ERAÜ 2019.a. ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED

13.aprillil Türil toimunud ühingu üldkoosolekul oli esindatud 70 ERAÜ liiget (kohal 39 ja volitusi 31), seega oli koosolek vastavalt põhikirjale otsustusjõuline. Koosolekul anti liikmetele ülevaade ühingu juhatuse tööst eelnenud perioodil, kinnitati eelmise aasta majandustegevuse aruanne ning võeti vastu 2019.a. eelarve. 2020.a. ühingu liikmemaksude suurusi otsustati mitte muuta. Koosoleku poolt kinnitatud 2019.a. eelarve on saadaval kodulehe registreeritud liikmete sektsioonis, protokoll avaldatakse veidi hiljem.

Kõigile osalenutele suur tänu aktiivse kaasalöömise eest!

ERAÜ juhatus