Juulis peetud Eesti Lahtise ULL Välipäeva pakutud tulemused on nüüd saadaval: 

ES-FD claimed scores 2019
 
Loodame peagi avaldada ka võistluse lõplikud tulemused. Oodatud on ka kõik kommentaarid ning pildid, millest valiku avaldame ES-QTC-s!

Täname kõiki osalejaid ning kohtumiseni tuleval aastal! 

ULL toimkond 
  

ERAÜ märgid saadaval!

ERAÜ hõbetatud rinnamärgid on jätkuvalt saadaval. Märgi soovijal tuleb kanda 15 eurot ERAÜ pangaarvele nr 1120066318, selgituse reale märkige "ERAÜ märk" ja oma kutsung. Ostetud märgi saab kätte ES2DW käest (leppida tel 51 33851 kokku täpsem aeg ning koht) või Tallinna QSL büroost ES1CW käest (tel 53 909190) - siis on võimalik saata märk ka koos QSL postiga kokkulepitud aadressile.

 
Pilti märgist vaata siin!

ERAÜ juhatus

ERAÜ TELK WRTC-2014 USA-s

WRTC ehk World Radiosport Team Championship 2014 toimub USA-s idarannikul ja sõltub suuresti toetajatest. Oleme ERAÜ poolt samuti lubanud veidi abistada, nagu seda teevad paljud teisedki organisatsioonid ja üksikisikud üle maailma. Toetus kokku peaks olema 800 EUR, mis on nn WRTC 2014 Tent Sponsorship, ehk selle eest nimetatakse ka üks ca 50 telgist, kus paiknevad võistlejad, ERAÜ nimeliseks ja ka meie logo pannakse sinna peale. 

 

Ootame neilt, kes soovivad anda oma panuse ERAÜ toetussumma kogumiseks ja seda juba suvisel kokkutulekul ei teinud, vastavalt võimalusele ülekannet arvele 221010319939, Tõnno Vähk. Iga annetus on tervitatav! Kõikidele annetajatele on tänutäheks Moskvas toimunud WRTC-2010 hõbedase Eesti tiimi (R33A, operaatorid ES5TV ja ES2RR) allkirjastatud QSL-kaart!

Lisainfot WRTC-2014 kohta leiate: http://www.wrtc2014.org/

Ette tänades,

WRTC-2014 ES tiim:                     
Tõnno, ES5TV 
Toivo, ES2RR 

 

NRAU-Baltic Contest on selleks aastaks taas peetud. NB! Logid tuleb saata 7 päeva jooksul -  kohtuniketöö tehakse seekord meie, st ERAÜ LL toimkonna poolt. Logide saatmise võimalusi on kaks - laadida logi üles vastava, spetsiaalselt NRAU-Baltic võistluse jaoks loodud veebilehe (tnx ES1TU!) kaudu või saata logi e-postiga aadressile . Paberlogisid vastu ei võeta. 

Laadi oma logi NRAU-Baltic veebirakenduse kaudu üles siin!

Tänud kõikidele, kes osalesid! 
 
LL toimkond

 
NRAU-Baltic Contest toimub traditsiooniliselt jaanuari teisel pühapäeval, s.o. 12.jaanuaril 2020! NB! Võistluse algus on peale edukaid läbirääkimisi nihutatud tunni võrra hilisemaks, seega on võistluse tuurid ja tööliigid nüüd (taas) sellised: 
 
SSB: 06:30-08:30 UTC (08:30 - 10:30 Eesti aja järgi)
CW: 09:00-11:00 UTC (11:00 - 13:00 Eesti aja järgi)
 
Võistluse sagedusalad on järgmised:
 
CW: 3510-3560 ja 7010-7060
SSB: 3600-3650, 3700-3775, 7050-7100 ja 7130-7200 (seega, sidet ei tohi pidada vahemikus 7100-7130!)
 
Võistluse raport koosneb: RS(T) + side jrk nr (alates 001) + kahetäheline regiooni/maakonna vms tähis. Iga side annab 2 punkti, regioonid on kordajaks. Rohkem infot võistluse kohta on toodud:
 
Tutvu võistluse reeglite eestikeelse kokkuvõttega siin! 
 
Loodame aktiivset osavõttu! 
 
LL toimkond
 
 

Sügisene rahvusvaheline võistlushooaeg on alanud - tutvu uuendatud CQWW DX Contesti Baltimaade võrdlustabelitega ja vali omale sobiv võistlusklass! Tabelis on kindlasti parandamisruumi. Meenutame ka, et võistluste aruannete esitamise tähtaeg on 5 päeva!

Vaata edetabeleid siin:        CQWW RTTY      CQWW SSB       CQWW CW

Edukat võistlemist!   

LL toimkond

Tuletame meelde, et ühing ootab oma liikmetelt liikmemaksude tasumist! 
Vastavalt ERAÜ üldkoosoleku otsusele jäid tasud 2020.a. eest samaks ning on tegevliikmetele 40 eurot, noortele tegevliikmetele ja üle 65.a. tegevliikmetele 20 eurot. Info tasumise kohta (summad, pangakonto jne) on toodud kodulehe rubriigis "Liikmeks saamine ja maksud". 

Tänades,

ERAÜ juhatus
 
  
Üheks oluliseimaks diplomiks meie valdkonnas on kindlasti ka WAZ ehk Worked All Zones. See on USA-s ilmuva ajakirja CQ Magazine poolt välja antav diplom, mille põhiideeks on saada kinnitust 40-e sama ajakirja poolt määratud tsooniga peetud sidede eest (ajakiri jagas maailma geograafilisel alusel neljakümneks tsooniks).
Diplomile pandi alus juba enne II maailmasõda ja ta on selle aja jooksul läbinud ka pika muudatuste tee. Esialgu oli vaja diplomi saamiseks pidada sidet ükskõik millisel tööliigil (kas cw-l või phone-l) ja mistahes lainealal. Kuid ilmselt kommertshuve silmas pidades on tänapäeval WAZ diplomi variantide arv väga suur. Neid on võimalik saada kas lainealade kaupa või siis ka tööliikide kaupa. WAZ saamiseks tuleb esitada kindla vormi kohane taotlus koos QSL kaartidega. Vähendamaks postikulutusi taotluse esitamisel võib kaardid lasta kontrollida ka volitatud kontrolöridel, kes peale kontrollimist teeb ka vastava märke taotlusele.

WAZ diplomi taotluse vorm ning ka kogu selle diplomi reeglistik on saadaval aadressil:

http://cq-amateur-radio.com/cq_awards/cq_waz_awards/012804_cq_wazrules_English.pdf
 
 Toome alljärgnevalt ära selle reeglistiku lühikokkuvõtte:

 
  • kõik sided peavad olema kahepoolsed ja peetud vastastikku samal tööliigil. Arvesse ei lähe cross-band ja cross-mode QSO-d;
  • tööliikide järgi liigitatavad diplomid (WAZ By Mode) antakse välja sidede eest järgnevalt: AM, SSB, CW, RTTY, SSTV ja Digital tööliigid (PSK-31, AMTOR, PACTOR ja Spread Spectrum);
  • lainealade järgi (WAZ By Band) on diplomeid võimalik saada järgnevalt: 160m (vajalik min. 30 tsooni ja on lubatud mixed mode), 80, 40, 20, 15, 10, 30, 17 ja 12m (ainult single mode ja 40 tsooni), satelliit, 6m ja EME (min. 25 tsooni ja mixed mode);
  • taotlejad, kes on saanud kinnitust 40 tsooniga igal 5 bändil, st 80, 40, 20, 15 ja 10m lainealal, saavad taotleda 5BWAZ diplomit, mille eelduseks on kõigi nende lainealade WAZ diplomite olemasolu. See diplom on ainult mixed mode tüüpi. Diplomi taotlus peab olema eraldi vormistatud, kus tuleb siis ka märkida olemasolevate WAZ diplomite (lainealade kaupa) numbrid ja nende väljastuse kuupäevad;
  • tekst taotluse vormis peab olema kirjutatud kas trükitähtedega või printeriga. Ühe taotluse alusel saab ainult ühe diplomi;
  • iga WAZ diplomi hind on 12$ millele lisandub (kui taotluseks saadetakse QSL-d USA-sse) postikuludeks 40 QSL-i puhul 4$ lihtkirja või 11.50$ tähitud kirja puhul;
  • WAZ diplomite taotlused tuleb saata WAZ programmi kuraatorile: 
           FLOYD GERALD
POB 449
WIGGINS MS39577-0449
USA
 
  • meile lähimad WAZ diplomite QSL-kaartide kontrolörid on:
YL2MU, Serge Hochberg
P.O. Box 22
Jelgava LV-30001
Latvia
  
OH2BLF, Ilkka Mökönen
Pärenkuja 4
05460 Hyvinkää
Finland
e-mail: 
 

Vähemalt üks WAZ diplom võiks küll igal DX-jahtijal olla!
 
Enn, ES1AR


P.S. Alates 2018.a. on WAZ lülitatud ka LoTW süsteemi ning WAZ-i taotlusi saab nüüd vormistada ka elektroonselt LoTW kinnituste baasil. Eesti LL KV 2020.a. hooaeg on alanud, esimene etapp oli 4.jaanuaril, teine aga juba tuleval laupäeval, s.o. 8.veebruaril. Reeglites on üks täiendus - aasta kokkuvõttes autasustatakse ka parimat QRP (kuni 10W) jaama! Arvutiga võistlemiseks soovitame jätkuvalt kas N1MM-i või DXLog'i, millele on olemas ka sobiv seadistus. Vaata N1MM-i kasutamise juhiseid siin (LL KV lühiinfo lõpus)! 
 
Eelmise aasta koondtulemustega saab tutvuda siinsamas avalehel veidi allpool. Samas on ka link LL KV kodulehele, mille abil on võimalik oma logi arvestuse jaoks üles laadida ning ka näha kõikide logi saatnud jaamade pakutud tulemusi. 
 
Tutvuge veidi uuendatud võistluse juhendiga siin!

Kutsume ka D-klassi jaamu karikavõistlustest osa võtma, sest neile on 80m SSB-s lubatud töötada 10W-ga! (Lapsevanemad, võtke see teadmiseks!) 

Edukat võistlemist!

LL toimkond