DXCC diplomiprogramm

  
Lühilaine raadioamatörism on algusest peale olnud meeltköitev eelkõige võimaluse pärast sidet pidada maailma kõikvõimalike paikadega. Seetõttu oli loomulik, et kolleegide seas said autoriteetsemateks need, kellel neid huvitavaid ja erilisi „paiku“ oli enam ette näidata. Neid amatööre hakati nimetama DX-de jahtijateks. Ühtlasi tekkis vajadus neid paiku ka kuidagi täpsemalt määratleda. Aluseks sellele pani 1935.a. ajakirjas QST ilmunud C.B. DeSoto, W1CBD artikkel „Kuidas arvestada töötatuid maid, üks uus DX-de arvestamise süsteem”. Selles artiklis ta esitaski lahenduse, milline on edukalt toiminud läbi mitme amatööride sugupõlve. Tema ettepaneku alusel ilmus ka 1937.a. esimene „maade” loetelu. See DXCC (DX Century Club) nimekiri, mida hoiab ARRL, on mõningate paranduste ja muudatustega olnud nüüd enam kui 70 aastat aluseks amatööride saavutuste hindamisele ja samanimelise diplomi väljaandmisele. DXCC arvestus katkes II Maailmasõja ajaks ja algas uuesti 1947.a., kusjuures arvesse läksid sided alates 15. novembrist 1945.a.
 
Juba DeSoto arvas, et DXCC „maad” ei tähenda sugugi ainult iseseisvaid riike, vaid kindlate kriteeriumite alusel eristatavaid geograafilisi ja poliitilisi entiteete (entity). Viimaste kriteeriume on ARRL korduvalt täpsustanud ja hetkel on kehtivas nimekirjas 340 „maad”. Seega edaspidi kasutatakse siin ülevaates entiteedi asemel suupärasemat sõna maa. Nimekirjast on aegade jooksul erinevatel põhjustel välja võetud 60 maad (deleated country). Kuid ajaloolise järjepidevuse tagamiseks lähevad nad DXCC arvestusse sisse juhul, kui side on peetud nendega enne 1. aprilli 1998.a., millal toimus uus põhjalik nimekirja revideerimine.  
 
DXCC nimekirja alusel annab ARRL välja samanimelist diplomit, millise saamiseks on vajalik esitada kinnitus sidede kohta vähemalt 100 taotluse esitamise ajal kehtiva maaga. See diplom on kui staatuse sümbol, mis eristab tõelist DX jahtijat muust amatööride seltskonnast ja on seetõttu austatuim ja populaarseim diplom suure hulga teiste diplomite seas.
 
DXCC diplomeid on 19 liiki, neile lisaks DXCC Honor Roll (aunimistu). Need oleks:
 
  • Mixed - sided peetud ükskõik millisel tööliigil;
  • Phone – kõik sided peetud raadiotelefoni teel;
  • CW       - kõik sided on peetud CW-l;
  • RTTY   - kõik sided on peetud raadioteletaibi teel (Baudot, ASCII, AMTOR jt digitööliikide vahendusel);
  • 160m, 80m, 40m, 30m, 20m, 17m, 15m, 12m, 10m, 6m, 2m, 70cm - ühe laineala diplom;
  • Satellite – satelliidi kaudu peetud sidede eest, kinnitus peab näitama satelliidi kaudu sidet;
  • 5BDXCC – kehtiva DXCC nimekirja alusel 100 kinnitatud QSO eest igal järgneval 5-l lainealal: 80, 40, 20, 15, 10m, täiendusi sellele võib saada sidede eest 160, 30, 17, 12, 6 ja 2m lainealadel;
  • DXCC Challenge Award’i saamiseks tuleb esitada kinnitusi vähemalt 1000 maa kohta (kokku) lainealadel 160-6m ja ainult jooksva DXCC nimekirja järgi. Siin ei ole paberdiplomit, vaid antakse seinaplaat (79 USD + postikulud). Maade arv ühel lainealal ei ole oluline. Iga aasta lõpul autasustatakse DXCC Challenge Awardi liidrit DeSoto karikaga ja medali saavad teisel ja kolmandal kohal olijad;
  • Honor Roll – see on DX saavutuste kõrgeim tase, mille taotlemiseks peab esitama kinnitusi vähemalt 331 kehtivalt maalt. Honor Rolli peetakse järgnevates klassides: Mixed, Phone, CW ja RTTY; #1 Honor Roll -  see on aunimistu tipp, mille saamiseks tuleb esitada kinnitused kõigilt kehtivailt DXCC nimekirja maalt. Honor Rolli seinaplaadi hind on 83 USD pluss postikulud ja #1 Honor Rollil on see 105 USD pluss postikulud. 
DXCC reeglites on eraldi kirjeldatud nõudmisi kahepoolsete sidede kinnituse kohta (tavaliselt on selleks QSL-kaart), mille alusel soovitakse saada DXCC diplomit. Kaardid tuleb kontrollimiseks saata kas otse ARRL’i peakorterisse või selleks ARRL’i poolt volitatud kontrollijale. Ei aktsepteerita fotokoopiaid ega elektroonilisel teel saadud kinnitusi (näiteks faxi, telexi, telegrammi või e-posti teel).
 
NB! Erandina kõlbavad kinnitused ARRL Logbook of the World kaudu.
 
 
Koos kaartidega tuleb esitada ARRL’i ametlik taotluse vorm (DXCC Application) koos loeteluga (DXCC Record Sheet), milliseid saab välja trükkida ARRL’i koduleheküljelt aadressilt:
 
 
Arvesse ei lähe rist-tööliikidel (st korrespondent on teist erineval tööliigil) peetud sided ega ka sided laevadega ja lennukitega, sealjuures isegi mitte ankurdatud laevaga. Kõik sided peavad olema peetud ühe ja sama DXCC maa piirest (ei ole oluline, et täpselt sama kustungi alt, tähtis on, et kutsung kuulub samale isikule – nt sobivad sided nii ES2MC-ga kui ka ES5MC-ga). Kinnitusel (QSL-il) peavad olema järgmised andmed: DXCC ametliku nimekirja järgi maa nimetus, tööliik, kuupäev, side kellaaeg ja laineala. Tuleb meeles pidada aga seda, et ei mindaks vastuollu DXCC juhendi p-ga 7, milles sätestatakse, et sided oleksid täielikus vastavuses taotleja maa side-ametkonna nõuetega. Eesti puhul tähendab see muuhulgas, et töötades kodupiirkonnast väljas, peab ka kutsungis number vastama sellele piirkonnale, kust töötatakse (või tuleb kasutada „murdu“). Ärge siis selle nõude vastu eksige!    
 
 
Nagu ülalpool oli mainitud, võib kaartide kontrollimiseks saatmise kulusid kokku hoida, saates kaardid ja taotluse vormi koos loeteluga ja maksevahenditega mõnele lähemal paiknevale volitatud kontrollijale – nt kas Rootsis või Soomes. Millised oleksid siis kulud oma esimese DXCC diplomi (koos rinnamärgiga) saamisel? Kõigepealt on see diplomi enda hind, mis ARRL’i liikmetele on12 USD, kõigile teistele aga 22 USD. Sellele lisanduvad postikulud diplomi ja QSL-kaartide tagasi saatmise eest ja muidugi ka taotluse ja QSL-kaartide kontrollijale saatmise eest. Kuna kaartide pakk on suur ja seetõttu postikulud Ameerikasse ja tagasi on oluliselt suuremad kui nende saatmine kas Rootsi või Soome, siis on kasulikum kogu seda protsessi korraldada mõne lähiümbruses asuva volitatud kontrollija kaudu. Soovitaksin enne saatmist kontakteeruda selle kontrollijaga e-maili teel ja täpsustada kõik vajalikud kulutused. Allpool on toodud nii ARRL’i aadress kui ka lähimate kontrollijate omad:
 
        1. ARRL Headquarters, DXCC Desk, 225 Main St., Newington, CT 06111, USA; e-mail:
        2. John Ahlbom, OH5NZ, Puustellintie 3E, Lappenranta, FIN-53200, FINLAND;   e-mail:
        3. Jan Hallenberg, SM5DJZ, Vassunda Andersberg, Knivsta SE-74191, SWEDEN; e-mail:
 
Peale taotluse esitamist on otstarbekas saatmisest mõne aja möödudes kontrollida selle laekumist ARRL-i. Seda näeb aadressil:  http://www.arrl.org/dxcc-applications-received , 
 
kus tähestiku järjekorras on toodud kõik saabunud taotlused. Allakirjutanu on oma taotlused esitanud OH5NZ kaudu ja mingeid probleeme pole esinenud.
 
DXCC edetabelid on kõikides liikides ja töötatud maade arvu järgi kõigile saadaval aadressil:
http://www.arrl.org/dxcc-standings.
 
Veel üks soovitus. Täiesti „ametlik“ maksmine diplomi eest on üsna kallis ja tülikas. Mina olen oma taotlused alati saatnud kättesaamise teatisega tähitud kirjana ja mõni kupüür selles ei ole kunagi tekitanud probleeme.
 
Head pealehakkamist ja edu DX-jahis!                 
 
Enn Lohk, ES1AR