ES-QTC

ES-QTC on ERAÜ ametlik infoväljaanne, mis kajastab Eesti raadioamatööride igapäevaseid tegemisi, jagab tehnilist teavet ning näpunäiteid konstruktoritele, samuti võistlusinfot ja ERAÜ poolt korraldatavate võistluste tulemusi, avaldab Eesti edetabeleid jms, samas vaatab tihti ka ajas tagasi – et talletada kirjasõnas seda, kuidas oli, kui …

Seega, ES-QTC on Eesti raadioamatööride oma häälekandja, mis on just nii huvitav, kui huvitavaks me ta ise teeme!

Kaastööd kõikidelt amatööridelt on alati oodatud, palume materjal saata aadressil:

ES-QTC materjalide laekumist ja QTC koostamist koordineerib alates 2006 a. aprillist Arvo Pihl, ES2MC.

2001 a. viimasest numbrist alates levib ES-QTC eelkõige elektroonsel kujul ning vastavalt ERAÜ 2012.a. üldkoosoleku otsusele muutus alates 2012. aastast ka ES-QTC väljaandmise sagedus - senise kahe numbri asemel antakse kalendriaastas välja üks, aastat kokkuvõttev ning mahukam trükis. 2012. aasta ES-QTC tõi kaasa veel ühe uuenduse - väljaande elektroonne versioon muutus värviliseks.

Arvestades kaasaja võimalusi, siis paberkandjal QTC-d trükime võimalikult vähe ja eelkõige just neile, kes ei oma ise arvutit või ei oska seda vajalikul määral kasutada. Paberkandjal QTC-d levitame meie QSL-büroo kaudu ning selle saamiseks palume võtta ühendust Aivega, ES2YW - kontaktid leiate QSL-büroo info juurest.  

Arhiiv (sisaldab ka vanemate QTC-de skaneeringuid):alt