ERAÜ ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED

Türil 27. aprillil toimunud ühingu üldkoosolekul oli esindatud 85 ERAÜ liiget (kohal 37 ja volitusi 48), seega oli koosolek vastavalt põhikirjale otsustusjõuline. Koosolekul anti liikmetele ülevaade ühingu juhatuse ja toimkondade tööst eelnenud perioodil, kinnitati eelmise aasta majandustegevuse aruanne ning võeti vastu 2024.a eelarve. 2025.a ühingu liikmemaksude suurusi otsustati üle paljude aastate nüüd ka tõsta. Ühtlasi valis koosolek uue juhatuse ning järelvalvetoimkonna koosseisu järgmiseks 3 aastaks - vt seda infot siin! Koosoleku poolt kinnitatud 2023.a majandustegevuse kokkuvõte ning 2024.a eelarve on saadaval kodulehe registreeritud liikmete sektsioonis, koosoleku täieliku protokolli avaldame edaspidi.

Kõigile suur tänu osalemise ning kaasamõtlemise eest!

ERAÜ juhatus