ERAÜ TELK WRTC-2014 USA-s

WRTC ehk World Radiosport Team Championship 2014 toimub USA-s idarannikul ja sõltub suuresti toetajatest. Oleme ERAÜ poolt samuti lubanud veidi abistada, nagu seda teevad paljud teisedki organisatsioonid ja üksikisikud üle maailma. Toetus kokku peaks olema 800 EUR, mis on nn WRTC 2014 Tent Sponsorship, ehk selle eest nimetatakse ka üks ca 50 telgist, kus paiknevad võistlejad, ERAÜ nimeliseks ja ka meie logo pannakse sinna peale. 

 

Ootame neilt, kes soovivad anda oma panuse ERAÜ toetussumma kogumiseks ja seda juba suvisel kokkutulekul ei teinud, vastavalt võimalusele ülekannet arvele 221010319939, Tõnno Vähk. Iga annetus on tervitatav! Kõikidele annetajatele on tänutäheks Moskvas toimunud WRTC-2010 hõbedase Eesti tiimi (R33A, operaatorid ES5TV ja ES2RR) allkirjastatud QSL-kaart!

Lisainfot WRTC-2014 kohta leiate: http://www.wrtc2014.org/

Ette tänades,

WRTC-2014 ES tiim:                     
Tõnno, ES5TV 
Toivo, ES2RR 

 

NRAU-Baltic Contest on selleks aastaks taas peetud. NB! Logid tuleb saata 7 päeva jooksul -  kohtuniketöö tehakse seekord LRAL (Läti) LL toimkonna poolt. Laadi oma logi üles NRAU-Baltic võistluse jaoks loodud veebilehel (tnx ES1TU!) - nraubaltic.eu Seal on koheselt ka toodud pakutud tulemused ja palju vahvat statistikat! Paberlogisid vastu ei võeta. 

Tänud kõikidele, kes osalesid! 
 
LL toimkond

NRAU-Baltic Contest toimub traditsiooniliselt jaanuari teisel pühapäeval, s.o. 10. jaanuaril 2021!  Võistluse tuurid ja tööliigid on: 
 
SSB: 06:30-08:30 UTC (08:30 - 10:30 Eesti aja järgi)
CW: 09:00-11:00 UTC (11:00 - 13:00 Eesti aja järgi)
 
Võistluse sagedusalad on järgmised:
 
CW: 3510-3560 ja 7010-7060
SSB: 3600-3650, 3700-3775, 7050-7100 ja 7130-7200 (seega, sidet ei tohi pidada vahemikus 7100-7130!)
 
Võistluse raport koosneb: RS(T) + side jrk nr (alates 001) + kahetäheline regiooni/maakonna vms tähis. Iga side annab 2 punkti, regioonid on kordajaks. Rohkem infot võistluse kohta on toodud:
 
Tutvu võistluse reeglite eestikeelse kokkuvõttega siin! 
 
Loodame aktiivset osavõttu! 
 
LL toimkond
NRAU-Baltic Contest'i lõplikud tulemused on juba saadaval! Kohtuniketöö tehti LRAL LL toimkonna poolt. Aga suur tänu läheb ka Aadule (ES1TU) toreda ning informatiivse NRAU-Balti võistluse veebilehe eest! 

Vaata NRAU-Baltic 2021 tulemusi siin!

Õnnitlused parimatele ja tänud kõikidele, kes osalesid! 
 
LL toimkond

 
Tuletame ERAÜ liikmetele meelde, et ootame teilt 2022. aasta liikmemaksu tasumist hiljemalt käesoleva aasta lõpuks. Vastavalt ERAÜ üldkoosoleku otsusele jäid tasud 2022.a. eest samaks ning on tegevliikmetele 40 eurot, noortele tegevliikmetele ja üle 65.a. tegevliikmetele 20 eurot. Info tasumise kohta (summad, pangakonto jne) on toodud kodulehe rubriigis "Liikmeks saamine ja maksud". 

Tänades,

ERAÜ juhatus 
  
Üheks oluliseimaks diplomiks meie valdkonnas on kindlasti ka WAZ ehk Worked All Zones. See on USA-s ilmuva ajakirja CQ Magazine poolt välja antav diplom, mille põhiideeks on saada kinnitust 40-e sama ajakirja poolt määratud tsooniga peetud sidede eest (ajakiri jagas maailma geograafilisel alusel neljakümneks tsooniks).
Diplomile pandi alus juba enne II maailmasõda ja ta on selle aja jooksul läbinud ka pika muudatuste tee. Esialgu oli vaja diplomi saamiseks pidada sidet ükskõik millisel tööliigil (kas cw-l või phone-l) ja mistahes lainealal. Kuid ilmselt kommertshuve silmas pidades on tänapäeval WAZ diplomi variantide arv väga suur. Neid on võimalik saada kas lainealade kaupa või siis ka tööliikide kaupa. WAZ saamiseks tuleb esitada kindla vormi kohane taotlus koos QSL kaartidega. Vähendamaks postikulutusi taotluse esitamisel võib kaardid lasta kontrollida ka volitatud kontrolöridel, kes peale kontrollimist teeb ka vastava märke taotlusele.

WAZ diplomi taotluse vorm ning ka kogu selle diplomi reeglistik on saadaval aadressil:

http://cq-amateur-radio.com/cq_awards/cq_waz_awards/012804_cq_wazrules_English.pdf
 
 Toome alljärgnevalt ära selle reeglistiku lühikokkuvõtte:

 
 • kõik sided peavad olema kahepoolsed ja peetud vastastikku samal tööliigil. Arvesse ei lähe cross-band ja cross-mode QSO-d;
 • tööliikide järgi liigitatavad diplomid (WAZ By Mode) antakse välja sidede eest järgnevalt: AM, SSB, CW, RTTY, SSTV ja Digital tööliigid (PSK-31, AMTOR, PACTOR ja Spread Spectrum);
 • lainealade järgi (WAZ By Band) on diplomeid võimalik saada järgnevalt: 160m (vajalik min. 30 tsooni ja on lubatud mixed mode), 80, 40, 20, 15, 10, 30, 17 ja 12m (ainult single mode ja 40 tsooni), satelliit, 6m ja EME (min. 25 tsooni ja mixed mode);
 • taotlejad, kes on saanud kinnitust 40 tsooniga igal 5 bändil, st 80, 40, 20, 15 ja 10m lainealal, saavad taotleda 5BWAZ diplomit, mille eelduseks on kõigi nende lainealade WAZ diplomite olemasolu. See diplom on ainult mixed mode tüüpi. Diplomi taotlus peab olema eraldi vormistatud, kus tuleb siis ka märkida olemasolevate WAZ diplomite (lainealade kaupa) numbrid ja nende väljastuse kuupäevad;
 • tekst taotluse vormis peab olema kirjutatud kas trükitähtedega või printeriga. Ühe taotluse alusel saab ainult ühe diplomi;
 • iga WAZ diplomi hind on 12$ millele lisandub (kui taotluseks saadetakse QSL-d USA-sse) postikuludeks 40 QSL-i puhul 4$ lihtkirja või 11.50$ tähitud kirja puhul;
 • WAZ diplomite taotlused tuleb saata WAZ programmi kuraatorile: 
           FLOYD GERALD
POB 449
WIGGINS MS39577-0449
USA
 
 • meile lähimad WAZ diplomite QSL-kaartide kontrolörid on:
YL2MU, Serge Hochberg
P.O. Box 22
Jelgava LV-30001
Latvia
  
OH2BLF, Ilkka Mökönen
Pärenkuja 4
05460 Hyvinkää
Finland
e-mail: 
 

Vähemalt üks WAZ diplom võiks küll igal DX-jahtijal olla!
 
Enn, ES1AR


P.S. Alates 2018.a. on WAZ lülitatud ka LoTW süsteemi ning WAZ-i taotlusi saab nüüd vormistada ka elektroonselt LoTW kinnituste baasil. 


Eeloleval laupäeval, 6.augustil toimuvad järjekordsed Euroopa meistrivõistlused lühilainesides, mida organiseerib Sloveenia Contest Club. Võistluste algus on kell 12:00 UTC ja lõpp 23:59 UTC. Kasutusel on kõik lainealad, st 10-160m (v.a. WARC), loevad vaid sided Euroopa maade vahel. Raportiks on RST + kahekohaline arv, mis näitab operaatori esmase litsentsi saamise aastat (nt kui esimene kutsung saadi 1981, siis see on "81"). Võistelda saab nii mixed kui ka CW ja SSB klassides, nii high power kui ka low power. Selle aasta reeglite muudatus näeb ette, et aruanne tuleb üles laadida vastaval kodulehel mitte hiljem kui 9 päeva peale võistlust! 

Vaata võistluse täielikke reegleid siin!

Eelmise aasta esikohta HP Mixed klassis läheb kaitsma ES5RR - selleks jaksu! Kellel võimalik - soovitame osaleda, hea tempokas võistlus!

LL-toimkond
 
  
Lühilaine raadioamatörism on algusest peale olnud meeltköitev eelkõige võimaluse pärast sidet pidada maailma kõikvõimalike paikadega. Seetõttu oli loomulik, et kolleegide seas said autoriteetsemateks need, kellel neid huvitavaid ja erilisi „paiku“ oli enam ette näidata. Neid amatööre hakati nimetama DX-de jahtijateks. Ühtlasi tekkis vajadus neid paiku ka kuidagi täpsemalt määratleda. Aluseks sellele pani 1935.a. ajakirjas QST ilmunud C.B. DeSoto, W1CBD artikkel „Kuidas arvestada töötatuid maid, üks uus DX-de arvestamise süsteem”. Selles artiklis ta esitaski lahenduse, milline on edukalt toiminud läbi mitme amatööride sugupõlve. Tema ettepaneku alusel ilmus ka 1937.a. esimene „maade” loetelu. See DXCC (DX Century Club) nimekiri, mida hoiab ARRL, on mõningate paranduste ja muudatustega olnud nüüd enam kui 70 aastat aluseks amatööride saavutuste hindamisele ja samanimelise diplomi väljaandmisele. DXCC arvestus katkes II Maailmasõja ajaks ja algas uuesti 1947.a., kusjuures arvesse läksid sided alates 15. novembrist 1945.a.
 
Juba DeSoto arvas, et DXCC „maad” ei tähenda sugugi ainult iseseisvaid riike, vaid kindlate kriteeriumite alusel eristatavaid geograafilisi ja poliitilisi entiteete (entity). Viimaste kriteeriume on ARRL korduvalt täpsustanud ja hetkel on kehtivas nimekirjas 340 „maad”. Seega edaspidi kasutatakse siin ülevaates entiteedi asemel suupärasemat sõna maa. Nimekirjast on aegade jooksul erinevatel põhjustel välja võetud 60 maad (deleated country). Kuid ajaloolise järjepidevuse tagamiseks lähevad nad DXCC arvestusse sisse juhul, kui side on peetud nendega enne 1. aprilli 1998.a., millal toimus uus põhjalik nimekirja revideerimine.  
 
DXCC nimekirja alusel annab ARRL välja samanimelist diplomit, millise saamiseks on vajalik esitada kinnitus sidede kohta vähemalt 100 taotluse esitamise ajal kehtiva maaga. See diplom on kui staatuse sümbol, mis eristab tõelist DX jahtijat muust amatööride seltskonnast ja on seetõttu austatuim ja populaarseim diplom suure hulga teiste diplomite seas.
 
DXCC diplomeid on 19 liiki, neile lisaks DXCC Honor Roll (aunimistu). Need oleks:
 
 • Mixed - sided peetud ükskõik millisel tööliigil;
 • Phone – kõik sided peetud raadiotelefoni teel;
 • CW       - kõik sided on peetud CW-l;
 • RTTY   - kõik sided on peetud raadioteletaibi teel (Baudot, ASCII, AMTOR jt digitööliikide vahendusel);
 • 160m, 80m, 40m, 30m, 20m, 17m, 15m, 12m, 10m, 6m, 2m, 70cm - ühe laineala diplom;
 • Satellite – satelliidi kaudu peetud sidede eest, kinnitus peab näitama satelliidi kaudu sidet;
 • 5BDXCC – kehtiva DXCC nimekirja alusel 100 kinnitatud QSO eest igal järgneval 5-l lainealal: 80, 40, 20, 15, 10m, täiendusi sellele võib saada sidede eest 160, 30, 17, 12, 6 ja 2m lainealadel;
 • DXCC Challenge Award’i saamiseks tuleb esitada kinnitusi vähemalt 1000 maa kohta (kokku) lainealadel 160-6m ja ainult jooksva DXCC nimekirja järgi. Siin ei ole paberdiplomit, vaid antakse seinaplaat (79 USD + postikulud). Maade arv ühel lainealal ei ole oluline. Iga aasta lõpul autasustatakse DXCC Challenge Awardi liidrit DeSoto karikaga ja medali saavad teisel ja kolmandal kohal olijad;
 • Honor Roll – see on DX saavutuste kõrgeim tase, mille taotlemiseks peab esitama kinnitusi vähemalt 331 kehtivalt maalt. Honor Rolli peetakse järgnevates klassides: Mixed, Phone, CW ja RTTY; #1 Honor Roll -  see on aunimistu tipp, mille saamiseks tuleb esitada kinnitused kõigilt kehtivailt DXCC nimekirja maalt. Honor Rolli seinaplaadi hind on 83 USD pluss postikulud ja #1 Honor Rollil on see 105 USD pluss postikulud. 
DXCC reeglites on eraldi kirjeldatud nõudmisi kahepoolsete sidede kinnituse kohta (tavaliselt on selleks QSL-kaart), mille alusel soovitakse saada DXCC diplomit. Kaardid tuleb kontrollimiseks saata kas otse ARRL’i peakorterisse või selleks ARRL’i poolt volitatud kontrollijale. Ei aktsepteerita fotokoopiaid ega elektroonilisel teel saadud kinnitusi (näiteks faxi, telexi, telegrammi või e-posti teel).
 
NB! Erandina kõlbavad kinnitused ARRL Logbook of the World kaudu.
 
 
Koos kaartidega tuleb esitada ARRL’i ametlik taotluse vorm (DXCC Application) koos loeteluga (DXCC Record Sheet), milliseid saab välja trükkida ARRL’i koduleheküljelt aadressilt:
 
 
Arvesse ei lähe rist-tööliikidel (st korrespondent on teist erineval tööliigil) peetud sided ega ka sided laevadega ja lennukitega, sealjuures isegi mitte ankurdatud laevaga. Kõik sided peavad olema peetud ühe ja sama DXCC maa piirest (ei ole oluline, et täpselt sama kustungi alt, tähtis on, et kutsung kuulub samale isikule – nt sobivad sided nii ES2MC-ga kui ka ES5MC-ga). Kinnitusel (QSL-il) peavad olema järgmised andmed: DXCC ametliku nimekirja järgi maa nimetus, tööliik, kuupäev, side kellaaeg ja laineala. Tuleb meeles pidada aga seda, et ei mindaks vastuollu DXCC juhendi p-ga 7, milles sätestatakse, et sided oleksid täielikus vastavuses taotleja maa side-ametkonna nõuetega. Eesti puhul tähendab see muuhulgas, et töötades kodupiirkonnast väljas, peab ka kutsungis number vastama sellele piirkonnale, kust töötatakse (või tuleb kasutada „murdu“). Ärge siis selle nõude vastu eksige!    
 
 
Nagu ülalpool oli mainitud, võib kaartide kontrollimiseks saatmise kulusid kokku hoida, saates kaardid ja taotluse vormi koos loeteluga ja maksevahenditega mõnele lähemal paiknevale volitatud kontrollijale – nt kas Rootsis või Soomes. Millised oleksid siis kulud oma esimese DXCC diplomi (koos rinnamärgiga) saamisel? Kõigepealt on see diplomi enda hind, mis ARRL’i liikmetele on12 USD, kõigile teistele aga 22 USD. Sellele lisanduvad postikulud diplomi ja QSL-kaartide tagasi saatmise eest ja muidugi ka taotluse ja QSL-kaartide kontrollijale saatmise eest. Kuna kaartide pakk on suur ja seetõttu postikulud Ameerikasse ja tagasi on oluliselt suuremad kui nende saatmine kas Rootsi või Soome, siis on kasulikum kogu seda protsessi korraldada mõne lähiümbruses asuva volitatud kontrollija kaudu. Soovitaksin enne saatmist kontakteeruda selle kontrollijaga e-maili teel ja täpsustada kõik vajalikud kulutused. Allpool on toodud nii ARRL’i aadress kui ka lähimate kontrollijate omad:
 
        1. ARRL Headquarters, DXCC Desk, 225 Main St., Newington, CT 06111, USA; e-mail:
        2. John Ahlbom, OH5NZ, Puustellintie 3E, Lappenranta, FIN-53200, FINLAND;   e-mail:
        3. Jan Hallenberg, SM5DJZ, Vassunda Andersberg, Knivsta SE-74191, SWEDEN; e-mail:
 
Peale taotluse esitamist on otstarbekas saatmisest mõne aja möödudes kontrollida selle laekumist ARRL-i. Seda näeb aadressil:  http://www.arrl.org/dxcc-applications-received , 
 
kus tähestiku järjekorras on toodud kõik saabunud taotlused. Allakirjutanu on oma taotlused esitanud OH5NZ kaudu ja mingeid probleeme pole esinenud.
 
DXCC edetabelid on kõikides liikides ja töötatud maade arvu järgi kõigile saadaval aadressil:
http://www.arrl.org/dxcc-standings.
 
Veel üks soovitus. Täiesti „ametlik“ maksmine diplomi eest on üsna kallis ja tülikas. Mina olen oma taotlused alati saatnud kättesaamise teatisega tähitud kirjana ja mõni kupüür selles ei ole kunagi tekitanud probleeme.
 
Head pealehakkamist ja edu DX-jahis!                 
 
Enn Lohk, ES1ARDiplomite jahtimine on väga oluline osa raadioamatörismist, saades alguse varsti pärast QSL-kaartide vahetuse tekkimist 1920-ndatel aastatel. Siin tuleks koheselt teha vahet diplomitel, mida saab taotleda, kui oled täitnud vastavad nõuded (töötanud erinevate maadega, tsoonidega jmt) ja diplomitel, mida on võimalik saada võistlustes saavutatud sportlike tulemuste eest. Käesolevas rubriigis käsitleme just esimesi. 

Tänapäeval on maailmas väga suur hulk erinevaid raadioamatöristlikke diplomeid, millel on ka väga erinev kaal ja raskusaste - seega vastavalt on mõnede tingimused üpris lihtsad ja teistel on need vaeva ja head aparatuuri nõudvad. Diplomite kogumine on saanud lausa meie hobi eri-haruks, diplomitest huvitunud amatöörid loovad eraldi ühendusi ning klubisid jne (neist tuntuim on ilmselt Saksamaal asutatud DIG - Diplom Interessen Gruppe). Kaasaja elektroonilise posti levikuga on olulisel määral lihtsustunud ka paljude diplomite taotlemine - tihti ei ole vaja saata enam QSL-kaarte füüsiliselt kontrolliks jne. Hea koondi raadioamatööridele mõeldud diplomitest maailmas saab AC6V kodulehe vastavast rubriigist:

http://www.ac6v.com/hamawards.htm  

Alustavale amatöörile võiks olla esimeseks teetähiseks töötada ära kõikide kontinentidega - seda saavutust hinnatakse diplomiga, mis kannab nime Worked All Continents (WAC). Selle diplomi saamiseks vaata juhiseid siin!
 
Maailma prestiižikaim diplomiprogramm on aga ARRL-i poolt ellu kutsutud DXCC (DX Century Club), selle järel on arvatavasti teisel kohal ajakirja CQ Magazine poolt välja antav WAZ (Worked All Zones) - anname mõlemast neist ülevaate meie ajaloo ühe prominentsema DX-mehe, Enn Lohu (ES1AR) abiga. 

DXCC diplomiprogramm

WAZ diplomiprogramm


ERAÜ-l on ka oma diplom:
 
Estonia Award, mille tingimustega saab tutvuda siin!

ESFF (Estonian Flora Fauna) diplomiprogramm on hetkel peatatud ja on uuendamisel. 


Head diplomi-jahti!

  


 

Eeloleval nädalavahetusel toimub üks suviseid lühilaine suurvõistlusi - RSGB poolt organiseeritav IOTA (Islands On The Air) Contest. Võistlus algab laupäeval, 26.juulil kell 12:00 UTC ja lõpeb pühapäeval, 27.juulil kell 12:00. Võistleja võib valida, kas teeb kaasa kõik 24h või osaleb vaid nt 12h võistlusklassis. Eestile on eraldatud kolm IOTA saarterühma numbrit:

  - Saaremaa, Hiiumaa jt Lääne-Eesti saared: EU-034
  - Põhjaranniku saared Soome lahes: EU-149
  - Liivi (Riia) lahe saared (Kihnu, Ruhnu jt): EU-178

Loodetavasti saavad ka kõik olema eelseisvas võistluses esindatud! Aga loomulikult saavad võistelda ka jaamad, kes saartel ei paikne - võtke osa ja andke saartelt töötajatele punkte!

Tutvu võistluse täielike reeglitega siin!

Eesti jaamade seniseid tulemusi vaata siit (brausige dokumenti IOTA tabelini!)!

Edukat saartejahti!

LL-toimkond