ERAÜ QSL-talituse ülesanded

Väljavõte ERAÜ põhikirjast:

"1.5. Oma eesmärgi saavutamiseks Ühing:
1.5.5. korraldab ja hoiab üleval oma liikmete rahvusvahelist QSL-vahetust, luues selleks vastava talituse".                  
                   

Tulenevalt ERAÜ Põhikirjast, on Ühingu QSL-talituse ülesanneteks:

-    jaotada sissetulevad postisaadetised kutsungi-piirkondade järgi ja edastada need kohtadele, seda vajadusel ka posti teel;
-    sorteerida liikmetelt laekuvad QSL-kaardid sihtmaade järgi, need pakkida ja kaaluda, koostada vastavad saatedokumendid ja postitada kaardid IARU liikmesmaade QSL-talituste või büroode aadressidel.

ERAÜ QSL-talitus vahendab liikmete QSL-kaarte ainult IARU liikmesmaade vastavate ametlike talituste kaudu. 
Kirjeldatud toimingud ja nende ülalpidamine rahastatakse ERAÜ eelarvest (liikmemaksudest), täiendavaid kulutusi Ühingu liikmetele sellest ei teki.

Juhised kaartide sorteerimiseks

QSL-talituse toimimise edukusele aitab kaasa selle teenuse kasutajate heatahtlik kaasabi. Selleks on järgmiste normide järgimine:

-    pärast QSL-kaartide väljakirjutamist korrespondentidele ja enne nende QSL-talitusele esitamist, tuleks need sorteerida pakki (sõltumata kogusest) korrespondentide kutsungite eesliidete tähestikulises järjestuses ja numbriliste eesliidete korral nende numbrite tõusvas järjestuses.


Näide: A4.., A6..., AP, B..., BV, C3, CE jne; 3A, 4K, 5A, 6V, 7Q jne.
NB!  Kaartide pakki paigutamisel mitte kasutada vahelipikuid!
 
Juhul, kui korrespondendi kutsung on kombineeritud (näiteks JW/ES5JR), tuleb kaart asetada järjestusse põhikutsungi eesliite (ES5) või antud korrespondendi QSL Manageri kutsungi järgi. Seejuures peab kaardi saatja olema veendunud, et konkreetne DX-operaator või selle manager tõesti kasutab oma rahvusliku QSL-büroo vahendusteenust.


Kui kutsungi eesliide erineb põhiliselt kasutatavast eesliitest, tuleb selline kaart paigutada põhilise eesliite pakki.

Näide: 2E=>G, HF=>SP, EM=>UR jne.

Kui kutsungi number eesliites omab tähtsust kaardi edasisel postitamisel (ES, VK, R/UA ja  W/K/KH/KL/KP), tuleb sellised kaardid sorteerida nende numbrite tõusvas järjestuses.

Näide: ES1, ES2, ES3 jne, VK1, VK2, VK3 jne, R/UA1, R2/UA2, R3/UA3 jne, W1/K1, W2/K2, jne, AH2/KH2, AH3/ KH3, AH6/KH6 jne, AL7/KL7, KP2, KP3, KP4.

NB! USA ja UA jaamadele suunatud kaardid kuuluvad sorteerimisele ainult eesliidete numbrite tõusvas järjestuses ja pööramata seejuures tähelepanu numbrile kaasnevatele eesliite tähe-kombinatsioonidele. Ainuke erand puudutab USA neljandat kutsungipiirkonda, kus on kaks rahvusvahelist QSL-bürood. Sellepärast erandlikult kõik sinna piirkonda saadetavad kaardid tuleb sorteerida kaheks, s.o. W4/K4 (eesliites ainult üks tähemärk) ja kõik muud neljad s.o. kui eesliites on kaks tähemärki, näiteks WA4, KB4 jm.


Soovitused kaartide valmistamiseks

QSL-kaartide valmistamisel tuleks hoida kaardi mõõtmed piirides 85...90mm x 135...140mm. Sellised kaardi mõõtmed tagavad kõige paremini QSL-kaardi algkuju säilimise standartsetes postipakkides ja sihtkoha maade QSL-büroode sorteerimis-kastides;

Kaartide aluspõhja paber on soovitav valida vahemikus 120...240 g/m²;

Kaardi kujundamisel jälgida, et korrespondendi kutsung oleks loetav kaardi ülemisel poolel, soovitav paremal ülanurgas. Juhul, kui see paikneb mujal, tuleb kaardi tagaküljel kutsung korrata soovitatud moel. Kutsungid kirjutatakse ainult suurte trükitähtedega!


QSL-talituse kontaktid

ERAÜ QSL-talituse muutunud (!) postiaadress on: ERAÜ, p/k 80, Rävala pst 8-111B, 10143 Tallinn. 
QSL-talituse asukoht on samuti alates oktoobrist 2019 muutunud - talitus paikneb büroohoones aadressiga Rävala pst 8, Tallinn,
1.korrus, tuba nr B111 ja on avatud külastajatele tavapäraselt kolmapäeviti kl.14.30 kuni 18.00.  

QSL-talituse juht on Aive Ojamets, ES2YW - e-post es2yw[ät]erau.ee ; tel 56 243369  

QSL-talituse ruumi asukoht ning selleni jõudmise tee on toodud alljärgnevatel joonistel:

Ravala8 B1 KORIDOR

 

 Ravala8 A1       
                   
  

Juhatus

Ühingu juhatus valiti 7-liikmelisena järgnevaks kolmeks aastaks ERAÜ üldkoosolekul Türil 27. aprillil 2024.a. 

 

Juhatuse esimees                                  Arvo Pihl, ES2MCJuhatus 2024
                                                               gsm: 50 94900
                                                               e-post: es2mc[ät]erau.ee

Juhatuse aseesimees                            Argo Laanemaa, ES6QC 
laekur,                                                    gsm: 50 53351
                                                               e-post: es6qc[ät]erau.ee

Juhatuse liige,                                        Kristjan Kass, ES7GM
PR-koordinaator                                     gsm: 51 929 550 
                                                               e-post: es7gm[ät]erau.ee

Juhatuse liige,                                        Toivo Hallikivi, ES2RR
LL-toimkonna esimees                           gsm: 53 030 348
                                                               e-post: es2rr[ät]erau.ee


Juhatuse liige                                         Villi Vilepill, ES3VI
IT-koordinaator                                       gsm: 50 80 152
                                                               e-post: es3vi[ät]erau.ee

Juhatuse liige                                         Igor Päss, ES0IA
                                                               gsm: 50 43342
                                                               e-post: es2ipa[ät]erau.ee

Juhatuse liige                                         Heldis Anderson, ES3EA
                                                               gsm: 58 847 508
                                                               e-post: es3ea[ät]erau.ee

 

Toimkonnad ja komisjonid:

LL-toimkond                                          Toivo Hallikivi, ES2RR
                                                              gsm: 53 030 348
                                                              e-post: es2rr[ät]erau.ee

ULL-toimkond                                       Mart Tagasaar, ES2NJ
                                                             gsm: 51 07808
                                                             e-post: es2nj[ät]erau.ee

Järelvalvetoimkond                              Jüri Ruut, ES5JR
                                                             gsm: 55 16384
                                                             e-post: es5jr[ät]erau.ee
                                                             Liikmed:
                                                            Toomas Soomets, ES5RY
                                                             Viljo Allik, ES5PC
                                                            Tambet Viitkar, ES5TVI 

Kesk-eksamikomisjon                          Tiit Ling, ES1MW
                                                             tel: 608 7167
                                                             e-post: es1mw[ät]erau.ee

Raadio-orienteerumine (ARDF)           Kalle Kuusik
                                                             gsm: 50 50472
                                                             e-post: ardf[ät]erau.ee

 

Ajalootoimkond                                    Mati Russi, ES2RDX
                                                             gsm: 56 562 282
                                                             e-post: es2rdx[ät]erau.ee

 

Juhatuse esindaja ETSL-is                  Jüri Ruut, ES5JR
                                                             gsm: 55 16384
                                                             e-post: es5jr[ät]erau.ee

 

 
Eksami-kvalifikatsioonikomisjonide koosseisu ja kontaktid leiad siit!
 

 

Kuidas saada ERAÜ liikmeks?

Ühingu liikmeks astumine on loomulik samm raadioamatööriks saamisel. Seega parim võimalus on anda vastav avaldus koos kvalifikatsioonieksami sooritamisega Sinu elukoha järgsele eksamikomisjonile. Avalduse vormi (doc-failina) leiad siit!

Eksamikomisjoni liikmed on üldjuhul ka antud regiooni aktiivsemad ning autoriteetsemad raadioamatöörid, seega saad nende poole pöörduda ühingu liikmeks astumise küsimuses ka hiljem, olles juba kutsungiga raadioamatöör. Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti (TTJA) poolt kinnitatud eksamikomisjonide koosseisud ning kontaktandmed leiad siit!

Loomulikult võid pöörduda ka otse ühingu juhatuse poole, saad vajaliku info ning tegevusjuhised liikmeks astumise kohta. Juhatuse kontaktandmed leiad siit!
 

Millised on ühingu liikmeks olemise maksud?

Ühingu tegevliikmed tasuvad igal aastal liikmemaksu, mille suuruse konkreetseks aastaks otsustab Ühingu üldkoosolek. 2024.a. eest (jäid 2023.a. võrreldes samaks) on ERAÜ üldkoosoleku otsusega kehtestatud järgmised maksumäärad:

1. tegevliige vanuses alla 65 a. - 40 EUR 

2. tegevliige vanuses 65 a. kuni 80 a. - 20 EUR 

3. pereliige* , seeniorliige (vanus 80 a. või üle) ja invaliidsust või puuet omav tegevliige - 5 EUR 

4. tegevliige vanuses 18 kuni 26 a. (noored tegevliikmed) - 20 EUR 

* pereliikmeks on ühingu tegevliikmega samas leibkonnas olev isik, kes on kas tegevliikme abikaasa/elukaaslane või tegevliikme poolt ülalpeetav (näit. tegevliikme 18 a. vana õppiv laps).

Ühtlasi on üldkoosolek volitanud ERAÜ juhatust võimaldama liikmetel tasuda liikmemaksu ka püsikorraldusega - 3.5 eurose kuumaksega 12 kuu jooksul. Kellele selline alternatiiv meeldib ning on rahaliselt sobivam - kasutage!

Ülaltoodud maksumääradest väiksema liikmemaksu tasumiseks peab liige kirjutama juhatusele vastava avalduse (vt. all).

Vastavalt ERAÜ põhikirjale on ühingu noorliikmed (kuni 18 a. vanad ühingu liikmed) aastamaksust täielikult vabastatud.

Liikmemaksu vähendamise taotlemiseks saatke vastav kirjalik avaldus juhatuse nimele. Avaldust saab läkitada ka elektronposti teel aadressile . Liikmemaksu võidakse vähendada kuni väikseima kehtiva maksumäärani (5 EUR). Avalduse esitamise tähtaeg – 31. detsember.

 NB! Ühingu liikmeks astuja tasub jooksva aasta liikmemaksu järgmise korra alusel: 

Liitumisel I kvartalis (jaan. – märts) - 100% aastamaksust

Liitumisel II kvartalis (apr. – juuni) - 75% aastamaksust

Liitumisel III kvartalis (juuli – sept.) - 50% aastamaksust

Liitumisel IV kvartalis (okt. – dets.) - 25% aastamaksust

Liikmemaksusoodustusega liikmed (65 a. ja vanemad, noored tegevliikmed (18-16 a) ja pereliikmed) tasuvad liikmeks astumisel aastamaksu proportsionaalselt vähem vastavalt ülaltoodud protsentidele. Noorliige tasub tegevliikme staatusesse üleminekul oma esimese aastamaksu tegevliikmena oldud esimese täieliku kalendriaasta eest.

 
Ühingu liikmemaks tuleb tasuda ERAÜ arveldusarvele nr. EE732200001120066318 Swedbank'is. Makse saajaks on EESTI RAADIOAMATÖÖRIDE ÜHING. 

 NB! Ärge unustage makse “selgituse” kohale märkida makse sooritaja kutsungit ning millise perioodi eest tasutakse! 

Ühingu aastamaks järgmise aasta eest tuleb tasuda hiljemalt eelneva aasta lõpuks, s.o. 31. detsembriks!

Kolleegid! Ühingu iga liikme poolt õigeaegselt tasutud aastamaks on selleks aluseks, millele toetudes ERAÜ kui organisatsioon saab edukalt toimida!
 

Lugupidamisega,

ERAÜ juhatus