WAZ diplomiprogramm

  
Üheks oluliseimaks diplomiks meie valdkonnas on kindlasti ka WAZ ehk Worked All Zones. See on USA-s ilmuva ajakirja CQ Magazine poolt välja antav diplom, mille põhiideeks on saada kinnitust 40-e sama ajakirja poolt määratud tsooniga peetud sidede eest (ajakiri jagas maailma geograafilisel alusel neljakümneks tsooniks).
Diplomile pandi alus juba enne II maailmasõda ja ta on selle aja jooksul läbinud ka pika muudatuste tee. Esialgu oli vaja diplomi saamiseks pidada sidet ükskõik millisel tööliigil (kas cw-l või phone-l) ja mistahes lainealal. Kuid ilmselt kommertshuve silmas pidades on tänapäeval WAZ diplomi variantide arv väga suur. Neid on võimalik saada kas lainealade kaupa või siis ka tööliikide kaupa. WAZ saamiseks tuleb esitada kindla vormi kohane taotlus koos QSL kaartidega. Vähendamaks postikulutusi taotluse esitamisel võib kaardid lasta kontrollida ka volitatud kontrolöridel, kes peale kontrollimist teeb ka vastava märke taotlusele.

WAZ diplomi taotluse vorm ning ka kogu selle diplomi reeglistik on saadaval aadressil:

http://cq-amateur-radio.com/cq_awards/cq_waz_awards/012804_cq_wazrules_English.pdf
 
 Toome alljärgnevalt ära selle reeglistiku lühikokkuvõtte:

 
  • kõik sided peavad olema kahepoolsed ja peetud vastastikku samal tööliigil. Arvesse ei lähe cross-band ja cross-mode QSO-d;
  • tööliikide järgi liigitatavad diplomid (WAZ By Mode) antakse välja sidede eest järgnevalt: AM, SSB, CW, RTTY, SSTV ja Digital tööliigid (PSK-31, AMTOR, PACTOR ja Spread Spectrum);
  • lainealade järgi (WAZ By Band) on diplomeid võimalik saada järgnevalt: 160m (vajalik min. 30 tsooni ja on lubatud mixed mode), 80, 40, 20, 15, 10, 30, 17 ja 12m (ainult single mode ja 40 tsooni), satelliit, 6m ja EME (min. 25 tsooni ja mixed mode);
  • taotlejad, kes on saanud kinnitust 40 tsooniga igal 5 bändil, st 80, 40, 20, 15 ja 10m lainealal, saavad taotleda 5BWAZ diplomit, mille eelduseks on kõigi nende lainealade WAZ diplomite olemasolu. See diplom on ainult mixed mode tüüpi. Diplomi taotlus peab olema eraldi vormistatud, kus tuleb siis ka märkida olemasolevate WAZ diplomite (lainealade kaupa) numbrid ja nende väljastuse kuupäevad;
  • tekst taotluse vormis peab olema kirjutatud kas trükitähtedega või printeriga. Ühe taotluse alusel saab ainult ühe diplomi;
  • iga WAZ diplomi hind on 12$ millele lisandub (kui taotluseks saadetakse QSL-d USA-sse) postikuludeks 40 QSL-i puhul 4$ lihtkirja või 11.50$ tähitud kirja puhul;
  • WAZ diplomite taotlused tuleb saata WAZ programmi kuraatorile: 
           FLOYD GERALD
POB 449
WIGGINS MS39577-0449
USA
 
  • meile lähimad WAZ diplomite QSL-kaartide kontrolörid on:
YL2MU, Serge Hochberg
P.O. Box 22
Jelgava LV-30001
Latvia
  
OH2BLF, Ilkka Mökönen
Pärenkuja 4
05460 Hyvinkää
Finland
e-mail: 
 

Vähemalt üks WAZ diplom võiks küll igal DX-jahtijal olla!
 
Enn, ES1AR


P.S. Alates 2018.a. on WAZ lülitatud ka LoTW süsteemi ning WAZ-i taotlusi saab nüüd vormistada ka elektroonselt LoTW kinnituste baasil.