Eesti Raadioamatööride Ühing on saanud omale uue auliikme, kelleks on Enn Lohk, ES1AR. Ennu panust meie hobi arengusse on raske ülehinnata, ent palju närve ja "halle juukseid" nõudis ERAÜ taastamine 1990-ndate algul, kui kogu riik elas "peost suhu", teab ilmselt kõige paremini ta ise... Et seda panust väärikalt jäädvustada, nimetas ERAÜ juhatus ES1AR-i tema väärikal, 80.juubelil meie ühingu ajaloo neljandaks auliikmeks.

Auliikme meeneplaat

es1ar plaat

anti Ennule koos õnnitlustega üle 14.veebruaril 2015 toimunud ERAÜ Talvepäeval Tallinnas

es1ar talvepaev 15
 
Kahjuks lahkus Enn meie hulgast 10.märtsil 2018 - aga Eesti raadioamatörismi üheks suuremaks tegijaks jääb ta alatiseks. Puhka rahus!  
 
ERAÜ juhatus  

AVALDA OMA ARVAMUST!
 

ERAÜ korraldab küsitluse, et saada rohkem teada oma liikmete soovidest ja mõtetest meie ühise hobi juhtimisel ning arendamisel. Samuti soovime teilt veidi infot raadiojaamade tehnilise võimekuse, teie sidepidamisharjumuste jmt kohta. Vasta küsimustikule (enne 1.aprilli), mille leiad alltoodud lingilt. 

Vasta küsimustele siin!

Teie vastuste põhjal koostatud kokkuvõte tuleb esitamisele ERAÜ üldkoosolekul 25.aprillil Türil.

Tänades,

ERAÜ juhatus
 

YL VHF CONTEST 2015


Eeloleval laupäeval, s.o. 14.novembril toimub YL VHF Contest - algus kell 20:00 EA! Võistlus peetakse ainult 2m lainealal, pikkuseks on 4 tundi ning see koosneb neljast 60 minutilisest perioodist, milles igas on võimalik töötada kõikide jaamadega uuesti. Tutvu võistluse täielike reeglitega siin!  Eelmise aasta tulemusi vaata siit!

N1MM-i kasutajatele on loodud ka vastav udc fail, mida saad alla laadida siit! Failis tuleb editeerida (Notepad'is) rida "DefaultContestExchange", kuhu kirjutage numbri 001 järele oma QTH lokaator. Kopeerige see fail N1MM-i alamkataloogi UserDefinedContests ning YL-VHF tekib uue võistluse avamisel teile võistluste valikusse. Iga uus töötatud lokaatori ruut annab sarnaselt meie ULL KV-ga ka 500 boonuspunkti, ent kuna seda kahjuks automaatselt tulemusele juurde ei arvestata, tuleb boonuspunktide summa lõpptulemuse saamiseks ise käsitsi juurde liita.  

Toetagem siis lõunanaabreid nende iseseisvuspäeva eel ja võtke osa!

ULL toimkond

Juhend isikliku kasutusega amatöörraadiojaama (ARJ) tööloa esmataotluseks või selle uuendamiseks (ARJ tööloa kehtivusaja pikendamine)
 
Amatöörraadiojaamade töölube Eestis väljastab ja haldab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA).
 
- Loa esmataotlemisel või selle uuendamisel (pikendamisel) kasutatakse sama taotluse vormi - vt siin!
- Loa esmataotlemisel tuleb taotlusele lisada ka koopia kvalifikatsioonieksami tunnistusest - taotluse saatmisel e-postiga (digiallkirjaga) piisab ka skaneeritud tunnistuse faili lisamisest e-kirjale;

- Tööloa uuendamise (pikendamise) korral tuleb „Lisateabe“ lahtrisse kirjutada „Tööloa kehtivuse pikendamine“ ja märkida uue loa soovitud kehtivuse pikkus vahemikus üks (1) kuni viis (5) aastat. Esmataotluse korral märkida ainult soovitud kehtivuse pikkus. (Üldjuhul soovitame taotleda/pikendada maksimaalses ulatuses, st 5 aastaks)
 
 NB! Tööluba tuleb pikendada vähemalt 15 päeva enne selle kehtivusaja lõppemist!
    Luba kuulub uuendamisele ka kõigil sellistel juhtudel, kui taotluses toodud andmetes toimuvad muudatused (elukoha
    või raadiojaama asukoha eelseisev vahetumine, isiku nime muutmine jms.) ja seda sõltumata olemasoleva tööloa
    kehtivusajast.
 
Taotluse menetlemiseks tuleb taotlejal kõigepealt tasuda riigilõiv (NB! riigilõivu suurus ei sõltu loa kehtivuse pikkusest):
 
- Riigilõiv 10.00 (kümme) EUR (hind kehtib alates 2016.a.) tuleb tasuda pangaülekandega viitenumbriga 2900080063 Rahandusministeeriumi kontodele (valida endale sobiv): 
 
Swedbank a/a EE932200221023778606 või
SEB pank a/a EE891010220034796011 või
Luminor pank a/a EE701700017001577198
 
Samuti võib riigilõivu tasuda sularahas TTJA klienditeeninduses (Sõle 23A, Tallinn). 
Riigilõivu tasumisel tingimata märkida ülekandel selgituseks „Amatöörraadiojaama tööloa taotlus (või pikendamine)” ja oma nimi.
Kuna TTJA kontrollib riigilõivu laekumist elektroonselt, siis eraldi kviitungit või ülekande väljavõtet taotlusele lisada ei ole vaja.
 
Soovi korral saate tellida TTJA-lt koos ARJ tööloa taotlusega ka HAREC-i kvalifikatsioonitunnistuse – riigilõiv selle väljastamiseks on 16.00 (kuusteist) EUR.
 
Kõige lihtsam on saata digitaalselt allkirjastatud taotlus TTJA-le e-postiga aadressile , tööloa uuendamise (pikendamise) korral kehtivuse kaotanud tööluba eraldi (postiga) TTJA-le saata vaja ei ole.
 
TTJA kontrollib riigilõivu tasumist ning kui kõik on korras, väljastab uue tööloa 15 päeva jooksul. Kui taotluses on märgitud, et soovite uut tööluba oma kehtivale postiaadressile, saadab TTJA selle teile antud aadressile täiendava tasuta.
 
Kiriposti kasutades tuleb taotlus saata tähitud postiga aadressile:
 
TTJA raadiosageduste korraldamise osakond, Sõle 23A, 10614 Tallinn.
 
TTJA kontaktisik: tel 6672124, Ulvi Valdaru.
 
Olulisemate dokumentide vormid:
 
 
 
 
 
 

CCF-OHDXF-ERAÜ WINTER MEETING 2014


This year the traditional "Nordic Winter Meeting" was held in Tallinn, Estonia. The Estonian Radio Amateurs Union has also a tradition to organise winter seminars and thus, it was a good chance to join forces and have a joint winter event. The main seminar day was on February 1st, but the next day's trip to ES5TV's contest station was also a hit! See the Agenda of the meeting here!

You can download the presentations from the following list:

1. Ham Radio in Estonia (ES5JR, ES5TV)

2. My DX Summit (OH6KN)

3. ESTCube-1 nanosatellite project

4. Station automation (4O3A)

5. Road to 24-bit SDR (ES1UVB)

6. YOTA 2013 in Estonia (ES7GM)

7. CQWWDX Contest - New Tools, New Rules (K5ZD)

8. Z81X - Arcala Missionary Adventure to South Sudan (OH6KN)

9. WRTC-2014 Update (K5ZD)

ERAÜ has traditionally awarded the title "Ham of the Year" during its winter day and this year was not an exception - for 2013 the title and a plaque was given to the Estonian ESTCube satellite team ES5EC for an outstanding contribution to space technology and for promoting ham radio in public and science.

Many thanks to all who contributed for the success of the event!

CU in next meeting!

Eesti Raadioamatööride Ühingu läbi ajaloo kolmandaks auliikmeks on nimetatud Arvo Kallaste, ES1CW! Arvo panust meie huviala arendamisel pikkade aastakümnete jooksul on raske ülehinnata - ja nüüd, jõudes oma väärika, 80.juubelini, otsustas Ühingu juhatus meie kõigi head kolleegi pärjata ERAÜ auliikme tiitliga, millega kaasnes ka vastav meeneplaat.

es1cw auliikme plaat

Plaat ning õnnitlused anti juhatuse poolt vanameistrile üle 12.novembril 2013 toimunud külaskäigul, alltoodud fotol õnnitleb Arvot ERAÜ president Jüri Ruut, ES5JR. 

es1cw 80

Kahjuks lahkus Arvo meie hulgast 24.jaanuaril 2019 - ES1CW võti on igaveseks vaikinud... 
 
ERAÜ juhatus
 

 
Võistlus viiakse alati läbi jaanuari teise nädalavahetuse pühapäeva (2020.a. 12.jaanuaril) hommikul, osalevad ainult Skandinaavia ja Baltikumi jaamad (ES, JW, JX, LA, LY, OH, OH0, OJ0, OX, OY, OZ, SM, TF ja YL). Võistluses on kaks erinevat etappi erinevates tööliikides:
 
SSB: 06:30-08:30 UTC (08:30 - 10:30 Eesti aja järgi)
CW: 09:00-11:00 UTC (11:00 - 13:00 Eesti aja järgi)
 
Kuigi tegemist on kahe eraldi võistlusega, arvutatakse siiski ka MIXED tulemus kahe osavõistluse kokkuvõttes. Samuti on oluline maadevaheline paremusjärjestus, kus läheb arvesse VAID 10 kõrgeimat tulemust igalt maalt mõlemas tööliigis. Seega ei ole oluline mitte ainult arvukas osavõtt, vaid ka võimalikult suur kõrge punktisaagiga tulemuste arv!
 
Sagedusalad võistluses on järgmised (väljaspool neid peetud sided punkte ei anna!):
 
CW: 3510-3560 ja 7010-7040
SSB: 3600-3650, 3700-3775, 7050-7100 ja 7130-7200 (seega, sidet ei tohi pidada vahemikus 7100-7130!)
 
On nii HP kui LP kategooriad ning ka Multi Op.
 
Kontrollnumber: 59(9) 001 XX jne, kus XX on kaks tähte, mis tähistavad osaleja regiooni.
Eesti regioonid on:
 
HM
Hiiu
PU
Pärnu
HR
Harju
RP
Rapla
IV
Ida-Viru
SR
Saare
JG
Jõgeva
TA
Tartu
JR
Järva
TL
Tallinn
LN
Lääne
VC
Valga
LV
Lääne-Viru
VO
Võru
PL
Põlva
VP
Viljandi
 
Kõik erinevad töötatud regioonid kõikidest ülaltoodud maadest on kordajateks (kordaja on bändipõhine). Iga side annab 2 punkti, võistleja lõpptulemuseks antud tööliigil on kõikide sidepunktide (kahel bändil) korrutis bändide koondkordajaga. Kõikides populaarsemates võistlusprogrammides on NRAU-Baltic ka valikus.  
 
Esitada tuleb Cabrillo formaadis logid, eraldi CW ja SSB osavõistluse kohta. Logid tuleb ära saata 7 päeva jooksul peale võistlust.  
Logi saatmiseks on kaks võimalust:

a) laadida logi üles NRAU-Balti Contesti veebirakenduse kaudu: http://nraubaltic.eu/ - eelistatud on see variant!

b) saata logi e-postiga aadressile   (nii CW- kui SSB-logid saata samale aadressile) 

Paberlogid ei ole aktsepteeritud. 2020.a. on selle võistluse korraldajaks ERAÜ LL toimkond.
 
Täpsemalt on reeglid toodud NRAU lehel - vt siin! Samal saidil saab näha ka eelnevate aastate tulemusi.  

Edu soovides,

LL toimkond
 


Kutsume kõiki üles möödunud aastat kokku võtma ja täiendama nii LL kui ULL edetabeleid oma värskete tulemustega! Igaüks saab ise edetabelite keskkonnas kasutajaks registreeruda ning oma LL tulemusi (DXCC maade ja IOTA saarte arvestus, aga ka erinevate ES "peanahkade" arvestus) ja ULL tulemusi (maad, väljad, ruudud, ODX sided) üles laadida.  

Vaata LL edetabelite täitmist siin!

Vaata ULL edetabelite täitmist siin!
 
Teie täiendusi oodates,

LL ja ULL toimkonnad

 

Eesti ULL edetabelite keskkond on loodud meie amatööride ULL-tulemuste operatiivseks ning dünaamiliseks kajastamiseks ning võimaldab igal ES-amatööril oma saavutuste sisestamist ja nende jooksvat korrigeerimist.

Edetabelite keskkonna leiad alltoodud lingilt:

VUSHF-DX Toplist of Estonia
 
Oma andmete sisestamiseks edetabelisse pead kõigepealt registreeruma kasutajaks, selleks palun järgi alljärgnevat juhist.
 
Kasutajaks registreerumine: 
  • ava lingil VUSHF-DX Toplist of Estonia esileht;
  • alusta sisselogimist, vajutades „Logon“;
  • vali „New user registration“, täida kõik tabeli lahtrid, st:
   - ES-kutsung kui kasutajanimi;
   - QTH lokaator (kuuekohaline, nt KO29XX);
   - vali omale salasõna (4 kuni 10 tähe/numbrimärki);
   - sisesta e-posti aadress, millisele soovid saada kinnitust teostatud sissekannete kohta;
   - registreeru, vajutades „Registration“.
 
Järgnevalt saadetakse Sulle administraatori poolt e-sõnum kinnitusega edukast registreerumisest. See e-sõnum sisaldab meelespidamiseks kogu Sinu algselt sisestatud informatsiooni (profiil). Ootamata ära registreerimist kinnitava e-sõnumi saabumist, võid juba alustada oma tulemuste sisestamist.
 
Tulemuste sisestamine: 
  • keskkonda sisse logimiseks vajuta „Logon“ väljale ning Sulle avaneb sisselogimise menüü. Logi end sisse oma vast registreeritud kasutajanime (kutsung) ja salasõnaga ning vajuta „Login“; 
  • oma töötatud ruutude, maade, väljade, pikimate sidede jne info sissekandmiseks vajuta nuppu „Fill my statistics“;
  • valides „Frequency“ rippmenüüst näiteks 432MHz, avaneb Sulle antud sagedusala andmete sisestamise tabel, kuhu sisestad küsitud informatsiooni ja kinnitad seda, vajutades lõpetuseks nuppu „Confirm your entry“ (tärniga tähistatud väljade andmeid, nt aparatuur, antennid jm, statistika tabelites ei kuvata); 
  • sama sisselogimise sessioonil võid teha sissekandeid ka teistel sagedusaladel, kinnitades igat sissekannet vajutusega „Confirm your entry“; 
  • lõpetuseks logi ennast keskkonnast välja nupuga „Logout“.
Ka peale igakordset sissekannet saadetakse Sulle administraatori poolt e-sõnum viimase sissekande sessiooni informatsiooniga, aitamaks Sul tabelisse sissekantud andmeid meeles pidada.
 
Vajadusel muuda oma profiilis salasõna või e-posti aadressi, teavitades sellest e-kirjaga lehekülje administraatorit aadressil .
 
Niisiis, vaadake oma ULL-logid hoolikalt läbi, koguge andmed kokku ja kandke edetabelitesse! Kuna keskkond on interaktiivne ja iga kasutaja poolt kergesti hallatav, siis kandke hoolt ka andmete jooksva ning järjepideva uuendamise eest – nii on meil õigeim võimalik pilt meie ULL-amatööride saavutustest! Et neid saavutusi aga igakülgselt esitada, on tabelite veergudele loodud sorteerimisvõimalused. Iga veergu (tulpa) saab sortida kas suurimast väärtusest väikseimani või ka vastupidi - sorteerimisfunktsiooni käivitab hiireklõps veeru päisele (tulpa kirjeldavale väljale).  
 
Märkus: eelnevalt on administraatori poolt lainealade edetabelitesse kantud tulemused ainult nende jaamade kohta, millised on uuendanud oma tabeliseisu 2012.a. jooksul. Juba sissekantud seisu uuendamiseks või tabelite uute tulemustega täiendamiseks on kõik kasutajad alates 1.04.2013.a. esmakasutaja seisuses!
 
Head kasutamist soovides,
 
ERAÜ ULL toimkond


P.S. ERAÜ juhatus tänab ES3RF-i edetabelite keskkonna loomise organiseerimise eest!
 

 

EESTI VABARIIK 95 - erikutsungid eetris!
 

Eesti raadioamatöörid tähistasid Vabariigi juubelit ES95 erikutsungite eetrissetoomisega perioodil 15.02.-03.03.2013. Eetris töötas enam kui 20 erinevat jaama, mille kutsungid olid vahemikus ES95A-st kuni ES95Z-ni. ES95 QSL-kaardid on trükitud ning suur osa nendest ka juba välja saadetud. 

Lisaks on kavandatud ka juubelit tähistav diplom - "Eesti Vabariik 95". Diplom tuleb pdf-kujul, on tasuta ning saadetakse nõuete täitnutele üldjuhul e-posti aadressile. Diplomi nõuded täitnud Eesti amatööridele (sided vähemalt 15 erineva ES95-jaamaga) loodame aga need paberil kätte anda eelseisval kokkutulekul. 

Vaata diplomi kujundust siin!   

ES95 juubeliaktsiooni toetas rahaliselt (nt kaartide ja diplomi finantseerimine) tehnoloogiaettevõte Satrian, mis on spetsialiseerunud SDR-seadmete arendamisele - tutvu Satriani kodulehega siin!

Kõigile suur tänu aktiivsuse eest!

ERAÜ juhatus