste Euroopa riikide ULL võistlused) toimuvad tegelikult NAC-i võistlustega samal ajal ja samade "aktiivsusõhtute" raames, luues nii antud lainealale konkreetsel õhtul igati mõistliku aktiivsuse. Seega on iga kuu esimesel teisipäeval 144MHz, teisel teisipäeval 432MHz ja kolmandal teisipäeval 1296MHz etapid - nagu see on meile tuttav ka varasematest Eesti ULL KV reeglitest. Alates 2012. aastast lisandus Eesti ULL KV programmi ka 50MHz osavõistlus, mis toimub iga kuu teisel neljapäeval. Iga NAC etapp kestab 4 tundi ja algus on 20:00 Eesti aja järgi (NB! algus on alati kell 20:00, seda sõltumata, et kas meil on suve- või talveaeg!).

Siiski on NAC-is veel osavõistlusi, mis meie KV arvestusse ei kuulu, aga millest on huvilistel igati soovitav osa võtta! Sellisteks etappideks on:

- NAC Microwave (2.3GHz ja kõrgemad sagedused samaaegselt) contest: iga kuu neljandal teisipäeval,
  algus kell 20:00 EA (iga jaamaga saab pidada antud lainealal ühe side).
- NAC 70MHz contest: iga kuu kolmandal neljapäeval, algus kell 20:00 EA.

NAC võistlustes on raporti formaat identne meie ULL KV-ga, st RS(T) + QTH lokaator, seega mingeid täiendavaid seadistusi logiprogrammis tegema ei pea!


IARU Reg1 poolt korraldatavad ULL võistlused:

- 50MHz võistlus toimub alati juuni kolmandal nädalavahetusel;
- 144MHz võistlus toimub alati septembri esimesel nädalavahetusel;
- 432MHz ja kõrgemad sagedused - võistlus toimub alati oktoobri esimesel nädalavahetusel.

Võistluste reeglitega tutvu siin!


CQWW VHF Contest

Ajakirja CQ poolt organiseeritav rahvusvaheline VHF Contest peetakse alati juuli kolmandal nädalalõpul - peale meie välipäeva ümber tõstmist samale nädalavahetusele langeb osaliselt kokku meie välipäevaga - 2m ja 6m osas. Võistluses kasutatakse vaid 50MHz ja 144MHz lainealasid. Võistluse algus on kell 18:00 UTC laupäeva õhtul ja lõpp kell 21:00 pühapäeva õhtul. See on väga suure aktiivsusega võistlus USA-s, aga on ka küllalt populaarne Euroopas, eelkõige Vahemere piirkonnas, kus suviti stabiilselt hea levi ja sidekaugused korralikud. Läänemere maades on tüüpiliselt osavõtt kasin, aga loodame, et lisab natuke meile aktiivsust, kuna meie välipäeva 2m ja 6m osavõistlused mahuvad selle võistluse ajaraamidesse.

Vaata võistluse kodulehekülge siin!


LY VUSHF Contest

Leedu lahtine ULL võistlus, mis toimub augusti kolmandal nädalavahetusel. Võistluses on kõik ULL lainealad korraga kasutuses, mis teeb sellest eelkõige 144MHz "aktiivsuskeskmega" testi, kus kõrgematele sagedustele minnakse kokkuleppel ja "alt-üles". Võistlust saab teha N1MM-iga, selleks vajalik udc-fail on leitav siit!

Võistluse reeglitega tutvu siin!


ARRL EME võistlused:

- International EME Competition (2.3GHz ja kõrgemad): septembri viimasel nädalavahetusel; 
- EME Contest 50-1296MHz, Round 1: oktoobri eelviimasel nädalavahetusel;
- EME Contest 50-1296MHz, Round 2: novembri eelviimasel nädalavahetusel.

Võistluste reeglitega tutvu siin!


Rahvuslikud ULL võistlused ja välipäevad

IARU poolt on soovitatud läbi viia rahvuslikke ULL välipäevi/võistlusi juuli esimesel nädalavahetusel - nii on see ka kirjas IARU VHF Manager'i käsiraamatus jm ULL materjalides. Paljudes maades on seda soovitust järgitud ning võite leida nende võistluskalendritest just sellelt nädalalõpult kaaluka ULL võistluse. Nii on see nt Venemaal, Inglismaal, Taanis, Saksamaal, Lõuna-Euroopa riikides jm. Üldjuhul ei ulatu aga nende maade ULL aktiivsus levi tõttu meieni ning siinkandis osutub võistlemine küllalt igavaks. Siiski soovitame juuli alguse nädalalõppu ka ULL aktiivsuse aspektist silmas pidada!