Raadioamatööri eksam

 

Raadioamatööriks saamiseks sooritatakse eksam. Selleks tuleb võtta ühendust oma maakonna eksamikomisjoniga ning kokku leppida eksami aeg ja koht. 

Vaata eksamikomisjonide infot siin!


Kui Te olete päris algaja ja pole koolis veel füüsikakursuseni jõudnud, on kõige jõukohasem D-kvalifikatsiooniklassi raadioamatööri eksam, mille teoreetilse osa küsimused leiab siit. Eksami teoreetilise osa sooritamiseks on vaja vastata õigesti 15-le küsimusele 20-st, vastustest on antud kolm varianti, millest ainult üks on õige. Praktilise osa sooritamiseks on vaja sooritada FM-ultralühilaineside.

Edasijõudnute jaoks sobib  B-kvalifikatsiooniklassi raadioamatööri eksam, mille küsimused leiab siit, spikker on avaldatud ka  Traadita Wikis. Eksami teoreetilise osa sooritamiseks on vaja vastata õigesti 30-le küsimusele 40-st, vastustest on antud kolm varianti, millest ainult üks on õige. Praktilise osa sooritamiseks on vaja sooritada SSB-lühilaineside.

Kõige kõrgem, A- kvalifikatsiooniklass, mille küsimused leiab siit, eeldab lisaks headele raadiotehnilistele teadmistele ka telegraafioskust. Eksami teoreetilise osa sooritamiseks on vaja vastata õigesti 40-le küsimusele 50-st, vastustest on antud neli varianti, millest ainult üks on õige. Praktilise osa sooritamiseks on vaja sooritada telegraafiside.

Näpunäiteid eksamiks

  • Õppimise motiveerimiseks võtke ühendust kvalifikatsioonikomisjoni liikmetega ja leppige kokku eksamiaeg.
  • Hakake eksamiks valmistuma varakult. Püüdke materjalidega tutvuda vähehaaval, pigem mitme nädala jooksul paar tundi päevas, kui ühekorraga 16 tunni jooksul.
  • Kui Teil eksamiks valmistudes jääb mingi valdkond ebaselgeks, ärge kartke teistelt raadioamatööridelt küsida.
  • Eksamil lubatud valemitekogu võite eksamiküsimusi silmas pidades endale ise koostada ja printida: valemi järgi vastuse arvutamine on tunduvalt kasulikum kui näiteks vastusevariandi “11,9” meelespidamine.
  • Kui Te eksamil ei tea mingi küsimuse vastust, ärge jääge selle üle pikemalt juurdlema, vaid vastake kõigepealt teistele küsimustele. Kui mõni küsimus jääbki vastamata, ei juhtu midagi hullu: veerand küsimustest võib olla valesti vastatud.
  • Kui Teile tundub, et Te ei tea õiget vastust väga paljudele küsimustele, jääb võimalus vastata huupi: kolmandikul juhtudel peaksite niimoodi valima õige vastuse.
  • Eksami praktilise osaks valmistumisel konsulteerige eelnevalt mõne raadioklubiga või eksamikomisjoniga: tõenäoliselt leiate koos variandi, mis tagab eksami edukaks sooritamiseks vajalikud oskused.


Kirjandus
 

Viimati uuendatud Neljapäev, 25 Oktoober 2018 14:26