ERAÜ ÜLDKOOSOLEK 2020

ERAÜ korraline aasta üldkoosolek toimub seekord lühivariandis ja suvekokkutulekul - laupäeval, 15. augustil 2020 algusega kell 14.00 Uuskalda puhkekülas Läänemaal.

Päevakorras:
- 2019.a. tulude-kulude kinnitamine ja hinnang juhatuse tööle
- 2020.a. eelarve arutelu ja eelarve kinnitamine
- 2021.a. liikmemaksu suuruse otsustamine
- muud teemad ning algatatud sõnavõtud
 
Kohtumiseni Uuskaldal!

ERAÜ Juhatus