ERAÜ ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED

Kevadel ära jäänud, kuid meie suvelaagris 15. augustil toimunud ühingu üldkoosolekul oli esindatud 61 ERAÜ liiget (kohal 55 ja volitusi 6), seega oli koosolek vastavalt põhikirjale otsustusjõuline. Koosolekul anti liikmetele ülevaade ühingu juhatuse tööst eelnenud perioodil, kinnitati eelmise aasta majandustegevuse aruanne ning võeti vastu 2020.a eelarve. 2021.a ühingu liikmemaksude suurusi otsustati mitte muuta. Koosoleku poolt kinnitatud 2019. a majandustegevuse kokkuvõte ja 2020. a eelarve on saadaval kodulehe registreeritud liikmete sektsioonis, protokoll avaldatakse hiljem.

Kõigile suur tänu aktiivse kaasalöömise eest!

ERAÜ juhatus