Logiprogrammid ULL võistlusteks

N1MM 
Seoses Eesti ULL Välipäeva reeglite muutustega (üleminek perioodi-põhisele kordus-side meetodile) on päevakorda tõusnud Eesti ULL võistluste jaoks sobiva reaalajas töötava logiprogrammi leidmine. ULL toimkond soovitab selliseks programmiks valida vabalt alla laaditava ja maailma ehk ühe populaarseima LL-võistlusprogrammi N1MM Logger+. Selle programmi jaoks on võimalik ka ise luua vastavaid seadistusfaile (udc-faile), mis võimaldavad defineerida kohalikke (ja mitte rahvusvahelises nimistus olevaid) väiksemaid võistlusi, ka ULL tööks. Eesti ULL võistluste tarvis on N1MM põhivalikus olemas VHFNAC, mida tuleks kasutada ULL KV-s, ULL Välipäeva tarvis on aga loodud vastavad udc-failid, mis võimaldavad N1MM-i kasutamist ka uuenenud reeglitega välipäeval. 

Tutvu N1MM kasutamisega ULL Välipäeval siin!

Vaata N1MM kodulehte siin! 


SM0LCB
Üks populaarseimaid, nii Skandinaavias kui Baltimaades ULL võistlustes kasutatavaid logiprogramme on ka nt SM0LCB poolt loodud Logger - paindlik (võimaldab defineerida erinevaid punktiarvestus-süsteeme, teha endale sobiv täiesti uus conf vmt), küllalt lihtne seadistada (kui mõned peamised nõksud kätte saada...), ei ole riistvara suhtes nõudlik, on töökindel jne. Puuduseks on, et kaasaegsetel Windows'i arvutitel tuleb töötada nn DOS-i aknas ning et Logger on programmeeritud DOS-i graafika-võimalusi silmas pidades, seega ekraanil avanev pilt ei ole väga moodne... Oluline on ka see, et antud programmi enam edasi ei arendata, seega tehnilist tuge siin tulevikus enam oodata pole. Sellele vaatamata, päris arvestatav hulk täna Eesti ULL karikavõistlustes osalevaid operaatoreid kasutab veel Loggerit. NB! SM0LCB Logger'it ei saa seadistada ULL Välipäeva uue kordussidede reegli põhiselt, st nn tuuride põhimõtet järgima, seega VP-l Loggeriga võisteldes (mida saab jätkuvalt teha, kuid teises perioodis on paljude sidede punktid ilmselt nullid) pead pärast oma tulemuse ümber arvutama... 

Vaata Loggeri kodulehekülge siin!DX-Log
DX-Logis on kenasti kõik eesti ULL võistlused sisse integreeritud. Tuleb vaid enne võistluse algust vastav logi luua. Logis on võimalik kõike käsitsi muuta, sh näiteks mode ja sagedust. Küll aga oleks ikkagi hea kui jaama ning arvuti vahel oleks ühendus. Sobivad nii erinevad valmis toodangud (Microham, RigExpert jms) kui ka tavalised USB-COMport kaablid.

Videõpetuse leiab siit - https://www.youtube.com/watch?v=Sj1FW_sFJZI&list=PLocD-w_5-Mz6_XwZBmopHGfozUgmCxjCD


CGLog
Viimasel ajal on populaarsust võitnud LY2CG poolt Windows-i keskkonnale loodud CGLog2 programm, mille plussideks on kaasaegne kasutaja-sõbralik liides, eesti keele valiku võimalus programmi keskkonna keeleks, mitmete just meile oluliste (ja ka Eesti kohalike) võistluste valmisseadistatud confid jne. Ka ES ULL Välipäeva uute kordusside reeglitele vastav seadistus on CGLog'i jaoks ette valmistatud - vastavad template failid on alla laaditavad siit! Samas ei ole mitte kõik antud programmiga töötada proovinud Eesti jaamad suutnud vältida probleeme, mis ilmsesti tulenevad küll pigem konkreetsest kasutaja arvutist ja selle Windows'i seadistustest, ent on siiski pahatihti rikkunud katsetaja võistluse ning edasise soovi just seda logiprogrammi kasutada. Samas on ka palju neid, kellel CGLog2 töötab laitmatult, seda nii ULL- kui ka LL-võistlustes. Probleemide tuumani ei ole aga teadaolevalt veel jõutud. :)


CGLog2 koduleht on siin!Palju erinevaid logiprogramme, mille hulgas sobivaid ka ULL-tööks, leiab aga AC6V kodulehel - vt siin!  Kui võistlesid siiski paberlogiga, sisesta hiljem oma aruanne edi-generaatorisse, millest on mitmeid versioone:

http://ok2kjt.net/edi/  

Simple EDI Generaator by ES1BBQ

ES1BBQ - ES ULL Välipäeva EDI logirakendus

Kui aga oled võistelnud mingi programmiga, mille tulemuseks on vaid adif-formaadis logi, siis sellest edi-faili tegemiseks vaata juhist siin!

Nii saad pärast ikkagi nõuetekohase edi-faili kohtunikele saata!