ES QSL-talitus


ERAÜ QSL-talituse ülesanded

Väljavõte ERAÜ põhikirjast:

"1.5. Oma eesmärgi saavutamiseks Ühing:
1.5.5. korraldab ja hoiab üleval oma liikmete rahvusvahelist QSL-vahetust, luues selleks vastava talituse".                  
                   

Tulenevalt ERAÜ Põhikirjast, on Ühingu QSL-talituse ülesanneteks:

-    jaotada sissetulevad postisaadetised kutsungi-piirkondade järgi ja edastada need kohtadele, seda vajadusel ka posti teel;
-    sorteerida liikmetelt laekuvad QSL-kaardid sihtmaade järgi, need pakkida ja kaaluda, koostada vastavad saatedokumendid ja postitada kaardid IARU liikmesmaade QSL-talituste või büroode aadressidel.

ERAÜ QSL-talitus vahendab liikmete QSL-kaarte ainult IARU liikmesmaade vastavate ametlike talituste kaudu. 
Kirjeldatud toimingud ja nende ülalpidamine rahastatakse ERAÜ eelarvest (liikmemaksudest), täiendavaid kulutusi Ühingu liikmetele sellest ei teki.

Juhised kaartide sorteerimiseks

QSL-talituse toimimise edukusele aitab kaasa selle teenuse kasutajate heatahtlik kaasabi. Selleks on järgmiste normide järgimine:

-    pärast QSL-kaartide väljakirjutamist korrespondentidele ja enne nende QSL-talitusele esitamist, tuleks need sorteerida pakki (sõltumata kogusest) korrespondentide kutsungite eesliidete tähestikulises järjestuses ja numbriliste eesliidete korral nende numbrite tõusvas järjestuses.


Näide: A4.., A6..., AP, B..., BV, C3, CE jne; 3A, 4K, 5A, 6V, 7Q jne.
NB!  Kaartide pakki paigutamisel mitte kasutada vahelipikuid!
 
Juhul, kui korrespondendi kutsung on kombineeritud (näiteks JW/ES5JR), tuleb kaart asetada järjestusse põhikutsungi eesliite (ES5) või antud korrespondendi QSL Manageri kutsungi järgi. Seejuures peab kaardi saatja olema veendunud, et konkreetne DX-operaator või selle manager tõesti kasutab oma rahvusliku QSL-büroo vahendusteenust.


Kui kutsungi eesliide erineb põhiliselt kasutatavast eesliitest, tuleb selline kaart paigutada põhilise eesliite pakki.

Näide: 2E=>G, HF=>SP, EM=>UR jne.

Kui kutsungi number eesliites omab tähtsust kaardi edasisel postitamisel (ES, VK, R/UA ja  W/K/KH/KL/KP), tuleb sellised kaardid sorteerida nende numbrite tõusvas järjestuses.

Näide: ES1, ES2, ES3 jne, VK1, VK2, VK3 jne, R/UA1, R2/UA2, R3/UA3 jne, W1/K1, W2/K2, jne, AH2/KH2, AH3/ KH3, AH6/KH6 jne, AL7/KL7, KP2, KP3, KP4.

NB! USA ja UA jaamadele suunatud kaardid kuuluvad sorteerimisele ainult eesliidete numbrite tõusvas järjestuses ja pööramata seejuures tähelepanu numbrile kaasnevatele eesliite tähe-kombinatsioonidele. Ainuke erand puudutab USA neljandat kutsungipiirkonda, kus on kaks rahvusvahelist QSL-bürood. Sellepärast erandlikult kõik sinna piirkonda saadetavad kaardid tuleb sorteerida kaheks, s.o. W4/K4 (eesliites ainult üks tähemärk) ja kõik muud neljad s.o. kui eesliites on kaks tähemärki, näiteks WA4, KB4 jm.


Soovitused kaartide valmistamiseks

QSL-kaartide valmistamisel tuleks hoida kaardi mõõtmed piirides 85...90mm x 135...140mm. Sellised kaardi mõõtmed tagavad kõige paremini QSL-kaardi algkuju säilimise standartsetes postipakkides ja sihtkoha maade QSL-büroode sorteerimis-kastides;

Kaartide aluspõhja paber on soovitav valida vahemikus 120...240 g/m²;

Kaardi kujundamisel jälgida, et korrespondendi kutsung oleks loetav kaardi ülemisel poolel, soovitav paremal ülanurgas. Juhul, kui see paikneb mujal, tuleb kaardi tagaküljel kutsung korrata soovitatud moel. Kutsungid kirjutatakse ainult suurte trükitähtedega!


QSL-talituse kontaktid

ERAÜ QSL-talituse muutunud (!) postiaadress on: ERAÜ, p/k 80, Rävala pst 8-111B, 10143 Tallinn. 
QSL-talituse asukoht on samuti alates oktoobrist 2019 muutunud - talitus paikneb büroohoones aadressiga Rävala pst 8, Tallinn,
1.korrus, tuba nr B111 ja on avatud külastajatele tavapäraselt kolmapäeviti kl.14.30 kuni 18.00.  

QSL-talituse juht on Aive Ojamets, ES2YW - e-post es2yw[ät]erau.ee ; tel 56 243369  

QSL-talituse ruumi asukoht ning selleni jõudmise tee on toodud alljärgnevatel joonistel:

Ravala8 B1 KORIDOR

 

 Ravala8 A1