ERAÜ ÜLDKOOSOLEK 2021

ERAÜ korraline aasta üldkoosolek toimub taaskord lühivariandis ja suvekokkutulekul - laupäeval, 3. juulil 2021 algusega kell 14.00 Alujoa puhkekeskuses Ida-Virumaal.

Päevakorras:
- 2020.a. tulude-kulude kinnitamine ja hinnang juhatuse tööle
- 2021.a. eelarve arutelu ja eelarve kinnitamine
- 2022.a. liikmemaksu suuruse otsustamine
- ühingu juhatuse valimine järgmiseks 3-aastaseks perioodiks
- muud teemad ning algatatud sõnavõtud

Üleliigne pole ka kolleegi volitamine, kui ise kokkutulekule tulla ei saa. Volitus peaks olema seekord kas digitaalselt või omakäeliselt allkirjastatud, lihtsast e-kirjast ei piisa. Volituse vormi leiab rubriigist "ARJ tööloa taotlemine ja dokumentide vormid". 

Kohtumiseni Alujoal!

ERAÜ Juhatus