Võistluste blanketid

Üldjuhul tehakse võistlust kohe online režiimis ning sisestatakse sided jooksvalt arvutiprogrammi. Siiski võib olla vajadus mõnikord võistluse ajal (nt välitingimustes autost vmt) ka paberlogi kasutada - sel juhul aitavad alltoodud logilehtede vormid, kuhu on mugav sidesid kirja panna. Loomulikult tuleks logi lõplikul vormistamisel sided ikkagi programmi sisestada (enamikel logiprogrammidel on nn post-contest funktsioonid), sest paberlogide esitamise aeg on tänasega küll ammu möödas... hi!

Lühilaineil kasutatavad vormid:

   30-ne sidega logilehe blankett
   40-ne sidega logilehe blankett
   40-ne sidega logileht tavasideks
   LL-võistluste tiitelleht


Ultralühilaineil kasutatavad vormid:

   ULL-võistluste logilehe blankett
   ULL-võistluste tiitelleht