ES OPEN HF logiprogrammide soovitusi

 

Üldjuhul ei ole ES Open võistlus-tarkvarade testide nimekirjas, seega ei saa seda menüüst otse valida. Eranditeks on siin nt SuperDuper (vt all), DX-Log (vt all) ja CGLog2 (samuti N1MM+ peale alltoodud protseduuri läbitegemist, mille tulemusena muutub ES Open N1MM-is nn "user defined contestiks"). Kuid põhimõtteliselt sobivad meile kõik programmid, mille puhul on tunni vahetusel võimalik kordus-sidede arvestus (nn dupe sheet) taas nullida, st et saaks uues tuuris jälle kõigiga töötada - punktiarvestuse saab hiljem teha ka käsitsi juurde.

Teiseks võimalikuks lahenduseks kordus-sidede osas on igat tundi alustada uuest aknast uue logifailiga - vt nt Win-Testi õpetus.

Leidub ka selliseid programme (nt CGlog2), milles saab kordusside pidamise perioodi ise conf-i failis defineerida. Kuna kordajateks on erinevad ES prefiksid, siis on näiteks võimalik kasutada WPX võistluse confe (TRLog'i puhul seda tehaksegi - vt TRLog'i juhend), samas tuleks silmas pidada, et hiljem tuleb kõik teised prefiksid kordajast peale ES-de sel juhul eemaldada ja punktid ise käsitsi kokku võtta - seda juhul, kui ei õnnestu WPX-i conf-i vastavalt muuta ja töötate lihtsalt WPX-i seadistustega.

Alljärgnevalt anname juhiseid konkreetsete programmide jaoks:

N1MM+ 
N1MM+ programmi kasutamiseks mõeldud konfiguratsioonifailid ja juhised koos failidega saab siit.
LL-toimkond soovitab ES Open'i jaoks N1MM+ kui kaasaegset, Windows'i keskkonnas töötavat võistlusprogrammi, milles on eeltoodud muudatuste tegemisel võimalik võistelda ilma "lisa-kavalusi" rakendamata! :)

Win-Test:
- Kasuta näiteks Russian DX contesti konfiguratsiooni MIXED modes (kui osalete SSB või CW klassis, siis muidugi pole MIXED vaja). RDXC on mixed mode contest ja seetõttu ta lubab korrektselt iga jaamaga töötada mõlemas tööliigis mõlemal sagedusalal - kokku 4 korda tuuri jooksul!
- Ava enne võistlust 4 erinevat akent Win-Testiga erinevate logifaili nimedega, aga sama konfiguratsiooniga. Pärast iga tuuri lõppu vaheta lihtsalt akent, vali menüüst EDIT->EDIT SERIAL NUMBER ja sisesta jooksvalt õige number ning tööta edasi uues aknas. Saad taas jällegi iga jaamaga mõlemal bändil ja model ühe side teha.
- Kordajaid ja sidepunkte muidugi õigesti ei arvestata, kuid kordajate jaoks soovitame lihtsalt eraldi paberil neid ükshaaval maha tõmmata kui töötatud on, sest maksimaalne arv on ju vaid 36 (18 ühes modes).
- Pärast võistlust tee igast logist cabrillo fail ja tõsta ühte faili kokku, muud ei ole vaja muuta, sest kordajaid ja sidepunkte selles cabrillos õigesti ju ei ole. Saate punktid ise käsitsi kokku võtta ja skooriks märkida, ent kontrollimise käigus arvestatakse tegelik tulemus nagunii kohtunike poolt õigesti kokku.

Win-Test on tõsiste contest-man'ide seas üks enim kasutatavaid programme, selle hinnaks on 50 EUR-i ja seda saab hankida nende kodulehelt.
 
DX-Log: 

Youtube on lisatud eesti keelne juhend. Klikka SIIA!

DX-Log on põhimõtteliselt Win-Testi analoog logiprogramm, mida on juba üksjagu aega arendatud. Logi on kättesaadav siit. Erinevalt Win-Testist võimaldab DX-Log modifitseerida kõiki contest faile (just nagu N1MM). Käesoleva seisuga on olemas kõik ES võistlused (ka ULL) va käsivõti. DX-Logi kasutamiseks ei ole oluline arvuti ja jaama vahelise liidese kasutamine, ent see eeldab sellisel juhul operaatori väga tähelepanelikku bandi ja mode vahetust. Tihti võib juhtuda see, et võistlushoos mode või bandi vahetades jääb see logiprogrammis tegemata. Sellisel juhul oleks ikkagi hea kui oleks arvuti ja jaama vahel mõni interface (Microkeyer, EZmaster, Rigexpert, Omnirig vms). See kindlasti väldiks vigade tekkimist.  

- Logi avades tuleb luua uus võistlus (soovitan My Documents alla luua eraldi kaust "DXLog"), valida vastav kategooria milles võistlete ning kindlasti määrata ka oma kutsung.
- Pärast logi loomist, on kõige olulisem toiming Options menüüst konfiguratsiooni määramine. Olenevalt siis millisesse COM-porti on määratud teie raadio ja keyer, samad seaded tuleb teha ka konfiguratsioonides. Olgu märgitud, et väga oluline on see, et ühenduse kiirus (bits per second) vastaks teie jaama kiirusele.
- Edasi saate juba Windows menüüst kujundada logiprogrammi täpselt nii nagu teile meeldib. Kindlasti multiplier aknakeses vajutage parem klikk ja veenduge, et näeksite kõikide bändide kaupa kordajaid. Hetkeseisuga pakub ta võistluse käigus ka enda regiooni kordajaks, ent hilisemal arvutusel saate te need lihtsalt välja arvata.
- Kõik lisavõimalused, nagu näiteks RBN-i ja clusteri kasutamine on tehtud automaatseks. Selleks tuleb Commands menüüst valida endale meelepärane cluster ning see käivitada.

- CW sõnumid on DXLogis juba olemas. Kes tahab neid muuta peab kutsungi reale kirjutama tähed MSGS ja vajutama enter. Sellisel juhul avaneb uus aken, mille vasakpoolses tulbas on näha kõik CW sõnumid. Hetkel näeb see välja selline:

F1=TEST $MYCALL $MYCALL
F2=$SPACEBAR$LOGGEDCALL 5NN $SERIAL (Spacebar liigutab kursori automaatselt järjekorranumbri reale, Loggedcall saadab välja kutsungi reale kirjutatud kutsungi)
F3=5NN $SERIAL
F4=$CR$CORRECT TU $MYCALL (CR tähistab enter nupu funktsiooni ja lööb side logisse, Correct aktiveerub juhul kui kutsungi real on tehtud parandus)
F5=$MYCALL
F6=NR
F7=?

Ehk siis kõige tavapärasem stsenaarium näeb välja selline, et CQ andmiseks vajutate F1. Kui keegi vastab, siis F2 ning kui side on kinnitatud siis F4. Juhul kui tegeled teiste jahtimisega, siis kõigepealt saadate oma kutsungi F5 nupuga ning oma numbri F3 nupuga. Sellisel juhul lööte pärast side lõppu enteriga ise side logisse.

- Võistluse lõpus on File menüü all vajalik valida Export ning luua Cabrillo fail, mille võite salvestada siis juba loodud DXLog folderisse.

Kes jääb hätta saab infot ES7GM-i käest.

SuperDuper

   
SuperDuper (autoriks EI5DI) on programm, milles on kohe olemas ES Open'i seadistus (tuleks valida vastav template), kordussidede lubamiseks tuleb tunni vahetusel kasutada SETDUPE käsku, millega saab korduste kontrolli alustada uuesti.
SuperDuperi saab alla laadida aadressilt: http://www.ei5di.com/

TRLog


N6TR-i poolt loodud TRLog on samuti küllalt populaarne võistluste logiprogramm, ehkki uuema aja, Windows-ile sobiva(ma)d tarkvarad on TR-i laiemast kasutusest tänaseks paljuski juba ka välja tõrjunud. TRLogi saab endale tasuta alla laadida lehelt: http://www.trlog.com/free.shtml . Samal, TRLog'i kodulehel soovitame tutvuda selle programmi kirjeldusega ning omadustega. Küll on aga UA4WLI loonud TRLog'i baasil sellest Windows'i versiooni, seda saab alla laadida lehelt: http://www.tr4w.com/  - soovitame katsetada, eriti neil, kellele TR-i üldine kasutusloogika on meeltmööda.

Alljärgnevalt on toodud juhised TRLog'i (ei kehti Windows'i versiooni kohta) kasutamiseks ES Open testis.
Alustuseks lae endale siit alla zip-fail! See sisaldab kolme faili, mille edasiseks kasutamiseks saad juhised siit!       
Küsimuste korral pöördu TRLog'i staažikate kasutajate (nt ES5QX) poole. 
 

Võistlesid siiski paberlogiga - kuidas edasi? 


Kui võistlesid siiski ilma arvutita ja tegid logi käsitsi (st paberile), siis on kohtunikel SUUR PALVE - tulemuste kiiremaks saamiseks säästa kontrollijate aega ning sisesta ISE oma sided arvutisse. Sobivaks programmiks, millest saab tekitada Cabrillo formaadis logi on ES5JR-i poolt tehtud Exceli macro - lae see alla siit!

Seal on kaks sheet'i, esimene on andmete sisestamise leht, kus määrad ära oma kutsungi jt personaalsed andmed, võistlusklassi, kuupäeva, edasi aga sisestad väljade kaupa nõutud sideandmed. NB! Selle programmiga töötamiseks peab olema lubatud "macrode kasutamine", st arvuti võib küsida, et kas seda lubada - siis vali "enable"!

Sisestamise töö hõlbustamiseks on võimalus, et nt ei pea märkima kellaaja korral alati tundi, kui see on sama jmt (vt punaste linnukestega ruutudel ilmuvaid kommentaare). Kolm viimast kollast tulpa täidetakse automaatselt, sinna esialgu midagi ei sisesta!
Kui oled sisestamise lõpetanud, siis vajuta paremal ülanurgas asuvat halli kasti (Logi väljade lõplik täitmine ja kontroll) - see täidab siis eelnevalt "poolikult" täidetud väljad, samuti eelmainitud kollased väljad (nt raportid) jne. Cabrillo logi tekib teise sheet'i, vt sheet Cabrillo. See on puhas tekstifail, mida saate sealt kopeerida nt Notepad'i (võite ka kasutada halli nuppu Cabrillo salvestamine - kui see ei peaks töötama, siis on kindlam kasutada lihtsalt "copy-paste" funktsiooni Cabrillo sheedilt) - ja ongi logi tehtud!  
       
Edukat võistlemist ning aruannete vormistamist!