ERAÜ ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED

Türil 29. aprillil toimunud ühingu üldkoosolekul oli esindatud 69 ERAÜ liiget (kohal 31 ja volitusi 38), seega oli koosolek vastavalt põhikirjale otsustusjõuline. Koosolekul anti liikmetele ülevaade ühingu juhatuse ja toimkondade tööst eelnenud perioodil, kinnitati eelmise aasta majandustegevuse aruanne ning võeti vastu 2023.a eelarve. 2024.a ühingu liikmemaksude suurusi otsustati mitte muuta. Koosoleku poolt kinnitatud 2022.a majandustegevuse kokkuvõte ning 2023.a eelarve on saadaval kodulehe registreeritud liikmete sektsioonis, koosoleku protokolli avaldame edaspidi.

Kõigile suur tänu osalemise eest!

ERAÜ juhatus