ES-QTC

ES-QTC on ERAÜ ametlik trükitud ja elektroonne infoväljaanne, mis kajastab Eesti raadioamatööride igapäevaseid tegemisi, jagab tehnilist teavet ning näpunäiteid konstruktoritele, samuti võistlusinfot ja ERAÜ poolt korraldatavate võistluste tulemusi, avaldab Eesti edetabeleid jms, samas vaatab tihti ka ajas tagasi – et talletada kirjasõnas seda, kuidas oli, kui …

Seega, ES-QTC on Eesti raadioamatööride oma häälekandja, mis on just nii huvitav, kui huvitavaks me ta ise teeme!

Kaastööd kõikidelt amatööridelt on alati oodatud, palume materjal saata aadressil:

 

ES-QTC vastutav väljaandja on Vahur Leemets, ES4BO, häälekandja materjalide laekumist ja QTC koostamist koordineerib alates 2006 a. aprillist Arvo Pihl, ES2MC.

2001 a. viimasest numbrist alates levib ES-QTC ka elektroonsel kujul. Trükinumbriga samaaegselt toimetatakse ka Acrobat PDF versioon ning tehakse see saadavaks soovijatele meie kodulehe kaudu.

Paberkandjal QTC saamiseks palume saata oma vastav sooviavaldus e-mailile , märkides kindlasti ära kohaletoimetamise postiaadressi. Lisaks on teretulnud kõikvõimalikud piirkondlikud mitme peale tellimise võimalused, millega hoiame kokku ühingu raha!


Vastavalt ERAÜ 2012.a. üldkoosoleku otsusele muutus alates 2012. aastast ES-QTC väljaandmise sagedus - senise kahe numbri asemel antakse kalendriaastas välja üks, aastat kokkuvõttev ning mahukam trükis. 2012. aasta ES-QTC tõi kaasa veel ühe uuenduse - esmakordselt ilmub väljaande elektroonne versioon värvilisena!

Arhiiv:alt

 

 

ES-QTC arhiiv ERAÜ foorumis asub siin