Võistlusteks sobivad logiprogrammid

  

Arvutustehnika arenguga on jäädavalt möödas aeg, kui võistlustel kirjutati peetud sided käsitsi paberile, seejärel kirjutati need pikad logid (aga ka varemalt peeti ju sadu, isegi tuhandeid sidesid!) puhtalt ümber ning saadeti see "paras patakas" paberit võistluste kohtunikele... Tõepoolest, seda ei kujutaks kaasajal enam ettegi! :)

Õnneks on tänapäeval saadaval lai valik erinevaid arvutiprogramme, millega kohe online-režiimis oma võistluslogi pidada. See muudab raadioamatörismi sportliku poole oluliselt sisukamaks ("kirjatöö" maht on viidud miinimumi) ning plussiks on ka kohene ülevaade oma tulemusest, info statistilistest näitajatest jmt parameetritest, mida on edukaks võistlemiseks vaja. Muidugi on kaasaja tasemel programmid võimelised juhtima ka jaama, saatma eelnevalt sisseprogrammeeritud sõnumeid, olema ühenduses internetiga ja näitama saadaval ning vajalikke korrespondente jpm. Erinevate digitaalsete sideliikide võidukäik ja arvutite areng on aga omavahel kõige otsesemas seoses. 

Alljärgnevalt on toodud hetkel maailmas võistlusteks enim kasutatavad ja hinnatud programmid.


Win-Test

Win-Test on tõsiste contest-man'ide seas tõusnud ilmselt maailma kõige enim hinnatud ning kasutatavaks võistlustarkvaraks. Paljude võimalustega, väga hea statistikapaketiga, on see programm eelkõige sobiv just "klassikaliste" tööliikide (st CW ja SSB) võistlusteks. Programm on tasuline ja maksab 50 EUR-i, kuid on seda investeeringut väärt.

Vaata Win-Test'i kodulehte siin!


N1MM+

N1MM+ on tasuta allalaaditav vabavaraline võistlusprogramm, mis on seetõttu ka väga populaarne - eriti nn "pühapäeva-võistlejate" seas. Kasutajaliides on sõbralik, akende süsteem sobiv Windows'i keskkonnale. N1MM-i on võimalik ka ise võistlusi juurde defineerida (tuleb küll saada aru conf'i failide loomise loogikast), näiteks on loodud sobiv pakett meie ES Open'i jaoks. 

Tutvu Mammaste kokkutulekul peetud ettekandega N1MM seadistamisest siin!

Vaata N1MM'i kodulehte siin!

DX-Log

Youtube'i on lisatud eestikeelne juhend. Klikka SIIA!

DX-Log on põhimõtteliselt Win-Testi analoog logiprogramm, mida on juba üksjagu aega arendatud. Logi on kättesaadav siit. Erinevalt Win-Testist võimaldab DX-Log modifitseerida kõiki contest faile (just nagu N1MM). Käesoleva seisuga on olemas kõik ES võistlused (ka ULL) va käsivõti. DX-Logi kasutamiseks ei ole oluline arvuti ja jaama vahelise liidese kasutamine, ent see eeldab sellisel juhul operaatori väga tähelepanelikku bandi ja mode vahetust. Tihti võib juhtuda see, et võistlushoos mode või bandi vahetades jääb see logiprogrammis tegemata. Sellisel juhul oleks ikkagi hea kui oleks arvuti ja jaama vahel mõni interface (Microkeyer, EZmaster, Rigexpert, Omnirig vms). See kindlasti väldiks vigade tekkimist.  

- Logi avades tuleb luua uus võistlus (soovitan My Documents alla luua eraldi kaust "DXLog"), valida vastav kategooria milles võistlete ning kindlasti määrata ka oma kutsung.
- Pärast logi loomist on kõige olulisem toiming Options menüüst konfiguratsiooni määramine. Olenevalt siis millisesse COM-porti on määratud teie raadio ja keyer, samad seaded tuleb teha ka konfiguratsioonides. Olgu märgitud, et väga oluline on ka see, et ühenduse kiirus (bits per second) vastaks teie jaama kiirusele.
- Edasi saate juba Windows menüüst kujundada logiprogrammi täpselt nii nagu teile meeldib. Kindlasti multiplier aknakeses vajutage parem klikk ja veenduge, et näeksite kõikide bändide kaupa kordajaid. Hetkeseisuga pakub ta võistluse käigus ka enda regiooni kordajaks, ent hilisemal arvutusel saate te need lihtsalt välja arvata.
- Kõik lisavõimalused, nagu näiteks RBN-i ja clusteri kasutamine on tehtud automaatseks. Selleks tuleb Commands menüüst valida endale meelepärane cluster ning see käivitada.

- CW sõnumid on DXLogis juba olemas. Kes tahab neid muuta peab kutsungi reale kirjutama tähed MSGS ja vajutama enter. Sellisel juhul avaneb uus aken, mille vasakpoolses tulbas on näha kõik CW sõnumid. Hetkel näeb see välja selline:

F1=TEST $MYCALL $MYCALL
F2=$SPACEBAR$LOGGEDCALL 5NN $SERIAL (Spacebar liigutab kursori automaatselt järjekorranumbri reale, Loggedcall saadab välja kutsungi reale kirjutatud kutsungi)
F3=5NN $SERIAL
F4=$CR$CORRECT TU $MYCALL (CR tähistab enter nupu funktsiooni ja lööb side logisse, Correct aktiveerub juhul kui kutsungi real on tehtud parandus)
F5=$MYCALL
F6=NR
F7=?

Ehk siis kõige tavapärasem stsenaarium näeb välja selline, et CQ andmiseks vajutate F1. Kui keegi vastab, siis F2 ning kui side on kinnitatud siis F4. Juhul kui tegeled teiste jahtimisega, siis kõigepealt saadate oma kutsungi F5 nupuga ning oma numbri F3 nupuga. Sellisel juhul lööte pärast side lõppu enteriga ise side logisse. Aga loomulikult saate kõik sõnumid endale meelepäraselt ümber defineerida.

- Võistluse lõpus on File menüü all vajalik valida Export ning luua Cabrillo fail, mille võite salvestada siis juba loodud DXLog folderisse.

Kes jääb hätta saab infot ES7GM-i käest.

    
Writelog

Writelog on samuti spetsiaalselt Windows'i keskkonna tarvis programmeeritud võistlustarkvara, mis oli enne Win-Testi võidukäiku ilmselt üks enim hinnatud tasuliste programmide seas. Writelog on eelkõige mõeldud CW, SSB aga ka RTTY tööliikide jaoks. Writelog'i litsents maksab 30 USD.

Vaata Writelog'i kodulehte siin!


TRLog

N6TR-i poolt arendatud TRLog oli DOS-i ajastu parimaid võistlustarkvarasid, mis on paljudel siiani kasutusel. Eelkõige on TRLogi plussideks väga paindlikud võimalused defineerida sinna uusi võistlusi, mistõttu on just kohalike (ja tihti eriliste tingimustega) võistluste korral seda programmi sobiv kasutada. Vaata TRLogi kasutamise õpetust ES Open'i puhul siin! TRLog ei ole vabavara, ent vanemat versiooni saab ka tasuta alla laadida.

Vaata TRLog'i kodulehte siin!

UA4WLI on loonud TRLog'i baasil vabavarana TR-i Windows'i versiooni, seda saab alla laadida siit!


CGLog2

CGLog2 on Leedu amatööri, LY2CG poolt loodud Windows'i all töötav võistlustarkvara, mis sobib kasutamiseks nii lühi- kui ka ultralühilainete testides. Selle programmi plussideks on eesti keele valikuvõimalus töökeskkonna keelena, erinevate Eesti ja lähinaabrite kohalike võistluste (ka nt ES Open, meie LL karikavõistlused jne) olemasolu valikus (st ei pea kasutama muude võistluste kohaldatud conf'e), lihtne kasutajaliides. Peab paraku mainima, et mitte kõikidel seda tarkvara kasutada proovinutel ei ole õnnestunud seda laitmatult tööle saada, on esinenud arvuti hangumist ja muid tõrkeid. Ilmselt on probleemid Windows'i seadistustes ja lähtuvad konkreetsest arvutist, ent probleemide tuumani ei ole kahjuks jõutud. Samas on neid kasutajaid, kes sellega on töötanud väga erinevates võistlustes ning on programmi tööga igati rahul. Niisiis, soovitame proovida ja CGLog2 endale seadistada.

Vaata CGLog2 kodulehte siin!


UR5EQF

UR5EQF on Windows'i keskkonnale loodud, kompaktne ja hõlpsalt käsitletav logiprogramm, mis ei nõua arvutilt erilisi ressursse. Programm on mõeldud raadioamatöörile või SWL entusiastile nii igapäevaste kui ka võistlussidede pidamiseks, statistikaks ning QSL-andmebaaside haldamiseks. Sellel on lihtne ja mugav kasutajaliides, suur valik erinevaid instrumente, võimalus lisada ja ise defineerida täiendavaid (uusi) võistlusi jmt. Tutvu UR5EQF-i põhjalikuma ülevaatega siin. Programm on tasuta alla laaditav:

vaata UR5EQF kodulehte siin! 
 


... loetelu ootab täiendusi ja kaastöid!