Baltic Contest 2023 toimub 20.-21.mail! Võistlus algab jätkuvalt südaöösel, st kell 21:00 UTC (00:00 EA järgi), kestab 5 tundi ning peetakse vaid 80m lainealal. Tutvu BC reeglitega lähemalt siin! Aruannete saatmise tähtajaks on 1.juuni. 

LL toimkond
  
 

Soovitame arvutiga võistlemiseks kasutada N1MM+ programmi, mille jaoks on loodud spetsiaalne konfiguratsioonifail (ES_LL_VP_2-0-0.udc) ja üks vajalik abifail (ES-LL-VP.sec), mille zip-arhiivi saad alla laadida siit!

Paki see arhiiv lahti, kopeeri sealt .udc fail N1MM alamkataloogi UserDefinedContests ning .sec fail alamkataloogi SupportFiles, seejärel käivita N1MM ja alusta uut võistlust - valikusse on nüüd tekkinud ES-LL-VP, mis tulebki valida (kui Sul on juhuslikult selles kataloogis vana ES_LL_VP udc fail (ver 1-0-0), siis see tuleb kustutada!). Lisaks tuleb Sul contest'i alustamise aknas võistluse seadistamisel sisse laadida nn "section fail" - vt nuppu "Import Section List". Ilma selleta kordajaid ei arvestata! Ja vastavalt oma asukohale (maakonnale/linnale) parandada ka kahetäheline lühend (hetkel Sent Exchange aknas 001 HR - HR-i asemele kirjuta oma asukoht). Et kordajate arvestus vastaks täielikult reeglitele, siis oleks vajalik editeerida ka eelpool mainitud ES-LL-VP.sec faili (see on tavaline tekstifail, mida saab vaadata-muuta Notepad'iga) - seal on ülevalt alla toodud kõik 16 kahetähelist maakonna lühendit - kustuta ära oma asukoha lühend, sel juhul seda Sulle kordajaks ei loeta. Kui see muutmine tundub aga liiga keerukas, siis võid ka seda mitte teha - logide kontrollis arvutatakse nagunii punktid uuesti ja õigesti üle. 

Kui eeltoodud protseduur õigesti läbida, ongi N1MM+ LL Välipäevaks töökorda seadistatud, arvutab õigesti kordajaid, punkte ja lubab teha vastavalt reeglitele kordussidesid. Juhime siiski tähelepanu asjaolule, et /C järelliides ei tundu programmile päris õige olevat ning sisestamisel värvitakse antud kutsung halliga (tavaolukorras on see sinine, kordaja puhul punane). Mingit probleemi sellest aga ei ole, side läheb logisse, puntke arvutatakse õigesti (3 punkti) ning ka hiljem Cabrillo logi genereerimisel on kõik aruandes korrektselt kirjas. Tundub olevat väike iluviga... 

Veel üks näpunäide - kui lähed võistlema välitingimustes, siis muuda vastavalt ka N1MM jaama infos ("Change your station data") ära oma kutsung (lisades õige murru!), muidu ju programm ei tea, et kasutad statsionaarsest erinevat kutsungit.   

Head võistlemist!

Eesti Raadioamatööride Ühing on saanud omale uue auliikme, kelleks on Enn Lohk, ES1AR. Ennu panust meie hobi arengusse on raske ülehinnata, ent palju närve ja "halle juukseid" nõudis ERAÜ taastamine 1990-ndate algul, kui kogu riik elas "peost suhu", teab ilmselt kõige paremini ta ise... Et seda panust väärikalt jäädvustada, nimetas ERAÜ juhatus ES1AR-i tema väärikal, 80.juubelil meie ühingu ajaloo neljandaks auliikmeks.

Auliikme meeneplaat

es1ar plaat

anti Ennule koos õnnitlustega üle 14.veebruaril 2015 toimunud ERAÜ Talvepäeval Tallinnas

es1ar talvepaev 15
 
Kahjuks lahkus Enn meie hulgast 10.märtsil 2018 - aga Eesti raadioamatörismi üheks suuremaks tegijaks jääb ta alatiseks. Puhka rahus!  
 
ERAÜ juhatus  

AVALDA OMA ARVAMUST!
 

ERAÜ korraldab küsitluse, et saada rohkem teada oma liikmete soovidest ja mõtetest meie ühise hobi juhtimisel ning arendamisel. Samuti soovime teilt veidi infot raadiojaamade tehnilise võimekuse, teie sidepidamisharjumuste jmt kohta. Vasta küsimustikule (enne 1.aprilli), mille leiad alltoodud lingilt. 

Vasta küsimustele siin!

Teie vastuste põhjal koostatud kokkuvõte tuleb esitamisele ERAÜ üldkoosolekul 25.aprillil Türil.

Tänades,

ERAÜ juhatus
 

Täna, s.o. 13.novembril toimub YL VHF Contest - algus kell 18:00 EA! Võistlus peetakse 2m ja 70 cm lainealadel, pikkuseks on kokku 6 tundi ning see koosneb kuuest 60 minutilisest perioodist, millest kaks esimest on FT8 voorud vastavalt 2m ja 70cm bändidel ja järgnevad 4 vooru siis tavapärastel, analoog-tööliikidel. 

Tutvu võistluse täielike reeglitega siin! 

Eelmise aasta tulemusi vaata siit!


Toetagem siis lõunanaabreid nende iseseisvuspäeva eel ja võtke osa!


ULL toimkond 

ES9C is the contest callsign of ERAU that has been joining ES-ops and our foreign friends in different multi-op operations for years. In 2013 ES9C returned to the royal MM category after 12 years and supported by great propagation, it was a huge success! CQWW SSB MM record left Nordic countries in 1989 when LX7A took it over from Lithuanians (UP8A) who set it a year earlier and the CQWW CW MM record of 22.2M made by the OH2U boys in 1999 was crashed by DR1A in 2011.

 
ES9C started MM station testing sessions at ES5TV's QTH in 2013 WPX contests and the "dress rehearsal" was CQWW RTTY that resulted in world top finish and a new world MM record of 16,321,906 points!
And here are the final results: https://www.cqwwrtty.com/records.htm 
 
CQWW SSB and CW operations went even more smoothly and great night time propagation on high bands did not give southern EU stations a chance to catch us. Thus having all the stars aligned, ES9C broke both EU records respectively with 39,013,828 and 30,790,130 points. Operators, comments and statistics about those historic operations may also be found from our 3830 postings.
 
The final results on CQWW 2013 contests are here: http://www.cqww.com/results.htm
 
In early spring of 2014 ES9C was attempting the EU MM record again in WPX SSB and we succeeded breaking DR1A 2011 result by more than 10M points including taking the first place in the world! Once again, the propagation was hugely to our favour and everything worked out flawlessly. We also set the new world prefix record of 2057.
 
 
Then only the icing on the cake remained to be accomplished - WPX CW MM EU record to complete the golden set of 5 main MM events. It was not going to be easy as the propagation seemed to be going down and DR1A 2012 record of 34,790,058 was standing strong. We made extra efforts of putting the experience gathered in previous MM operations well into use and paid special attention on avoiding mistakes and score reduction having 2 Run ops on every postion checking each other. We ended up having almost a tie with DR1A 2012 submitted score so all was left to the log checking and we could only hope having been accurate enough.
 
When the results came out we could hardly believe our eyes. We won the world and made the new EU record of 34,805,664 points. That is only amazing 0,045% more than DR1A 2012 record. While we also made the new all time world prefix record of 1632, the lead of 15,606 points means the difference was less than 1 multiplier or 5 QSOs!!!
 
And WPX 2014 results are here: http://www.cqwpx.com/results.htm 
 
What an amazing contest season to remember and big thanks to all the participants and contributors!
 
73s,
Tõnno, ES5TV

 
Juhend isikliku kasutusega amatöörraadiojaama (ARJ) tööloa esmataotluseks või selle uuendamiseks (ARJ tööloa kehtivusaja pikendamine)
 
Amatöörraadiojaamade töölube Eestis väljastab ja haldab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA). 
 
NB! UUS! TTJA on saanud valmis veebirakenduse, mille abil on tööluba lihtsasti pikendatav. Rakendus on leitav SIIN! Logi ID-kaardiga sisse ja täida ära kontaktandmed, rakendus suunab taotlejat ise riigilõivu (vt all!) tasumisele. Aga soovi korral saab kasutada ka alltoodud vanemat protseduuri koos taotluse vormi (vt rtf) täitmisega.  
 
- Loa esmataotlemisel või selle uuendamisel (pikendamisel) kasutatakse sama taotluse vormi - vt siin!
- Loa esmataotlemisel tuleb taotlusele lisada ka koopia kvalifikatsioonieksami tunnistusest - taotluse saatmisel e-postiga (digiallkirjaga) piisab ka skaneeritud tunnistuse faili lisamisest e-kirjale;

- Tööloa uuendamise (pikendamise) korral tuleb „Lisateabe“ lahtrisse kirjutada „Tööloa kehtivuse pikendamine“ ja märkida uue loa soovitud kehtivuse pikkus vahemikus üks (1) kuni viis (5) aastat. Esmataotluse korral märkida ainult soovitud kehtivuse pikkus. (Üldjuhul soovitame taotleda/pikendada maksimaalses ulatuses, st 5 aastaks)
 
 NB! Tööluba tuleb pikendada vähemalt 15 päeva enne selle kehtivusaja lõppemist!
    Luba kuulub uuendamisele ka kõigil sellistel juhtudel, kui taotluses toodud andmetes toimuvad muudatused (elukoha
    või raadiojaama asukoha eelseisev vahetumine, isiku nime muutmine jms.) ja seda sõltumata olemasoleva tööloa
    kehtivusajast.
 
Taotluse menetlemiseks tuleb taotlejal kõigepealt tasuda riigilõiv (NB! riigilõivu suurus ei sõltu loa kehtivuse pikkusest):
 
- Riigilõiv 10.00 (kümme) EUR tuleb tasuda pangaülekandega viitenumbriga 2900080063 Rahandusministeeriumi kontodele (valida endale sobiv): 
 
Swedbank a/a EE932200221023778606 või
SEB pank a/a EE891010220034796011 või
Luminor pank a/a EE701700017001577198
 
Riigilõivu tasumisel tingimata märkida ülekandel selgituseks „Amatöörraadiojaama tööloa taotlus (või pikendamine)” ja oma nimi.
Kuna TTJA kontrollib riigilõivu laekumist elektroonselt, siis eraldi kviitungit või ülekande väljavõtet taotlusele lisada ei ole vaja.
 
Soovi korral saate tellida TTJA-lt koos ARJ tööloa taotlusega ka HAREC-i kvalifikatsioonitunnistuse – riigilõiv selle väljastamiseks on 16.00 (kuusteist) EUR.
 
Kõige lihtsam on saata digitaalselt allkirjastatud taotlus TTJA-le e-postiga aadressile  , tööloa uuendamise (pikendamise) korral kehtivuse kaotanud tööluba eraldi (postiga) TTJA-le saata vaja ei ole.
 
TTJA kontrollib riigilõivu tasumist ning kui kõik on korras, väljastab uue tööloa 15 päeva jooksul. Kui taotluses on märgitud, et soovite uut tööluba oma kehtivale postiaadressile, saadab TTJA selle teile antud aadressile täiendava tasuta.
 
Kiriposti kasutades tuleb taotlus saata tähitud postiga aadressile:
 
TTJA Sagedushalduse talitus, Endla 10A, 10122 Tallinn.
 
TTJA kontaktisik: tel 667 2124, Ulvi Valdaru.
 
Olulisemate dokumentide vormid:
 
 
 
 
 

CCF-OHDXF-ERAÜ WINTER MEETING 2014


This year the traditional "Nordic Winter Meeting" was held in Tallinn, Estonia. The Estonian Radio Amateurs Union has also a tradition to organise winter seminars and thus, it was a good chance to join forces and have a joint winter event. The main seminar day was on February 1st, but the next day's trip to ES5TV's contest station was also a hit! See the Agenda of the meeting here!

You can download the presentations from the following list:

1. Ham Radio in Estonia (ES5JR, ES5TV)

2. My DX Summit (OH6KN)

3. ESTCube-1 nanosatellite project

4. Station automation (4O3A)

5. Road to 24-bit SDR (ES1UVB)

6. YOTA 2013 in Estonia (ES7GM)

7. CQWWDX Contest - New Tools, New Rules (K5ZD)

8. Z81X - Arcala Missionary Adventure to South Sudan (OH6KN)

9. WRTC-2014 Update (K5ZD)

ERAÜ has traditionally awarded the title "Ham of the Year" during its winter day and this year was not an exception - for 2013 the title and a plaque was given to the Estonian ESTCube satellite team ES5EC for an outstanding contribution to space technology and for promoting ham radio in public and science.

Many thanks to all who contributed for the success of the event!

CU in next meeting!

*

                                      HEAD UUT AASTAT!


                                                           


                               Tutvu 2024. a raadioamatööri kalendriga siin! 
             

Eesti Raadioamatööride Ühingu läbi ajaloo kolmandaks auliikmeks on nimetatud Arvo Kallaste, ES1CW! Arvo panust meie huviala arendamisel pikkade aastakümnete jooksul on raske ülehinnata - ja nüüd, jõudes oma väärika, 80.juubelini, otsustas Ühingu juhatus meie kõigi head kolleegi pärjata ERAÜ auliikme tiitliga, millega kaasnes ka vastav meeneplaat.

es1cw auliikme plaat

Plaat ning õnnitlused anti juhatuse poolt vanameistrile üle 12.novembril 2013 toimunud külaskäigul, alltoodud fotol õnnitleb Arvot ERAÜ president Jüri Ruut, ES5JR. 

es1cw 80

Kahjuks lahkus Arvo meie hulgast 24.jaanuaril 2019 - ES1CW võti on igaveseks vaikinud... 
 
ERAÜ juhatus