Raadioamatörism ja diplomid

Diplomite jahtimine on väga oluline osa raadioamatörismist, saades alguse varsti pärast QSL-kaartide vahetuse tekkimist 1920-ndatel aastatel. Siin tuleks koheselt teha vahet diplomitel, mida saab taotleda, kui oled täitnud vastavad nõuded (töötanud erinevate maadega, tsoonidega jmt) ja diplomitel, mida on võimalik saada võistlustes saavutatud sportlike tulemuste eest. Käesolevas rubriigis käsitleme just esimesi. 

Tänapäeval on maailmas väga suur hulk erinevaid raadioamatöristlikke diplomeid, millel on ka väga erinev kaal ja raskusaste - seega vastavalt on mõnede tingimused üpris lihtsad ja teistel on need vaeva ja head aparatuuri nõudvad. Diplomite kogumine on saanud lausa meie hobi eri-haruks, diplomitest huvitunud amatöörid loovad eraldi ühendusi ning klubisid jne (neist tuntuim on ilmselt Saksamaal asutatud DIG - Diplom Interessen Gruppe). Kaasaja elektroonilise posti levikuga on olulisel määral lihtsustunud ka paljude diplomite taotlemine - tihti ei ole vaja saata enam QSL-kaarte füüsiliselt kontrolliks jne. Hea koondi raadioamatööridele mõeldud diplomitest maailmas saab AC6V kodulehe vastavast rubriigist:

http://www.ac6v.com/hamawards.htm  

Alustavale amatöörile võiks olla esimeseks teetähiseks töötada ära kõikide kontinentidega - seda saavutust hinnatakse diplomiga, mis kannab nime Worked All Continents (WAC). Selle diplomi saamiseks vaata juhiseid siin!
 
Maailma prestiižikaim diplomiprogramm on aga ARRL-i poolt ellu kutsutud DXCC (DX Century Club), selle järel on arvatavasti teisel kohal ajakirja CQ Magazine poolt välja antav WAZ (Worked All Zones) - anname mõlemast neist ülevaate meie ajaloo ühe prominentsema DX-mehe, Enn Lohu (ES1AR) abiga. 

DXCC diplomiprogramm

WAZ diplomiprogramm


ERAÜ-l on ka oma diplom:
 
Estonia Award, mille tingimustega saab tutvuda siin!

ESFF (Estonian Flora Fauna) diplomiprogramm on hetkel peatatud ja on uuendamisel. 


Head diplomi-jahti!