Tallinn, Harjumaa, Raplamaa                                    

       Laagri Raadioklubi (ES2B)

Põhja-Eesti raadioklubi (ES2U, ES0U)

Nõmme Noortemaja raadioklubi

Tallinna Polütehnikumi raadioklubi (ES1TP, ES1XQ, ES1O jt O-lõpulised)

Tallinna Tehnikaülikool (ES1W, ES2W, ES0W, ES1ZW)

Spark raadioklubi (ES1S, ES2S, ES0S)

Viimsi raadioklubi (ES2X)
  
Kohila Raadioklubi (ES3V, ES0V)

Jõgevamaa     jasper es5g

Jõgeva Contest Club (ES5G)         

 

 

 

 Pärnumaa                          

Pärnumaa Raadioklubi

 


 
 
 
  
 
Tartumaa    es5ec ant

Tartu Contest Team (ES5Q, ES6Q, ES0Q)

Tartu Observatooriumi raadioklubi (ES5EC, ES5E)

Ülenurme Gümnaasiumi raadioklubi (ES5YG)
 

 

 


 

Viljandimaa

Viljandi Raadioklubi (ES7A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

HF-UHF Club Estoniahf uhf club

ES1LL, ES4AW,  ES1TIA, ES1RAM ...

banner hf uhf

 

 

 

 

Raadioamatööriks võib saada igaüks, nii koolipoiss kui professor, arst või õpetaja, kirjanik või traktorist. Peab olema vaid piisavalt tahtmist: kutsungini jõudmine eeldab päris palju õppimist ja pühendumist. Kutsungi saamiseks tuleb sooritada eksam ning pidada näidisside eksamikomisjoni poolt valitud korrespondendiga. Olgu kohe rahustuseks öeldud: morsetähestikku pole ilmtingimata kohe vaja õppima hakata, ka küsimused on koostatud võimalikult lihtsad ja on kättesaadaval meie veebis. alt

Raadioamatörismist midagi teadmata on omal käel alustamine siiski üsna raske: väga paljusid asju suudavad õpetada ainult kogenumad amatöörid, ka on aparatuuri soetamine lihtsalt proovimiseks liiga kulukas.

Et alustamine ja raadioamatöörina jätkamine oleks kõigile jõukohane, on raadioamatöörid organiseerunud klubidesse. Klubi võimaldab liikmetel kasutada ruume ja aparatuuri, klubi liikmed omakorda annavad oma jõukohase panuse ühiskondlikke ülesandeid täites: mõnele meeldib aparatuuri täiustamine, mõnele QSL-kaartidega tegelemine jne.

Üleminekuaastad nõukogude ajast turumajandusele vähendasid Eesti raadioklubide arvu tunduvalt: inimestel oli paraku muid muresid kui ühe harrastuse jätkusuutlikkuse eest hoolitsemine, ka tuli seni tasuta kasutada olnud ruumide eest hakata renti maksma.

Leidmaks alustamiseks parimat lahendust ja eksami sooritamiseks tuleks ühendust võtta ERAÜ juhatusega või kvalifikatsioonieksamikomisjonide liikmetega. Võib juhtuda, et lähikonnas on tegutsev klubi, mille juures amatööriks soovija saab õppida, võimalik on ka variant, et huvilisi näiteks koolis või töö juures leidub rohkem ja saab luua juba uue klubi.

Kui eksam on juba tehtud, tuleb eksamitõend koos allkirjastatud amatöörraadiojaama tööloa taotlusega saata Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametisse (Endla 10A, 10122 Tallinn). Seda kõike saab teha e-posti teel ning digitaalselt allkirjastatud digiümbrikuga. Kogu protseduur on detailselt lahti kirjeldatud siin! NB! Ärge unustage tasumast riigilõivu! Mõistlik on eksamitõendist endale teha ka koopia, et originaaldokumendi võimaliku kadumise puhul poleks vaja uuesti  hakata uut tõendit vormistama või koguni uut eksamit õiendama. Kui taotleja on alla 16 aasta vana, siis lisatakse eelpoolnimetatud dokumentidele ka lapsevanema kirjalik nõusolek.

Taotlused vaadatakse läbi tavaliselt paari nädalaga ning vastavalt taotleja valikule saadetakse tööluba kas postiga koju või saab sellele ise TTJA-sse järele minna.
 

Küsimused enne alustamist:

alt

  • Mis on raadioamatörism? Vaata siit
  • Kuidas saada raadioamatööriks? Vaata siit
  • Kellega ühendust võtta, kui tahan sidepidamist õppida? Piirkondlikke kontakte vaata siit , alati võid pöörduda ERAÜ juhatuse poole - vt infot siit!
  • Kuidas saab teha raadioamatööri eksamit? Tutvu esmase infoga siin!
  • Kust saada õppematerjale? Alustuseks sobib hästi alltoodud teatmik!

Algaja raadioamatööri teatmik

Teatmikust saab algajale töö alustamiseks vajalikud teadmised.

Salvestage pakitud faili lahtipakkimisel saadud failid kettale. PDF-fail on mugavam printimiseks, Wordi doc-faili saab vajadusel ise muudatusi teha.

Jüri Ruudu, ES5JR-i poolt Tartu Ülikoolis loetud loengutega raadioamatörismist saad tutvuda siin!

Head eestikeelset materjali valdkonnaga tutvumiseks on leida ka Mati Russi, ES2RDX koduleheküljelt - vt siin!  
 
Põhjaliku ülevaate raadioamatööride sidepidamise protseduuridest ning eetikast raadioeetris saab alljärgnevalt kodulehelt: 

http://www.arrl.org/files/file/DXCC/Eth-operating-EN-ARRL-CORR-JAN-2011.pdf
 

Toreda ning humoorika ülevaate raadiolambi ehitusest saab alltoodud videolõigust, kus näidatakse, kuidas ise ehitada trioodi. 

Vaata seda videot siit!


Kuidas iseseisvalt morset õppida? 

Kuigi kaasajal on tekkinud terve rida moodsaid digitaalseid sideliike ja tundub, et morse oskused ei kuulu enam raadioamatööri kohustusliku "pagasi" hulka, tuleb siiski tõdeda, et ilma morset (või "telegraafi", nagu seda samuti kutsutakse) valdamata ei ole sa siiski päris täisväärtuslik raadioamatöör. Just morsetähestiku abil sidepidamisest on ju meie hobi alguse saanud ning tihti võib osutuda,et morse (koos selle "superarvutiga", mida nimetatakse ajuks) ongi ainus tööliik, millega õnnestub antud tingimustes reaalselt ka teateid vahetada. Muidugi on morse kasutamine jätkuvalt oluline osa raadioamatörismi sportlikust küljest - seda nii suurte rahvusvaheliste võistluste näol eetris kui ka nt kiirusvastuvõtu (HST, high speed telegraphy) võistluste näol kusagil klassiruumis või isegi interneti vahendusel! Kui aga minna kõrgematele sagedustele, st ULL valdkonda, siis tuleb samuti märkida, et vaatamata WSJT tehnoloogia arengule on morsel ikkagi väga oluline koht nii Kuu kaudu (EME) sidepidamises kui ka erinevatel eksperimentidel ülikõrgetel sagedustel - sest "oma kõrvaga kuulmine" on midagi, mis teeb raadiosidest siiski "päriselt toimunud kontakti"...

Niisiis, üks õige raadioamatöör peaks oskama ka morsetähestikku ja nn "piuksu" abil sõnumeid vahetada! Paraku ei sünni meist keegi juba valmis radistina, seega, antud oskus tuleb omandada. Kuidas seda õppida, kust alustada? Vanemad amatöörid mäletavad veel neid aegu, kus ALMAVÜ raadioklubide juures korraldati vastavaid kursusi - kindlasti ongi kogenud "telegrafisti" juures ja kaasabil selle oskuse omandamisega kõige lihtsam algust teha. Aga kui selliseid kursusi enam ei korraldata või oleksid need tänastes oludes liiga kallid? Kuna nagunii on individuaalsel tööl ja harjutamisel morse õpingute juures ülitähtis roll, siis on maailmas koos arvutite võidukäiguga levinud ka erinevad treeningprogrammid, mida iseõppija saab edukalt kasutada. Kui seda teemat nt Google'i abil internetis sirvida, leiate suure hulga erinevaid metoodikaid ning õppeprogramme - ka nendes oleks algajal esialgu väga keeruline orienteeruda.  

Pakume siinkohal aga välja Koch'i meetodi, kus õppimine algab normaalsel saatekiirusel ja järk-järgult lisatakse materjalile tähti-numbreid juurde. 
 
Tutvu meetodiga:

http://www.hfradio.org/koch_1.html
http://www.qsl.net/n1irz/finley.morse.html

Treeningprogrammiks soovitame aga alltoodud vabavara:

http://www.g4fon.net/CW%20Trainer.htm
http://lcwo.net/

Lisaks väga hea contest simulator MorseRunner, mida on võimalik leida siit

Head õppimist ja kuulmiseni CW-s! :))
 

 

 
 
1. Diplom „ESTONIA” on Eesti Raadioamatööride Ühingu (ERAÜ) ametlik ja tasuline väljaanne. Diplomit võivad taotleda kõik raadioamatöörid, kes on täitnud vastavad nõuded, diplomi tingimused Eesti ja välismaa raadioamatööridele on erinevad. 
 
2. Diplomi taotlemise alus.
2.1. Diplomi taotlemise aluseks on alates 1.jaanuarist 1990 peetud kahepoolsete raadiosidede eest kogutud arvestuslikud sidepunktid Eestis paiknevate amatöör-raadiojaamadega nende poolt kasutatud erinevate ES-kutsungite läbi.
2.2. Iga kahepoolne raadioside erineva tavakorras välja antud ES-kutsungiga annab diplomi taotlejale ühe arvestuspunkti. Erinevateks kutsungiteks loetakse antud juhul nt. ES1ZA, ES1ZA/2, ES1/OH2XX, ES2/OH2XX jne.
2.3. Iga kahepoolne raadioside ERAÜ ühiskasutusega amatöör-raadiojaamadega, mille kutsungite eesliited on seeriast ES9 ja suvalise erikutsungiga ühiskasutusega amatöör-raadiojaamadega (nt ES85, ES5JOTA jm.), annavad diplomi taotlejale kaks arvestuspunkti.
 
3. Diplomi klassid, põhinõuded ja nende täitmise tingimused.
3.1. Sõltuvalt kasutatud sagedusalast on diplomi taotlemine vōimalik klassides „HF”, „SIX”, „FOUR”, „VHF”, „UHF”, „SHF” ja „SAT”. Diplomi kōik klassid on võrdväärsed.
3.2. Diplomi nõuete täitmiseks selle erinevates klassides on taotlejal vajalik koguda arvestuspunkte sidede eest erinevate kutsungitega ES-raadiojaamadega järgmistel tingimustel:
„HF” - 100 arvestuspunkti sidede eest lühilainetel kõigist Eesti maakondadest ja Tallinna linnast;
„SIX” - 50 arvestuspunkti sidede eest 6m lainealal vähemalt 10-st erinevast WWL ruudust Eestis;
„FOUR” – 25 arvestuspunkti sidede eest 4m lainealal;
„VHF” – 50 arvestuspunkti sidede eest 2m lainealal vähemalt 10-st erinevast WWL ruudust Eestis;
„UHF” – 25 arvestuspunkti sidede eest 70cm lainealal vähemalt 8-st erinevast  WWL ruudust Eestis;
„SHF” – 25 arvestuspunkti sidede eest 23cm või lühematel lainealadel vähemalt 5-st erinevast WWL ruudust Eestis;
„SAT” - 10 arvestuspunkti sidede eest suvalise satelliit-vahendusjaama kaudu.
Märkused:
1. Puuduvat maakonda asendab mistahes kutsung seeriast ES9A...ES9Z ja ES9HQ;
2. Antud diplomi mõistes on WWL suure ruudu neljakohane tähis (nt KO19, KO29 jne).
3. Klassis „SHF” loetakse sama kutsung erinevatel SHF-lainealadel (1G3, 2G3, 5G6 ja 10G) arvestuspunkti(de) vääriliseks korduvalt igal lainealal.
 
4. Diplomi taotlemise muud tingimused.
4.1. Diplomi taotlejale arvestatakse ainult need sided, mis tal on peetud ühte ja sama kutsungit (ja samast kutsungipiirkonnast) kasutades klassis „HF” vōi samast WWL ruudust klassides „SIX”, „FOUR”, „VHF”, „UHF” ning „SHF”.
4.2. Liikuva raadiojaama põhikutsung liitega /M või /P loetakse samaväärseks alalise kutsungiga loajärgses või liitkutsungiga ajutises kutsungipiirkonnas ja täiendavaid punkte ei anna.
Näide: ES1ZA/P = ES1ZA, ES1ZA/3/M = ES1ZA/3 jne.   
4.3. Diplomi taotlemine ühele ja samale isikule erinevate kutsungite all ei ole piiratud.
 
5. Diplomi väljaandmise kord.
5.1. Diplomi esmataotlusel, sõltumata diplomi klassist, antakse välja põhidiplom.
5.2. Diplomi väljaandmise numeratsioon määratakse kiri- või e-postiga saabunud taotluste postitamise ajalises järjestuses.
5.3. Põhidiplomi üldine järjestus on Eesti ja välismaa raadioamatööridele ühine. Järjestus diplomi klassides on eraldi ja see on täiendavalt märgitud diplomile eraldi kirjega vastavalt „ES”, „EU” ja „DX” koos järjestusega antud klassis.
Näide: #101, ES-HF#15; #102, EU-VHF#9, #103, DX-SIX#3 jne.
5.4. Iga 100 täiendava arvestuspunkti saavutamisel klassis „HF“ antakse taotlejale sellekohase avalduse alusel vastava erimärgistusega uus diplom, kokku 1000 või rohkema arvestuspunkti kogumisel aga spetsiaalselt kujundatud seinaplaat.
5.5. Iga 50 täiendava arvestuspunkti saavutamisel klassides „SIX” ja „VHF” antakse taotlejale sellekohase avalduse alusel vastava erimärgistusega uus diplom.
5.6. Iga 25 täiendava arvestuspunkti saavutamisel klassides „FOUR”, „UHF” ja „SHF” ning 15 täiendava arvestuspunkti saavutamisel klassis „SAT” , antakse taotlejale tema soovil samuti vastava erimärgistusega uus diplom.
5.6. Diplomi saamiseks esitab taotleja:
5.6.1. avalduse kiri- või e-postiga oma isikuandmetega (ees- ja perekonnanimi, täielik posti-
         aadress, raadiojaama asukoht diplomi nõuete täitmisel), märkides sellel ka taotletava
         diplomi klassi.
5.6.2. peetud arvestuslike kahepoolsete sidede tähestikulise loetelu kutsungi eesliidete
         tõusvas järjestuses ja ära märkides nende sidede arvestuspunktid. Diplomi tingimustes
         nõutud erinevad maakonnad või WWL ruudud märgitakse loetelus vaid ühekordselt.
         QSL-kaartide esitamine peetud sidede kohta ei ole nõutav.
5.6.3. kviitungi koopia diplomi eest tasumise kohta.
                    
6. Diplomi eest tasumine.
6.1. Põhidiplomi ja iga täiendava diplomi maksumuseks on Eesti raadioamatööridele 5 EUR-i (sisaldab ka siseriiklikke postikulusid ja ümbrikku).
6.2. Seinaplaadi (1000+ punkti) maksumuseks on 20 EUR-i (ei sisalda pakendamis- ja postituskulusid). Esimesed kolm seinaplaati on ERAÜ väljastanud nende taotlejatele antud saavutuse tunnustuseks tasuta.
6.3. Tasumine diplomi eest toimub pangaülekandega ERAÜ arveldusarvele. Ülekande tegemisel tuleb tingimata märkida kviitungile või internetipangas makse selgituse reale diplomi taotleja kutsung ja soovitud diplomi klass.                
6.4. Diplomi taotlus tuleb saata kas tähitud postiga aadressil:
 
                                                                                          ERAÜ (Diplom "ESTONIA")
                                                                                          p/k 80, Rävala pst 8-111B, 10143 Tallinn
 
või e-postiga aadressil:
 
 
 
Villi Vilepill, ES3VI
Estonia Award manager


ERAÜ QSL-talituse ülesanded

Väljavõte ERAÜ põhikirjast:

"1.5. Oma eesmärgi saavutamiseks Ühing:
1.5.5. korraldab ja hoiab üleval oma liikmete rahvusvahelist QSL-vahetust, luues selleks vastava talituse".                  
                   

Tulenevalt ERAÜ Põhikirjast, on Ühingu QSL-talituse ülesanneteks:

-    jaotada sissetulevad postisaadetised kutsungi-piirkondade järgi ja edastada need kohtadele, seda vajadusel ka posti teel;
-    sorteerida liikmetelt laekuvad QSL-kaardid sihtmaade järgi, need pakkida ja kaaluda, koostada vastavad saatedokumendid ja postitada kaardid IARU liikmesmaade QSL-talituste või büroode aadressidel.

ERAÜ QSL-talitus vahendab liikmete QSL-kaarte ainult IARU liikmesmaade vastavate ametlike talituste kaudu. 
Kirjeldatud toimingud ja nende ülalpidamine rahastatakse ERAÜ eelarvest (liikmemaksudest), täiendavaid kulutusi Ühingu liikmetele sellest ei teki.

Juhised kaartide sorteerimiseks

QSL-talituse toimimise edukusele aitab kaasa selle teenuse kasutajate heatahtlik kaasabi. Selleks on järgmiste normide järgimine:

-    pärast QSL-kaartide väljakirjutamist korrespondentidele ja enne nende QSL-talitusele esitamist, tuleks need sorteerida pakki (sõltumata kogusest) korrespondentide kutsungite eesliidete tähestikulises järjestuses ja numbriliste eesliidete korral nende numbrite tõusvas järjestuses.


Näide: A4.., A6..., AP, B..., BV, C3, CE jne; 3A, 4K, 5A, 6V, 7Q jne.
NB!  Kaartide pakki paigutamisel mitte kasutada vahelipikuid!
 
Juhul, kui korrespondendi kutsung on kombineeritud (näiteks JW/ES5JR), tuleb kaart asetada järjestusse põhikutsungi eesliite (ES5) või antud korrespondendi QSL Manageri kutsungi järgi. Seejuures peab kaardi saatja olema veendunud, et konkreetne DX-operaator või selle manager tõesti kasutab oma rahvusliku QSL-büroo vahendusteenust.


Kui kutsungi eesliide erineb põhiliselt kasutatavast eesliitest, tuleb selline kaart paigutada põhilise eesliite pakki.

Näide: 2E=>G, HF=>SP, EM=>UR jne.

Kui kutsungi number eesliites omab tähtsust kaardi edasisel postitamisel (ES, VK, R/UA ja  W/K/KH/KL/KP), tuleb sellised kaardid sorteerida nende numbrite tõusvas järjestuses.

Näide: ES1, ES2, ES3 jne, VK1, VK2, VK3 jne, R/UA1, R2/UA2, R3/UA3 jne, W1/K1, W2/K2, jne, AH2/KH2, AH3/ KH3, AH6/KH6 jne, AL7/KL7, KP2, KP3, KP4.

NB! USA ja UA jaamadele suunatud kaardid kuuluvad sorteerimisele ainult eesliidete numbrite tõusvas järjestuses ja pööramata seejuures tähelepanu numbrile kaasnevatele eesliite tähe-kombinatsioonidele. Ainuke erand puudutab USA neljandat kutsungipiirkonda, kus on kaks rahvusvahelist QSL-bürood. Sellepärast erandlikult kõik sinna piirkonda saadetavad kaardid tuleb sorteerida kaheks, s.o. W4/K4 (eesliites ainult üks tähemärk) ja kõik muud neljad s.o. kui eesliites on kaks tähemärki, näiteks WA4, KB4 jm.


Soovitused kaartide valmistamiseks

QSL-kaartide valmistamisel tuleks hoida kaardi mõõtmed piirides 85...90mm x 135...140mm. Sellised kaardi mõõtmed tagavad kõige paremini QSL-kaardi algkuju säilimise standartsetes postipakkides ja sihtkoha maade QSL-büroode sorteerimis-kastides;

Kaartide aluspõhja paber on soovitav valida vahemikus 120...240 g/m²;

Kaardi kujundamisel jälgida, et korrespondendi kutsung oleks loetav kaardi ülemisel poolel, soovitav paremal ülanurgas. Juhul, kui see paikneb mujal, tuleb kaardi tagaküljel kutsung korrata soovitatud moel. Kutsungid kirjutatakse ainult suurte trükitähtedega!


QSL-talituse kontaktid

ERAÜ QSL-talituse muutunud (!) postiaadress on: ERAÜ, p/k 80, Rävala pst 8-111B, 10143 Tallinn. 
QSL-talituse asukoht on samuti alates oktoobrist 2019 muutunud - talitus paikneb büroohoones aadressiga Rävala pst 8, Tallinn,
1.korrus, tuba nr B111 ja on avatud külastajatele tavapäraselt kolmapäeviti kl.14.30 kuni 18.00.  

QSL-talituse juht on Aive Ojamets, ES2YW - e-post es2yw[ät]erau.ee ; tel 56 243369  

QSL-talituse ruumi asukoht ning selleni jõudmise tee on toodud alljärgnevatel joonistel:

Ravala8 B1 KORIDOR

 

 Ravala8 A1       
                   
  

Juhatus

Ühingu praegune juhatus valiti 7-liikmelisena järgnevaks kolmeks aastaks ERAÜ üldkoosolekul Alujoal 3. juulil 2021.a.    

 

Juhatuse esimees
Juhatuse aseesimees 
Kristjan Kass, ES7GM
gsm: 51 929 550 
e-post:es7gm[ät]erau.eeJüri Ruut, ES5JR
gsm: 55 16384
e-post:
es5jr[ät]erau.ee

Juhatuse liige,
info-koordinaator

Arvo Pihl, ES2MC
gsm: 50 94900
e-post:
es2mc[ät]erau.ee
 

Juhatuse liige,
LL-toimkonna esimees

Tõnno Vähk, ES5TV
gsm: 56 800 447
e-post: es5tv[ät]erau.ee

 

Juhatuse liige
Villi Vilepill, ES3VI
gsm: 50 80 152 
e-post:
es3vi[ät]erau.ee
 
Juhatuse liige
 
Igor Päss, ES2IA
gsm: 50 43342
e-post:
es2ipa[ät]erau.ee
 
Juhatuse liige,
laekur
 
Argo Laanemaa, ES6QC 
gsm: 50 53351
e-post: es6qc[ät]erau.ee

 
Toimkonnad ja komisjonid 
 
LL-toimkondULL-toimkondJärelvalvetoimkond
Tõnno Vähk, ES5TV
gsm: 56 800 447
e-post: es5tv[ät]erau.ee

Mart Tagasaar, ES2NJ
gsm: 51 07808
e-post: es2nj[ät]erau.ee

Andres Johannson, ES2AJK (esimees)
gsm: 51 33906
e-post: es2ajk[ät]erau.ee
Liikmed:
Mart Rahno
, ES2MA
Karel
 Grünberg, ES2DZ 
 
Kesk-eksamikomisjoni esimees
 
Tiit Ling, ES1MW
 tel: 608 7167
 e-post: es1mw[ät]erau.ee

Raadio-orienteerumise (RO) toimkonna esimees
 
Kalle Kuusik, 
gsm: 50 50472
e-post:
ardf[ät]erau.ee

Ajalootoimkonna esimees
 
Mati Russi, ES2RDX
gsm: 56 562 282
e-post:
es2rdx[ät]erau.ee
   
Juhatuse esindaja ETSL-is
 
Jüri Ruut, ES5JR
gsm: 55 16384
e-post:es5jr[ät]erau.ee
 

 
 
Eksami-kvalifikatsioonikomisjonide koosseisu ja kontaktid leiad siit!
 

 

Kuidas saada ERAÜ liikmeks?

Ühingu liikmeks astumine on loomulik samm raadioamatööriks saamisel. Seega parim võimalus on anda vastav avaldus koos kvalifikatsioonieksami sooritamisega Sinu elukoha järgsele eksamikomisjonile. Avalduse vormi (doc-failina) leiad siit!

Eksamikomisjoni liikmed on üldjuhul ka antud regiooni aktiivsemad ning autoriteetsemad raadioamatöörid, seega saad nende poole pöörduda ühingu liikmeks astumise küsimuses ka hiljem, olles juba kutsungiga raadioamatöör. Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti (TTJA) poolt kinnitatud eksamikomisjonide koosseisud ning kontaktandmed leiad siit!

Loomulikult võid pöörduda ka otse ühingu juhatuse poole, saad vajaliku info ning tegevusjuhised liikmeks astumise kohta. Juhatuse kontaktandmed leiad siit!
 

Millised on ühingu liikmeks olemise maksud?

Ühingu tegevliikmed tasuvad igal aastal liikmemaksu, mille suuruse konkreetseks aastaks otsustab Ühingu üldkoosolek. 2022.a. eest (jäid 2021.a. võrreldes samaks) on ERAÜ üldkoosoleku otsusega kehtestatud järgmised maksumäärad:

1. tegevliige vanuses alla 65 a. - 40 EUR 

2. tegevliige vanuses 65 a. kuni 80 a. - 20 EUR 

3. pereliige* , seeniorliige (vanus 80 a. või üle) ja invaliidsust või puuet omav tegevliige - 5 EUR 

4. tegevliige vanuses 18 kuni 26 a. (noored tegevliikmed) - 20 EUR 

* pereliikmeks on ühingu tegevliikmega samas leibkonnas olev isik, kes on kas tegevliikme abikaasa/elukaaslane või tegevliikme poolt ülalpeetav (näit. tegevliikme 18 a. vana õppiv laps).

Ühtlasi on üldkoosolek volitanud ERAÜ juhatust võimaldama liikmetel tasuda liikmemaksu ka püsikorraldusega - 3.5 eurose kuumaksega 12 kuu jooksul. Kellele selline alternatiiv meeldib ning on rahaliselt sobivam - kasutage!

Ülaltoodud maksumääradest väiksema liikmemaksu tasumiseks peab liige kirjutama juhatusele vastava avalduse (vt. all).

Vastavalt ERAÜ põhikirjale on ühingu noorliikmed (kuni 18 a. vanad ühingu liikmed) aastamaksust täielikult vabastatud.

Liikmemaksu vähendamise taotlemiseks saatke vastav kirjalik avaldus juhatuse nimele. Avaldust saab läkitada ka elektronposti teel aadressile . Liikmemaksu võidakse vähendada kuni väikseima kehtiva maksumäärani (5 EUR). Avalduse esitamise tähtaeg – 31. detsember.

 NB! Ühingu liikmeks astuja tasub jooksva aasta liikmemaksu järgmise korra alusel: 

Liitumisel I kvartalis (jaan. – märts) - 100% aastamaksust

Liitumisel II kvartalis (apr. – juuni) - 75% aastamaksust

Liitumisel III kvartalis (juuli – sept.) - 50% aastamaksust

Liitumisel IV kvartalis (okt. – dets.) - 25% aastamaksust

Liikmemaksusoodustusega liikmed (65 a. ja vanemad, noored tegevliikmed (18-16 a) ja pereliikmed) tasuvad liikmeks astumisel aastamaksu proportsionaalselt vähem vastavalt ülaltoodud protsentidele. Noorliige tasub tegevliikme staatusesse üleminekul oma esimese aastamaksu tegevliikmena oldud esimese täieliku kalendriaasta eest.

 
Ühingu liikmemaks tuleb tasuda ERAÜ arveldusarvele nr. EE732200001120066318 Swedbank'is. Makse saajaks on EESTI RAADIOAMATÖÖRIDE ÜHING. 

 NB! Ärge unustage makse “selgituse” kohale märkida makse sooritaja kutsungit ning millise perioodi eest tasutakse! 

Ühingu aastamaks järgmise aasta eest tuleb tasuda hiljemalt eelneva aasta lõpuks, s.o. 31. detsembriks!

Kolleegid! Ühingu iga liikme poolt õigeaegselt tasutud aastamaks on selleks aluseks, millele toetudes ERAÜ kui organisatsioon saab edukalt toimida!
 

Lugupidamisega,

ERAÜ juhatus